- homiki.pl - https://homiki.pl -

Seminarium kobiece – w październiku


Miło nam poinformować, że w związku z licznymi głosami kobiet zainteresowanych uczestniczeniem w seminarium dla aktywistek ruchu kobiecego, organizowanym przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa, odbędzie się ono w dniach 9-10 października. Liczymy, iż dzięki zmianie terminu będzie mogło uczestniczyć w nim więcej aktywistek i kobiet, którym nie jest obojętny rozwój ruchu lesbijskiego w Polsce.


Nie zgłosiłaś się jeszcze? Nie czekaj! Takie seminarium nie zdarza się często!


Daj nam znać, prześlemy Ci formularz zgłoszeniowy. Czekamy na Twój list pod adresem: zarzad@lambda.org.pl


Termin seminarium: 9-10 października.

Miejsce: Pogorzela koło
Otwocka.

Celem spotkania jest wzmocnienie środowiska kobiet homo- i biseksualnych poprzez:
– nawiązanie współpracy między organizacjami działającymi na rzecz tych kobiet
– stworzenie i rozwój sieci organizacji/ osób, działających na rzecz tej grupy w Polsce
– promowanie w środowiskach kobiet homo- i biseksualnych aktywności na rzecz ich środowiska.W Polsce działa bardzo mała liczba organizacji, reprezentujących interesy mniejszości seksualnych, zwłaszcza kierujących swe programy stricte do lesbijek i biseksualistek. Przeważającą grupę osób, zaangażowanych w działalność tych organizacji stanowią mężczyźni. Dlatego też konieczne jest położenie szczególnego nacisku na włączenie w te działania kobiet, tak, by zapewnić równy udział kobiet w procesach podejmowania decyzji. Równocześnie, poza organizacjami, działającymi jako oficjalnie zarejestrowane stowarzyszenia, kierujące swoją ofertę do lesbijek, gejów i osób biseksualnych, istnieją w Polsce organizacje, działające na rzecz kobiet i kierujące niektóre ze swoich działań do kobiet homoseksualnych i biseksualnych oraz grupy nieformalne, zrzeszające lesbijki, działające na rzecz swojej społeczności. Warsztaty, proponowane przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa, mają służyć poprawie współpracy pomiędzy tymi organizacjami, lepszej wymianie informacji na temat ich oferty, wypracowaniu wspólnej strategii i standardów działania.Celem spotkania jest wzmocnienie środowiska kobiet homo- i biseksualnych poprzez:
– nawiązanie współpracy między organizacjami działającymi na rzecz tych kobiet
– stworzenie i rozwój sieci organizacji/ osób, działających na rzecz tej grupy w Polsce
– promowanie w środowiskach kobiet homo- i biseksualnych aktywności na rzecz ich środowiska.W Polsce działa bardzo mała liczba organizacji, reprezentujących interesy mniejszości seksualnych, zwłaszcza kierujących swe programy stricte do lesbijek i biseksualistek. Przeważającą grupę osób, zaangażowanych w działalność tych organizacji stanowią mężczyźni. Dlatego też konieczne jest położenie szczególnego nacisku na włączenie w te działania kobiet, tak, by zapewnić równy udział kobiet w procesach podejmowania decyzji. Równocześnie, poza organizacjami, działającymi jako oficjalnie zarejestrowane stowarzyszenia, kierujące swoją ofertę do lesbijek, gejów i osób biseksualnych, istnieją w Polsce organizacje, działające na rzecz kobiet i kierujące niektóre ze swoich działań do kobiet homoseksualnych i biseksualnych oraz grupy nieformalne, zrzeszające lesbijki, działające na rzecz swojej społeczności. Warsztaty, proponowane przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa, mają służyć poprawie współpracy pomiędzy tymi organizacjami, lepszej wymianie informacji na temat ich oferty, wypracowaniu wspólnej strategii i standardów działania.Termin przesyłania zgłoszeń: 25 września 2004 r.W trakcie warsztatów uczestniczki i uczestnicy będą dyskutować, wymieniać się swoimi doświadczeniami, zdobywać wiedzę i umiejętności, które wykorzystają w swojej przyszłej działalności, takie jak:
– zakładanie własnej organizacji (stowarzyszenia, fundacji)

– współpraca i komunikowanie się między organizacjami
– historia i aktualne działania ruchu lesbijsko – gejowskiego w Polsce (1980 – 2004)
– prawa lesbijek w kontekście praw człowieka, praw obywatelskich, praw mniejszości seksualnych, dyrektyw antydyskryminacyjnych UE implementowanych przez Polskę
– działalność lesbijskich organizacji parasolowych w Unii Europejskiej i możliwości dla polskich lesbijek, związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej
– możliwości współpracy z organizacjami z innych krajów Unii Europejskiej
– wątki lesbijskie w kulturze
– lesbianizm i feminizm
– metody i zasady udzielania wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb kobiet
– prowadzenie skutecznego pomaga na rzecz kobiet homoseksualnych i biseksualnych.

Po zamknięciu listy osób uczestniczących w warsztatach, program seminarium zostanie z nimi skonsultowany przed spotkaniem, tak by dostosować jego tematykę do ich zainteresowań.

Gdzie: Ośrodek Pol-Hotel w Pogorzeli k. Otwocka

Czas: spotkanie odbędzie się w dniach: 9 – 10 października, sobota (godz. 10:00) – niedziela (godz. 15:00)

Koszt: uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne; uczestniczkom spoza Warszawy oferujemy zwrot części kosztów przejazdu.

Do uczestnictwa w kursie zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 40 osób (w tym do 5 mężczyzn).
Uczestnictwo kobiet zostało sfinansowane ze środków uzyskanych z Przedstawicielstwa Fundacji Boell’a w Polsce.

Priorytetowo traktowane będą zgłoszenia od kobiet, które:
– zrealizowały/realizują minimum jeden projekt, skierowany do kobiet homoseksualnych i biseksualnych
– zaprezentują realność wykorzystania zdobytych podczas szkolenia wiedzy i umiejętności w swojej późniejszej pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego i przesłanie go do dnia 25 września 2004 r. W celu otrzymania formularza prosimy o kontakt pod adresem: warszawa@lambda.org.pl lub zarzad@lambda.org.pl

Szczegółowe informacje, pytania: zarzad@lambda.org.pl.W trakcie warsztatów uczestniczki i uczestnicy będą dyskutować, wymieniać się swoimi doświadczeniami, zdobywać wiedzę i umiejętności, które wykorzystają w swojej przyszłej działalności, takie jak:
– zakładanie własnej organizacji (stowarzyszenia, fundacji)

– współpraca i komunikowanie się między organizacjami
– historia i aktualne działania ruchu lesbijsko – gejowskiego w Polsce (1980 – 2004)
– prawa lesbijek w kontekście praw człowieka, praw obywatelskich, praw mniejszości seksualnych, dyrektyw antydyskryminacyjnych UE implementowanych przez Polskę
– działalność lesbijskich organizacji parasolowych w Unii Europejskiej i możliwości dla polskich lesbijek, związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej
– możliwości współpracy z organizacjami z innych krajów Unii Europejskiej
– wątki lesbijskie w kulturze
– lesbianizm i feminizm
– metody i zasady udzielania wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb kobiet
– prowadzenie skutecznego pomaga na rzecz kobiet homoseksualnych i biseksualnych.

Po zamknięciu listy osób uczestniczących w warsztatach, program seminarium zostanie z nimi skonsultowany przed spotkaniem, tak by dostosować jego tematykę do ich zainteresowań.

Gdzie: Ośrodek Pol-Hotel w Pogorzeli k. Otwocka

Czas: spotkanie odbędzie się w dniach: 9-10 października, sobota (godz. 10:00) – niedziela (godz. 15:00)

Koszt: uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne; uczestniczkom spoza Warszawy oferujemy zwrot części kosztów przejazdu.

Do uczestnictwa w kursie zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 40 osób (w tym do 5 mężczyzn).
Uczestnictwo kobiet zostało sfinansowane ze środków uzyskanych z Przedstawicielstwa Fundacji Boell’a w Polsce.

Priorytetowo traktowane będą zgłoszenia od kobiet, które:
– zrealizowały/realizują minimum jeden projekt, skierowany do kobiet homoseksualnych i biseksualnych
– zaprezentują realność wykorzystania zdobytych podczas szkolenia wiedzy i umiejętności w swojej późniejszej pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego i przesłanie go na nasz adres. W celu otrzymania formularza prosimy o kontakt pod adresem: warszawa@lambda.org.pl lub zarzad@lambda.org.pl

Szczegółowe informacje, pytania: zarzad@lambda.org.pl.