- homiki.pl - https://homiki.pl -

Co ma piernik w Gdańsku…

Kwiecień dla pomorskich policjantów minął pod znakiem podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Mundurowi zostali przeszkoleni w ramach projektu Wzmacnianie polityki antydyskryminacyjnej w kontekście postępowania policjanta w kontaktach z osobami zażywającymi narkotyki, zarażonymi wirusem HIV, chorymi na AIDS oraz osobami homoseksualnymi i bezdomnymi. Inicjatorem akcji był kierownik Ośrodka Szkolenia Policji w Gdańsku mł. insp. Zbigniew Macczak, kilkugodzinne zajęcia dla grup prowadził kom. Zdzisław Husar, który właśnie studiuje pedagogikę.

Komentuje, dla Dziennika Bałtyckiego, Beata Maciejewska z Zielonych 2004:
Policja dała świadectwo, że gejów i lesbijki traktuje jako środowiska patologiczne. (…) Chciałabym wiedzieć, jak wygląda „instrukcja obsługi” homoseksualisty? Jak odróżnić homo od hetero? Ja nie mam zielonego pojęcia. (…) Stąd już blisko do skojarzenia ze sobą dwóch zjawisk: homoseksualizmu i przestępczości.

Dla tej samej gazety Artur Czerwiński, trójmiejski oddział KPH:
Dobór takiego tematu szkolenia może wręcz ugruntować stereotypy dotyczące gejów i lesbijek wśród uczestniczących w nim policjantów. Wzmocnić ich niechęć i uprzedzenia.

Info za Dziennikiem Bałtyckim http://gdansk.naszemiasto.pl/wydarzenia/599506.html [1]

Od redakcji:
Rzeczywiście, zestawienie homików z np.bezdomnymi można tłumaczyć zapewne brakiem czasu na zorganizowanie dwóch osobnych szkoleń. Co ma jednak piernik, czy raczej homik do osoby zażywającej narkotyki lub żyjącej z HIV? Jakieś skojarzenia? Zestawienie – skrót myślowy gej – chory na AIDS jest jednym z najbardziej krzywdzących tak dla homików, jak dla osób żyjących z HIV.

Powracamy do konwencji słania gratulacji i składamy je na ręce pomorskiej policji.