- homiki.pl - https://homiki.pl -

Prawa człowieka na świecie – w Polsce depcze się prawa homików

Raport Amnesty International dotyczący przestrzegania praw człowieka na świecie już dostępny (na homikach.peel z poślizgiem). Przedstawiamy polską fiszkę. Deptanie praw homiczych, obok niepodejmowania działań wobec aktów rasistowskich, to główne jej punkty.

Zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej, odnotowano przypadki rasizmu i nietolerancji w stosunku do grup mniejszościowych. Nie zostały podjęte żadne działania wobec osób publicznych, których wypowiedzi podżegały do nietolerancji, a policja stosowała nieproporcjonalną siłę wobec pokojowo protestujących osób.

Tło wydarzeń

Rok 2005 był rokiem istotnych zmian na scenie politycznej. Po wyborach parlamentarnych we wrześniu i prezydenckich w październiku do władzy doszła partia Prawo i Sprawiedliwość (PiS). Przed wyborami członkowie tej partii krytykowali osoby działające na rzecz praw gejów i lesbijek oraz wyrażali poparcie dla kary śmierci.

Po wyborze Lecha Kaczyńskiego na prezydenta Komisja Europejska wystosowała oficjalne upomnienie wobec Polski i zagroziła, że Polska może utracić prawo głosu w Unii Europejskiej, jeżeli prezydent nie zmieni swojego stanowiska i w dalszym ciągu będzie sprzeciwiał się uznaniu praw gejów i lesbijek, a także dążył do wprowadzenia kary śmierci.

Jedną z pierwszych decyzji nowego rządu było zlikwidowanie Urzędu Pełnomocnika ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn; tym samym Polska stała się jedynym krajem członkowskim UE, który nie posiada ustawowego organu odpowiedzialnego za równy status kobiet i mężczyzn.

Dyskryminacja na tle tożsamości

Osoby należące do mniejszości seksualnych nadal stykały się z dyskryminacją i ograniczeniami swoich praw do wolności słowa i zgromadzeń. W czerwcu prezydent Warszawy Lech Kaczyński drugi raz z rzędu zakazał organizacji Parady Równości, twierdząc, że parada ta byłaby „obsceniczna” i mogłaby uradzić uczucia religijne wielu osób. Mimo to 10 czerwca odbyła się improwizowana parada, która zgromadziła ponad 2500 uczestników. Niecały tydzień później prezydent wyraził zgodę na organizację tzw. Parady Normalności, pozwalając tym samym zgromadzić się na ulicach Warszawy skrajnie homofobicznej grupie, znanej jako Młodzież Wszechpolska.

W listopadzie prezydent Poznania zakazał organizacji parady gejów, rzekomo z powodów bezpieczeństwa. Jednak organizatorzy parady twierdzą, że władze Poznania sygnalizowały wcześniej, że nie ma żadnych przeciwwskazań do zorganizowania parady, a prezydent uległ naciskom ze strony konserwatywnych partii: Prawa i Sprawiedliwości oraz Ligii Polskich Rodzin. Nielegalna parada, która odbyła się 19 listopada, spotkała się z atakami z użyciem siły ze strony Młodzieży Wszechpolskiej. W ramach protestu 27 listopada na terenie całej Polski odbyły się demonstracje na rzecz tolerancji i równości. W grudniu sąd administracyjny w Poznaniu unieważnił decyzję władz miasta o zakazie organizacji parady.

Nie podjęto żadnych działań wobec osób, których wypowiedzi podburzają do nietolerancji w stosunku do osób należących do mniejszości seksualnych, tak jak wypowiedź ówczesnego członka Parlamentu Europejskiego z Ligii Polskich Rodzin: „Po wyborach zdelegalizujemy wszystkie organizacje homoseksualistów oraz zaatakujemy pedofilów, którzy statystycznie najczęściej są homoseksualistami.”

Rasizm

W swoim trzecim raporcie na temat sytuacji w Polsce, wydanym w czerwcu, Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (European Commission against Racism and Intolerance – ECRI) wyraziła zaniepokojenie w związku z faktem, że władze rzadko prowadzą dochodzenia i wnoszą oskarżenia w sprawie przejawów nienawiści na tle rasowym oraz pozwalają na swobodne rozprowadzanie na rynku materiałów antysemickich. ECRI zwróciła także uwagę na to, że w trakcie dochodzeń w sprawie ataków na mniejszości etniczne, takie jak Romowie lub imigranci, policja nie brała pod uwagę faktu, iż ataki te były motywowane przekonaniami rasistowskimi, co (jeżeli w ogóle zapadały wyroki skazujące) przyczyniało się do wymierzania lżejszych kar. Co więcej, nadal brak spójnej legislacji, zakazującej dyskryminacji rasowej we wszystkich dziedzinach życia.

http://web.amnesty.org/report2006/pol-summary-eng [1]