- homiki.pl - https://homiki.pl -

Gen geja

Nowe badania genetyczne opublikowane 12 stycznia „pomagają wyjaśnić, dlaczego jedni mężczyźni są gejami, podczas gdy inni są heteroseksualni.”

W badaniach, opublikowanych w biomedycznym piśmie Human Genetics, poddano analizie 456 osób pochodzących ze 146 niespokrewnionych ze sobą rodzin, w których było co najmniej dwóch braci – gejów. Ogłoszono, że jest to pierwsza pełna analiza genomu pod kątem orientacji seksualnej mężczyzn.

„Znaleźliśmy trzy obszary chromosomowe, w których prawdopodobnie znajdują się geny mające wpływ na orientację seksualną” powiedział dr Brian Mustanski z Uniwersytetu Illinois, jeden z sześciu naukowców z różnych instytucji, które prowadziły te badania.

„Myślę, że zasadniczo znaleźliśmy te obszary, które prawdopodobnie mają wpływ na orientację seksualną” stwierdził Mustanski. „Odkryliśmy pewne geny, które wpływają na hormony i rozwój mózgu. Następnym krokiem będzie przyjrzenie się konkretnym genom z nowej próbki rodzin, w celu zorientowania się, czy to one właśnie oddziałują na orientację seksualną.”

W badaniach stwierdzono również, że „ze względu na złożoność orientacji seksualnej, w grę będą wchodzić liczne geny, z których część będzie stanowić raczej geny autosomalne (chromosomu nie związanego z płcią) niż powiązane z płcią. „Po wcześniejszych badaniach dotyczących par bliźniaków – gejów, w raporcie ogłoszono, że można wykazać, iż orientację seksualną „dziedziczymy” od chromosomu X lub chromosomu płciowego jedynie w ograniczonym zakresie.

„Wcześniejsze badania obejmowały jedynie chromosom X” powiedział Mustanski, „wykazały one, że obszar na samym końcu chromosomu X może wpływać na orientację seksualną.”

Obecne badania miały na celu stworzenie przeglądu analizującego chromosomy związane i nie związane z płcią, aby określić geny potencjalnie mające wkład w zróżnicowanie orientacji seksualnych.

Mustanski porównywał badania do próby znalezienia jednej osoby w mieście liczącym 40 tysięcy mieszkańców. „Czynimy pewne założenia odnośnie tego gdzie dana osoba może się znajdować poprzez pukanie do jednego mieszkania na każdej ulicy” stwierdził. „Zawęża to obszar w znaczący sposób.”

Mustanski poinformował, że prowadzone jest właśnie kolejne badanie nad genetyką orientacji seksualnej, i założył, iż badacze uwzględnią te najnowsze odkrycia w swoich badaniach, lecz raport na ten temat powstanie za kilka lat.

Jeżeli zaś chodzi o to, ile znaczy dokładne umiejscowienie tych genów, Mustanski stwierdził: „Odkrycie konkretnych genów to będzie kwestia znacznie ważniejsza niż znalezienie przyczyny homoseksualizmu. Określenie ich w znaczący sposób polepszy nasze zrozumienie ludzkiego zróżnicowania, ewolucji i rozwoju mózgu.”

Mustanski podkreślił wagę badań koncentrujących się na kobietach. „Podobnie jak w wielu innych kwestiach, kobiety są spychane na koniec, a byłoby warto przyjrzeć się kobiecej seksualności” powiedział Mustanski.

źródło: strona domowa Briana Mustanskiego [1], tłumaczenie: Jaga
foto: Brian Mustanski (http://mypage.iu.edu/~bmustans/ [2])