- homiki.pl - https://homiki.pl -

Zakaz 'Marszu Równości' w Poznaniu przed NSA

Zakaz „Marszu Równości” w Poznaniu przed NSA

Dnia 25 maja 2006 r. (czwartek) o godz. 13.00 przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (sala rozpraw B, sygn. akt IV SA/Po 983/05) przy ul. Jasnej 3 w Warszawie, odbędzie się rozprawa w sprawie ze skargi kasacyjnej Wojewody Wielkopolskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2005 r. Rozpoznanie sprawy przez NSA ostatecznie zakończy spór prawny czy zakaz Marszu Równości w Poznaniu z listopada 2005 r. był zgodny z prawem.

Marsz Równości w Poznaniu miał się odbyć dnia 19 listopada 2005 r. Jego organizatorem był Komitet Organizacyjny Dni Równości i Tolerancji 2005 w Poznaniu. Dnia 15 listopada 2005 r. Prezydent Miasta Poznania zakazał przeprowadzenia Marszu Równości. Jako uzasadnienie decyzji wskazał, że za zakazem przemawia: (i) możliwość zniszczenia mienia w znacznych rozmiarach wynikająca z doświadczeń zgromadzenia przeprowadzonego w dniu 20 listopada 2004 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji, w trakcie którego doszło do zniszczenia mienia Policji, rzucania kamieniami i jajkami w uczestników zgromadzenia oraz ochraniających ich funkcjonariuszy; (ii) brak możliwości zamknięcia ulic na trasie Marszu Równości, gdyż ograniczyłoby to konstytucyjne prawo obywateli do swobodnego poruszania się, a z kolei nie zamknięcie tych ulic mogło doprowadzić do wtargnięcia osób niechętnych Marszowi Równości oraz wywołania starć.

Dnia 18 listopada 2005 r. Wojewoda Wielkopolski podzielił argumentację Prezydenta Miasta Poznania i utrzymał jego decyzję w mocy. Decyzja ta została podjęta pomimo licznych protestów ze strony środowisk pozarządowych. Dnia 19 listopada 2005 r. odbył się nielegalny Marsz Równości w Poznaniu, który był wyrazem obywatelskiego nieposłuszeństwa oraz sprzeciwu wobec zakazu administracyjnego. Marsz Równości w Poznaniu został brutalnie rozwiązany przez policję. Dnia 26 listopada 2005 r. w całej Polsce – w celu wyrażenia sprzeciwu wobec postępowania władz w Poznaniu – odbyły się demonstracje pt. „Reanimacja demokracji. Marsz Równości idzie dalej”.

16 grudnia 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok, w którym uznał decyzje Prezydenta Miasta Poznania oraz Wojewody Wielkopolskiego za niezgodne z prawem. WSA w Poznaniu stwierdził, że organy administracji źle zinterpretowały art. 8 ust. 2 Prawa o Zgromadzeniach. Zdaniem WSA w Poznaniu zakaz Marszu Równości naruszał art. 54 Konstytucji RP oraz art. 11 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. WSA zwrócił m.in. uwagę, że ewentualne zagrożenie ze strony kontrmanifestantów nie może stanowić przesłanki zakazania demonstracji. Sąd podkreślił, że ocena czy odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, albo mieniu w znacznych rozmiarach musi odnosić się do organizatorów i uczestników zgromadzenia, a nie do osób niechętnych zgromadzeniu.

Wojewoda Wielkopolski złożył dnia 17 stycznia 2006 r. skargę kasacyjną do NSA m.in. twierdząc, że WSA w Poznaniu przyjął niewłaściwą interpretację art. 8 ust. 2 Prawa o Zgromadzeniach. Zdaniem Wojewody Wielkopolskiego ocena czy odbycie zgromadzenia zagraża życiu lub zdrowiu ludzi wymaga zbadania konkretnego stanu faktycznego. Przepis ten nie wskazuje stron (organizatorów, uczestników, osób postronnych lub przeciwników demonstracji), które mogą spowodować zagrożenie życia, zdrowia lub mienia.

Program Spraw Precedensowych pomagał organizatorom Marszu Równości w Poznaniu w sporządzeniu skargi do WSA w Poznaniu. Na prośbę Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, pełnomocnikiem organizatorów Marszu Równości w tym postępowaniu był ś.p. prof. Andrzej Redelbach. W postępowaniu przed NSA pełnomocnikiem organizatorów jest prof. Zbigniew Hołda, adwokat i członek Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Do sprawy tej przystąpił również Rzecznik Praw Obywatelskich.

A redakcja trzyma kciuki za powodzenie sprawy!