- homiki.pl - https://homiki.pl -

Parada Równości przeniesiona


Komitet
Organizacyjny Dni Kultury Queer postanowił przenieść obchody tego
największego święta polskich lesbijek i gejów na weekend 11-13 czerwca.

Szanowni Państwo,

W związku z zagrożeniem
terrorystycznym oraz informacjami uzyskanymi od Zarzadu Dróg Miejskich,
który postanowił w tym roku nie wydać zgody organizatorom Parady Równości
na zajęcie pasa jezdni w dniu 1 maja, Komitet Organizacyjny Dni Kultury
Queer postanowił przenieść obchody tego największego święta polskich
lesbijek i gejów na termin późniejszy, to jest na weekend 11-13
czerwca
.

Komitet Organizacyjny
Dni Kultury Queer
Parada
Równości


Przeniesienie Dni Kultury Queer związane jest
bezpośrednio z Europejskim Szczytem Gospodarczym, który odbędzie się w
stolicy na początku maja. Nad zapewnieniem bezpieczeństwa i spokoju
mieszkańcom oraz gościom czuwać będzie wiele służb, w tym policja, straż
pożarna, straż miejska, pogotowie ratunkowe. Organizacja szczytu wiąże się
także z pewnymi utrudnieniami i ograniczeniami. Jednym z nich jest
ograniczenie lub zakaz poruszania się w strefach ochronnych oraz
urządzania imprez masowych.