Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David

Biblia często wykorzystywana jest przez homofobów do
wykazywania, że homoseksualiści naruszają Boży porządek, piętnują miłość
pomiędzy mężczyznami jako zboczenie, sprzeczne z prawem Bożym. Taka
interpretacja Pisma Świętego jest z gruntu fałszywa. Dowodem na to może
być całkowite pomijanie przez nich jednej z najpiękniejszych opowieści o
miłości pomiędzy mężczyznami, pomiędzy Jonatanem a Dawidem.

Jonatan

Jonatan był najstarszym synem Saula, króla
Izraela, więc mógł liczyć, że w przyszłości sam zostanie władcą. W Piśmie
Świętym pojawia się już jako mężczyzna, znany z osiągnięć wojskowych (1 Sm
13,2nn). Żył w czasach niebezpiecznych, pełnych wojen i bitew z
dominującymi nad Żydami – Filistyńczykami. Sam też więc wielokrotnie brał
udział w starciach. Jak podaje I Księga Samuelowa był bardzo odważny i
sprawny fizycznie
(2 Sm 1,23), szczególnie znany jako łucznik (2 Sm
1,22).

Był młody, więc często chciał działać na własną rękę. Przykładem
tego może być potyczka Jonatana i jego giermka z 20-osobową strażą wojsk
filistyńskich, z której wyszedł zwycięsko: „Pewnego dnia odezwał się syn
Saula, Jonatan, do swego giermka: Chodź, podejdziemy do straży
filistyńskiej, znajdującej się po stronie przeciwległej. Ojcu swemu nic o
tym nie wspomniał. (…) Jonatan powiedział do swego giermka: Chodź,
podejdziemy do straży tych nieobrzezańców. Może Pan uczyni coś dla nas,
gdyż dla Pana nie stanowi różnicy ocalić przy pomocy wielu czy niewielu.
Rzekł na to giermek: Czyń wszystko, do czego serce cię skłoni. Oto jestem
z tobą do twego rozporządzenia. (…) Jonatan wspinał się na rękach i
nogach, a giermek szedł za nim. I padali wrogowie przed Jonatanem, a
giermek idący za nim dobijał ich. Była to pierwsza klęska, jaką zadał
Jonatan i jego giermek: około dwudziestu żołnierzy poległych (…).” (1 Sm
14,1-14). Ta wygrana przyczyniła się bezpośrednio do zwycięskiej bitwy
całych wojsk izraelskich (1 Sm 14,16-23).

Jednocześnie Jonatan
wyróżniał się liberalnym podejściem do religii i prawa religijnego,
stawiając rozsądek i potrzeby ludzi ponad rygoryzm postów i zakazów. Rzecz
miała miejsce tuż po wspomnianej bitwie Saula z Filistyńczykami. Jak
podaje 1 Sm 14,24-26: „Izraelici utrudzeni byli w tym dniu, tymczasem Saul
zaprzysiągł lud, mówiąc: Przeklęty ten człowiek, który by spożył
posiłek przed wieczorem, zanim dokonam pomsty nad mymi wrogami
. I
żaden z ludzi nie skosztował posiłku. Tymczasem wszyscy ludzie udali się
do lasu. Był zaś miód w tej okolicy. Ludzie weszli do lasu. Miód spływał,
nikt jednak nie podniósł ręki swej do ust, gdyż bali się ludzie złożonej
przysięgi”. Jonatan nie słyszał o przysiędze narzuconej wszystkim
żołnierzom, sam więc posilił się miodem znalezionym w lesie. Wówczas jeden
z żołnierzy powiedział mu o ślubowaniu, które złożyli. Jonatan powiedział
wówczas: „Ojciec mój wtrąca kraj w nieszczęście. (…) Och! Gdyby się
dzisiaj lud dobrze pożywił łupem, który zdobył na swoich wrogach, z
pewnością większa byłaby wtedy klęska Filistynów”. Lud postąpił więc tak
jak Jonatan i wszyscy najedli się do syta. Za wykroczenie przeciwko
religijnej przysiędze czekała Jonatana śmierć z ręki ojca: „Odpowiedział
Saul: (…) Tak jest musisz umrzeć, Jonatanie” (1 Sm 14,44). Izraelici
jednak – z wdzięczności – nie pozwolili wykonać wyroku. Jonatan
przeżył.


Dawid

W tym samym czasie o kilka lat młodszy od Jonatana
Dawid został przez proroka Samuela namaszczony na następnego króla
Izraela (1 Sm 16,13), choć oprócz proroka nikt sobie jeszcze z tego nie
zdawał sprawy. Był on najmłodszym synem Issego z Betlejem, „rudy, miał
piękne oczy i pociągający wygląd”
(1 Sm 16,12). Kilka lat później już
jako młodzieniec został wezwany na dwór króla Saula. Król bowiem cierpiący
prawdopodobnie na depresję („zaczął go trapić duch zły”), chciał dla
poprawienia nastroju posłuchać muzyki. Rozkazał więc swoim sługom:
„Wyszukajcie mi człowieka, który by dobrze grał, i przyprowadźcie go do
mnie!”. Jeden z młodych dworzan zaproponował, aby posłać po Dawida, bowiem
„gra on pięknie na harfie, jest silny i bardzo odważny w walce, a
przy tym pięknie przemawia. Ma poza tym pociągający wygląd i
Jahwe jest z nim” (1 Sm 16,18). Tak też zrobiono i Dawid zamieszkał na
dworze Saula jako giermek (1 Sm 16,21-23). Na dworze królewskim mieszkał
także Jonatan jako syn królewski, więc prawdopodobnie wtedy Dawid i
Jonatan spotkali się po raz pierwszy.


Goliat

Nie na długo jednak, bowiem Filistyni ponownie zaczęli
zagrażać Żydom. Saul i Jonatan wyruszyli więc na wojnę, a Dawid powrócił
do rodzinnego Betlejem. Do oddziałów Saula dołączyli także jego trzej
najstarsi bracia, a on sam, jako najmłodszy, z pozostałymi czterema braćmi
(Jesse miał ośmiu synów) pozostał u starego ojca, aby doglądać dobytek i
paść trzody. Przez ten czas Dawid zmężniał. Pewnego dnia „rzekł Jesse do
swego syna Dawida: Weź dla swych braci efę prażonych ziaren, dziesięć
chlebów i zanieś prędko braciom do obozu!” (1 Sm 17,17). Miał także przy
okazji zabrać żołd braci i przewieść go do Betlejem (17,18). Dawid
wyruszył do obozu Saula następnego dnia rano. W tym samym czasie Goliat,
niezwykle wysoki i silny żołnierz filistyński lżył Żydów, wyzywał ich i
Jahwe od tchórzy, bowiem nikt nie odważył się z nim walczyć. Walka ta
miała rozstrzygnąć wojnę, a zwycięski Żyd miał otrzymać od Saula bogactwa,
córkę królewską za żonę oraz zwolnienie z podatków dla rodu. Dawid jako
jedyny postanowił stawić czoło Goliatowi. Choć był młody, to jednak
powoływał się na swoje doświadczenie w walce z lwami i niedźwiedziami (1
Sm 17,34-37)

„Filistyn patrzył z pogardą na Dawida, bo Dawid był
jeszcze bardzo młody; miał rude włosy i pociągający wygląd” (1 Sm
17,42). Podczas pojedynku wystrzelił z procy kamień w czoło Goliata. Gdy
ten upadł, Dawid wyciągnął jego miecz i uciął mu głowę. Filistyńczycy
widząc śmierć swojego najlepszego żołnierza z rąk młodego Żyda, uciekli.
Izrael został ocalony.


…przylgnął sercem…

Gdy wyjawił Saulowi i rycerzom kim jest,
rozpoznał go także Jonatan. „Jonatan na dobre już przylgnął sercem
do Dawida i pokochał go jak siebie samego” (Biblia
Warszawsko-Praska); „dusza Jonatana przylgnęła całkowicie do duszy
Dawida. Pokochał go Jonatan tak jak samego siebie”
(Biblia
Tysiąclecia); „dusza Jonatana przylgnęła do duszy Dawida, i umiłował go
Jonatan jak siebie samego” (Biblia Warszawska) – 1 Sm 18,1. Król Saul nie
pozwolił Dawidowi wrócić do Betlejem i zamieszkał od z rodziną królewską.
Przebywając już stale razem (1 Sm 18,3), „zacieśniały się coraz
bardziej więzy przyjaźni między Jonatanem i Dawidem
, bo kochał Jonatan
Dawida jak siebie samego”; „Jonatan zaś zawarł z Dawidem związek
przyjaźni, umiłował go bowiem jak samego siebie” (Biblia Tysiąclecia). W 1
Księdze Samuelowej w rozdz. 18 w. 4, czytamy także: „Jonatan zdjął
płaszcz, który miał na sobie, i dał go Dawidowi, tak samo swoją odzież

– aż do swego miecza i łuku, i pasa” (Biblia Warszawska); „Doszło nawet do
tego, że Jonatan zdjął z siebie własny płaszcz i oddał go Dawidowi,
przekazał mu też całe swoje uzbrojenie, łącznie z mieczem, łukiem i
własnym pasem” (Biblia Warszawsko-Praska).

Pismo Święte było
początkowo przekazywane ustnie, później wielokrotnie – czasem tendencyjnie
– przepisywane, stawało się co raz bardziej wygładzone i skondensowane.
Nawet jednak te kilka wersetów pokazuje nam, jak wielka była miłość
Jonatana i Dawida:
„przylgnął sercem do Dawida”,
„pokochał go jak
siebie samego”,
„zawarli tedy Jonatan z Dawidem związek
przyjaźni”,
„zdjął płaszcz (…) i dał go Dawidowi, tak samo swoją
odzież”.
Te cztery wersety o początkach miłości wydają się być –
patrząc także z naukowego punktu widzenia – okrojone w porównaniu z
pierwotną treścią księgi. Jeśli więc tak wygląda cenzurowana przez
tysiąclecia miłość Jonatana i Dawida, to tylko wyobrażać sobie możemy jak
piękna i głęboka była w istocie. Ale to nie koniec świadectw biblijnych o
ich miłości.


Każda miłość musi przejść przez próbę…

Zwycięstwo Dawida z
Goliatem oraz jego dalsze osiągnięcia wojskowe, szybko miały obrócić się
przeciw niemu. Był opiewany jako wielki obrońca i żołnierz. Kobiety
śpiewały: „Pobił Saul swój tysiąc, ale Dawid swoje dziesięć tysięcy” (1 Sm
18,7). Król Saul był bardzo zazdrosny o sławę Dawida. Chciał go zabić już
na dworze królewskim, gdy Dawid grał na harfie (1 Sm 18, 9-11). Nadal
jednak potrzebował pomocy Dawida na wyprawach wojennych, musiał się liczyć
z jego popularnością, więc po prostu wystawiał go na niebezpieczne akcje
wojskowe, kusząc godnością wprowadzenia do rodziny królewskiej przez
strategiczne małżeństwo z córką. Z wypraw tych jednak – ku niezadowoleniu
króla – Dawid wyszedł cało. Zachęcał do skrytobójstwa swoich dworzan i
syna Jonatana (1 Sm 19,1): „Saul namawiał syna swego Jonatana i wszystkie
sługi swoje, by zabili Dawida. Jonatan jednak bardzo upodobał sobie
Dawida
” (Biblia Tysiąclecia); „Tedy mówił Saul do Jonatana, syna
swego, i do wszystkich sług swoich, aby zabili Dawida; ale Jonatan syn
Saula, kochał się w Dawidzie bardzo”
(Biblia Gdańska); „Saul namawiał
Jonatana i wszystkie swoje sługi, żeby zgładzili Dawida. Lecz Jonatan, syn
Saula, bardzo kochał Dawida” (Biblia Warszawsko-Praska); „A Saul mawiał do
Jonatana, swego syna, i do wszystkich swoich sług, że chce zabić Dawida;
Jonatan jednak, syn Saula, sprzyjał bardzo Dawidowi” (Biblia Warszawska).
Jonatan musiał prawdziwie kochać Dawida, bo czy zwykła przyjaźń byłaby
silniejsza w tamtych czasach niż posłuszeństwo ojcu-królowi
(nieposłuszeństwo groziło śmiercią) oraz zrezygnowanie z tronu
(uchronienie Dawida musiało się skończyć wstąpieniem na tron właśnie
Dawida, a nie królewskiego pierworodnego – Jonatana). Tymczasem Jonatan
nie tylko pomaga Dawidowi, ale nawet sam zrzeka się godności królewskiej
na jego rzecz: „ty będziesz królem nad Izraelem, ja zaś będę drugim po
tobie” (1 Sm 23,17).


Nienawiść Saula

Jonatan powiadomił Dawida o zbrodniczych planach
króla (1 Sm 19,2-3), bronił go także przed Saulem, narażając się na gniew
króla: „Jonatan mówił życzliwie o Dawidzie ze swym ojcem Saulem;
powiedział mu: Niechaj nie zgrzeszy król przeciw swojemu słudze Dawidowi!
Nie zawinił on przeciw tobie, a czyny jego dla ciebie bardzo pożyteczne”
(1 Sm 19,4nn). Pozwolił to na chwilowe załagodzenie króla i powrót Dawida
na dwór. Jednakże wkrótce Saul – po kolejnych zwycięstwach Dawida –
zapałał do niego nienawiścią i ponownie czyhał na jego życie (1 Sm
19,9-17; 19,20-21). Pełną uczucia scenę pomiędzy Dawidem a Jonatanem w
obliczu zagrożenia, znajdujemy w rozdz. 20: „Tymczasem Dawid (…)
odnalazłszy Jonatana, zapytał: Cóż ja takiego uczyniłem? Jakiej dopuściłem
się zbrodni, czym zawiniłem twojemu ojcu, że tak nastaje na moje życie?
Odpowiedział mu Jonatan: Bądź całkiem spokojny! Nie zginiesz. Mój ojciec
nie czyni nic bez mojej wiedzy – ani rzeczy bardzo ważnych, ani mniej ważnych.
Dlaczego miałby ukrywać przede mną to jedno? Nie jest tak, jak ty mówisz.
Na to rzekł, zaklinając się, Dawid: Twój ojciec wie dobrze, ze znalazłem
łaskę w twoich oczach. Na pewno więc powie sobie: Niech się tylko nie
dowie o tym Jonatan, bo bardzo będzie cierpiał. Ale na życie Jahwe i na
twoje życie, śmierć jest naprawdę tylko o krok ode mnie.

Wtedy
rzekł Jonatan do Dawida: Czego tylko zapragniesz, uczynię dla ciebie” (1
Sm 20,1-4). Dawid i Jonatan ułożyli pomiędzy sobą plan, który miał
sprawdzić, czy król nadal pała nienawiścią do Dawida. Złożyli sobie także
przysięgę wierności (1 Sm 20,12-17): Jonatan rzekł: „Jeżeli spodoba się
mojemu ojcu wyrządzić ci zło, to sam cię o tym powiadomię i odprawię cię
tak, że odejdziesz bezpieczny, a Pan będzie z tobą, jak był z moim ojcem.
(…) Jeżeli jeszcze będę żył, to okaż mi przychylność w imię Pana, jeżeli
zaś zginę, to też nie zaprzestań darzyć swoją przychylnością mojego domu
po wszystkie czasy (…). Niech nie będzie wytępione imię Jonatana obok
domu Dawida (…)”. W wersecie 17 takie znajdujemy słowa: „I Jonatan
ponownie przysiągł Dawidowi na swoją miłość do niego, gdyż miłował go jak
własne życie” (Biblia Warszawska); „I jeszcze raz potwierdził Jonatan
wszystko, co powiedział, przysięgą, powołując się na miłość do Dawida,
którego rzeczywiście kochał jak samego siebie” (Biblia Warszawsko-Praska),
„Nadto jeszcze Jonatan przysiągł Dawidowi przez miłość, którą go miłował;
bo jako miłował duszę swoją, tak go też miłował” (Biblia Gdańska);
„Jeszcze raz zaprzysiągł Jonatan Dawida w imię wielkiej miłości ku niemu,
kochał go bowiem jak samego siebie” (Biblia Tysiąclecia).


…wiem, że przyjaźnisz się z Dawidem!…

Jonatan postąpił tak,
jak ustalił to z Dawidem. Przeczucia Dawida okazały się słuszne, bowiem
próba wykazała, że król chce go zabić (1 Sm 20,24-40). Pytania i wymówki
Jonatana rozwścieczyły króla Saula (1 Sm 20,30): „I wybuchnął Saul gniewem
na Jonatana, i rzekł do niego: Synu przewrotnej i przekornej niewiasty!
Dobrze wiem, że się przyjaźnisz z synem Isajego [Dawidem] ku twojej hańbie
i hańbie łona twojej matki” (Biblia Warszawska); „Rozgniewał się Saul na
Jonatana i powiedział: Ach, synu kobiety przewrotnej i zbuntowanej! Czy ty
myślisz, że ja nie wiem o twojej przyjaźni z synem Jessego, co jest
powodem hańby i dla ciebie, i dla łona twojej matki?” (Biblia
Warszawsko-Praska); „I zapalił się gniewem Saul na Jonatana, i rzekł mu:
Synu złośliwy, a upornej matki, azaż nie wiem, iżeś sobie obrał syna
Isajego, ku zelżywości twojej, i ku pohańbieniu i sromocie matki twojej?
(Biblia Gdańska); „Saul rozgniewał się bardzo na Jonatana i rzekł mu: O,
synu kobiety przewrotnej! Alboż to ja nie wiem, że wybrałeś sobie syna
Jessego na hańbę swoją i na hańbę łona swej matki?” (Biblia Tysiąclecia).
Zażądał od niego śmierci Dawida, a gdy Jonatan znów stanął po stronie
Dawida, próbował go zabić rzucając w syna włócznię. Jonatan wpadł więc w
gniew i unikał swojego ojca (1 Sm 20,33-34). Czy Saul mówi: „nie wiem,
iżeś sobie obrał syna Isajego, ku zelżywości twojej, i ku pohańbieniu i
sromocie matki twojej?”; „przyjaźnisz z synem Isajego ku twojej hańbie i
hańbie łona twojej matki”, tylko z uwagi na utratę przez Jonatana
faktycznych praw do tronu na rzecz Dawida, można powątpiewać. Werset 31
sugerujący w swej pierwszej części takie właśnie ujęcie, może być tylko
„porządną” interpretacją, dodaną przez późniejszego żydowskiego kopistę
tej Księgi. Można więc podejrzewać, że hańba i zelżywość związana jest
także – w opinii króla – z gejowskim charakterem związku Jonatana i
Dawida. Bez sporne jest natomiast, to że ta zażyłość z Dawidem, prowadząca
nawet przez utratę praw do tronu, jest niebywała i niespotykana. Świadczą
o tym właśnie słowa króla.


…pocałowali się wzajemnie…

Dawid i Jonatan spotkali się
następnego dnia rano (1 Sm 20, 41): „Dawid (…) padł twarzą do ziemi i
złożył trzy pokłony, po czym pocałowali się wzajemnie i wspólnie
płakali, aż Dawid zaczął szlochać
” (Biblia Warszawska); „Pojawił się
od strony południowej Dawid i padłszy na kolana, złożył trzy pokłony przed
Jonatanem. Potem uściskali się i płakali jeden nad drugim, a Dawid aż
zalewał się łzami
” (Biblia Warszawsko-Praska); „Dawid wstał od strony
południowej, i upadłszy twarzą swoją na ziemię, ukłonił się po trzy kroć,
i pocałowawszy jeden drugiego, płakali pospołu; ale Dawid obficiej
(Biblia Gdańska); „Podniósł się Dawid od strony kopca, padł twarzą na
ziemię i trzykroć oddał głęboki pokłon. Nawzajem się ucałowali i
płakali nad sobą. Dawid nawet głośno szlochał
” (Biblia Tysiąclecia).
Dawid i Jonatan, nieszczęśliwi i rozdzieleni zakochani, myśleli, że już
nigdy się nie spotkają. Gdy musieli już się rozstać, Jonatan rzekł (1 Sm
20,42): „Idź w pokoju; a to, cośmy sobie obaj przysięgli przez imię
Pańskie, mówiąc: Pan niech będzie między mną i między tobą, i między
nasieniem mojem, i między nasieniem twojem
świadkiem aż na wieki,
trzymać będziemy” (Biblia Gdańska); „Idź w pokoju! Niech się stanie to, co
przysięgaliśmy w imię Pana, mówiąc: Pan będzie między mną a tobą,
między rodem moim a rodem twoim na wieki” (Biblia Tysiąclecia).


śmierć Jonatana

Stało się tak, jak Dawid przewidywał. Ścigany
przez Saula, musiał ukrywać się wszędzie, a ci którzy udzielali mu
schronienia, byli później przez króla Saula mordowani. Przyszły król
Izraela, Dawid, zebrał drużynę i ukrywał się na pustyni Zyf. Wówczas
przyjechał do niego Jonatan: „Jonatan, syn Saula, wybrał się do Dawida do
Choreszy i dodawał mu otuchy w Bogu, I rzekł do niego: Nie bój się, gdyż
nie dosięgnie cię ręka mojego ojca Saula; ty będziesz królem nad Izraelem,
ja zaś będę drugim po tobie; także mój ojciec Saul wie o tym” (1 Sm
23,16-17). Zawarli też ponownie przymierze przed Bogiem i złożyli sobie
ślubowanie (1 Sm 23,18). Było to ich ostatnie spotkanie wśród
żyjących.Mimo, że Saul tak nienawidził Dawida, ten jednak mimo, że
dwukrotnie mógł zabić króla, nie zrobił tego (1 Sm 24,1-23; 26,1-15).
Jednak w walce z Filistyńczykami Jonatan oraz Saul zginęli (1 Sm 31,2).
Jonatan został przebity włócznią na wzgórzach (2 Sm 1,25), a Saul
prawdopodobnie popełnił samobójstwo, aby nie wpaść w ręce wroga. Ciała
zostały zbezczeszczone i powieszone na murze Bet-Szeanu (1 Sm 31,10).
Pochowano je po kryjomu po ich spopieleniu pod tamaryszkiem w
Jabesz.


…tak bardzo byłeś mi drogi!

Na wieść o śmierci Jonatana i
Saula, Dawid stworzył pieśń żałobną, w której po raz ostatni w Biblii
znajdujemy słowa o miłości pomiędzy nimi (2 Sm 1,26):
„Żałość mnie
ogarnia, o Jonatanie, z twego powodu. Byłeś mi droższy ponad wszystko,
twoją miłość ceniłem bardziej niż miłość wszystkich kobiet
” (Biblia
Warszawska);
„Bardzo mi cię żal, bracie mój Jonatanie, byłeś mi
bardzo wdzięcznym; większa u mnie była miłość twoja, niż miłość
niewieścia
” (Biblia Warszawsko-Praska);
„Żal mi ciebie, mój bracie,
Jonatanie. Tak bardzo byłeś mi drogi! Więcej ceniłem twą miłość niżeli
miłość kobiet”
(Biblia Gdańska);
„Żal mi ciebie, bracie mój,
Jonatanie, byłeś mi bardzo miły. Miłość twoja była mi rozkoszniejsza
niż miłość kobiety
” (Biblia Tysiąclecia).

Ostatnie przysługi,
które mógł jeszcze Dawid zaofiarować pośmiertnie Jonatanowi, to
zaopiekować się jego potomkiem oraz pogrzebać należycie jego prochy.
Jonatan miał syna Merubbala (w tamtych czasach każdy dorosły mężczyzna
musiał założyć rodzinę, a szczególnie spłodzić
pierworodnego). Został on wezwany na dwór królewski Dawida: „I rzekł
Dawid: Nie bój się! Chcę ci wyświadczyć jakieś dobrodziejstwo ze względu
na twego ojca, Jonatana. Zwrócę ci wszystkie ziemie, które należały kiedyś
do twego przodka Saula, a nadto będziesz mógł zawsze żywić się z mojego
stołu. (…) Zawołał więc król sługę Saula, Sibę, i powiedział mu tak:
Wszystko, co należało do Saula i całego jego domu, przekazuję teraz synowi
twojego pana. I przychodził Meribbaal jeść do stołu Dawida, jak jeden z
synów królewskich (2 Sm 9,7.9.11).” Później „poszedł Dawid, aby zabrać
kości Saula i Jonatana, jego syna. Znajdowały się one u mieszkańców Jabesz
w Gileadzie, którzy zabrali je potajemnie z placu w Bet-Szean, gdzie ich
ciała powiesili Filistyni w dniu zwycięstwa, odniesionego przez nich nad
Saulem w Gilboa. Zabrał więc Dawid stamtąd kości Saula oraz kości jego
syna Jonatana. (…) Szczątki Saula i jego syna Jonatana pogrzebano w
krainie Beniamina, w Sela, w grobowcu Kisza, ojca Saula” (2 Sm
21,12-14).

Tak kończą się losy miłości pomiędzy Jonatanem i
Dawidem. Miłości, która choć piękna, głęboka i wierna, musiała przejść
przez wiele przeciwności losu. Mimo, że jest tak nieprawdopodobna, to
stała się faktem. Powinniśmy o tym pamiętać, gdy sami popadamy w pesymizm,
że nigdy nie spotkamy miłości swojego życia. Miłość tych dwóch wielkich
bohaterów Narodu Wybranego jest dla nas wzorem dla naszych związków. Czy i
one są tak głębokie i pełne poświęcenia? Czy jesteśmy gotowi zrobić
wszystko dla kochanej przez nas osoby? Zrezygnować z kariery i ryzykować
kontakty z rodziną tak, jak Jonatan z tronu i życzliwości Saula? Czy
potrafimy pozostać wierni? Jonatan i Dawid to niewątpliwie biblijny
wzór gejowskiego małżeństwa.


tekst pochodzi ze strony
Jonatan i Rut

Autorzy:

zdjęcie Seweryn Brok

Seweryn Brok

autor zmigrowany z php-nuke – ID: 29; nazwa: ks_S_Brok

67 komentarzyGejowska miłość w Biblii: Jonatan i David

 • Anonim

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  no nie to jest juz przegiecie….

 • Anonim

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  A homofobia w Kościele to nie przegięcie?

 • Anonim

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  Kościół jest straszny, mam właśnie gęsią skórkę, czuję się źle i ogólnie do d… . Miałem właśnie rozmowe kiedyś z księdzem na religii o gejach/lesbijkach i powiedział, że związki homo są zwierzęce i odrażające. Będąc księdzem powinien wiedzieć o tej miłości z Biblii. Sam się dziwnie czuję z facetem (jak o tym pomyśle – bo narazie nikogo nie mam) ale to pewnie zasługa ogółu. Człowiek chyba potrzebuje jakiegoś zrozumienia i to nie tylko od bliskich, ale też od obcych – przynajmniej ja tak mam. I to że jestem gejem, nauczyło mnie cholernej tolerancji wobec wszelkich istot. I traktowaniu tego jako normalne, wcale nie zauważam różnic w życiu codziennym. I to jest jedyny powód abym mógł się cieszyć z tego że jestem gejem. Cała reszta to horror. Ale jak każdy film kiedyś się skończy… Mam tylko nadzieję i prośbę do Boga (o ile ON też nie czuje odrazy do mnie i do przyszłego chłopaka) rzeby skończyło się to dobrze. Pozdrawiam wszystkich błądzących…

 • Gość

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  Paweł nic nie pisze o „gejowskich małżeństwach”, bo czegoś takiego w jego czasach nie było.

 • Maciek

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  jestem gejem i mam gdzieś co pisze biblia. biblia to książka fantastyczna, zupłenie jak Wladca Pierścieni a Bóg nie istnieje bo to bajka jak krasnoludki czy Baba Jaga

 • Andrzej

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  To przykre ze z Prwdziwej przyjazni Jonatana z Dawidem usiłuje sie zrobić zwiazek homoseksualny.
  Oprucz homoseksualizmu istnieje cos wiecej co moze łaczyc męzczyzn –przyjazn.

 • lolipop

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  Lektura artykułu wciąga jak najlepszy kryminał. Czytanie Biblii ze zrozumieniem przynosi wymierne korzyści =)
  Dziwią mnie jedynie negatywne opinie forumowiczów – skąd tyle agresji? Ktoś znowu naruszył święte tabu?

 • heretyk?

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  „pokochał go…..”, „miłość twoja….” Czyżby niewłaściwie przetłumaczono z hebrajskiego? Czy miłość musi oznaczać automatycznie seks? Wygląda na to że prawdziwa MIŁOŹĆ męsko-męska może być „silniejsza” niż [z natury oparta na seksie} miłość M-K.

 • kamil

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  Jest to historia homoerotyczna, bez watpienia – co wcale nie znaczy, ze chodzi tu o seks. Jednak sa na swiecie inne kategorie niz „przyjazn” albo „rżnięcie” – jest całe spektrum.

  Szkoda, że ten tekst tylko opisuje historie (ktora mozna samemu przeczytac), a nie kusi sie o jakies analizy, interpretacje, konteksty.

 • zagarmistrz

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  Ja natomiast uważam, że fakt faktem, bóg jest miłością, największa i najpotężniejszą i jak sam powiedział, kochajac swojego bliźniego kochamy własnie jego. I nikt, kto uważa się chrześcijaninem nie ma prawa mówić, że jakakolwiek miłość jest zła.

  A Biblia rzeczywiście opisuje związek Dawida i Jonatana jako miłość homoseksualną. Nie da się ukryc i choć rzeczywiście przyjaźń pomiedzy mężczyznami może być bardzo silna, ale w tym przypadku chyba nie da się o niej mówić. Szczególnie po słowach: „Żal mi ciebie, bracie mój, Jonatanie, byłeś mi bardzo miły. Miłość twoja była mi rozkoszniejsza niż miłość kobiety” I nikt mi nigdy nie powie, że bóg zabrania komuś miłości. Uważam, że te dwie biblijne postacie były „parą”, choć może nawet nie uprawiały stosunku seksualnego.

 • ośmionogi

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  Smutne jest to, że Kościół ukazuje homoseksualizm w tak negatywnym świetle, przez co bardzo krzywdzi gejów. Potem i pojawiają się głosy „Bog jest Bogiem sprawiedliwym i nie pozwolil by na taka milosc, jezeli zniszczyl Sodomę i Gomorę z powodu grzechu homoseksualności„…

  A napiętnowanie przez Kościół jest dla niektórych bardziej bolesne, niż napiętnowanie przez otoczenie.

 • Norbert_max

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  Ja bardzo silnie zaprzyjaźniłem się z facetem (rówieśnikiem) i kocham Go bardzo mocno.On wczoraj mi również wyznał szczerze miłość, tak czułem, choć był pijany, ale w końcu popijanemu mówi się prawdę:) I wiem, że to musi mi wystarczyć, bo choć bardzo mi się podoba i ogromnie mi na nim zależy, to jednak wbrew prawu boskiemu, nie mogę niczego więcej oczekiwać.Wczoraj miałem nawet szansę na coś więcej, ale… Nie zrobię już nigdy nic więcej, bo miałem kontakt fizyczny z facetem bez miłości i żałuję tego. A co do mojego qmpla to Kocham go, a „tam” będziemy sądzeni z miłości, więc punkt dla „nas” jednak nie można pozwlić, aby przerodziło się to w związek o podłożu seksualnym.Pozdrawiam.

 • Arek

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  Gogu a sąd wiesz co lubi pan Bóg? Przeciez wszytsko to on stworzyl i my – geje, tez jestesmy jego dziełem. A poza tym przeczytaj artykuł 🙂 A potem mów co myslisz =]

 • Oskar

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  mysle ze to naduzycie! mowa tu nie o milosci o podlozu seksualnym, ale jak wielu wspomnialo jest to milosc przyjaciol, 2 wiernych prawdziwych przyjaciol. ten tekst to niemal profanacja 🙁

 • Anelram

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  Cóż…
  Nie wierzę w Boga, ale to nie ma nic do rzeczy…
  Staram się być obiektywna…
  Te cytaty są błędnie interpretowane wg mnie…
  Jest to ogromna przyjaźń między dwojgiem ludzi. Co w tym złego, iż są to mężczyźni? Nie znaczy to, że kochają się jak partnerzy(nie chodzi o seks, lecz samo uczucie miłości partnerskiej). Może to oznaczać miłość braterską… Miłość przyjacielską…
  Wg mnie jest to nadinterpretacja niektórych wątków z Biblii…
  Czy gdyby była mowa o kobietach, również mielibyśmy sytuację miłośći między dwiema partnerkami?
  W pełni akceptuję homoseksualistów. Nie wiem czy Bóg akceptuje takie związki, jestem ateistką… Ale sądzę, iż jeżeli nas stworzył pokochał nas takimi jakimi byliśmy, jesteśmy i będziemy, nie zważając na orientację seksualną, płeć, kolor skóry, etc.
  To Kościół nie akceptuje w pełni(o ile w ogóle) związków homoseksualnych. Dlaczego?
  Ha właśnie! Trudne pytanie. Nie ten wątek, więc się już zamykam 🙂

 • Kasia

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  Jest mi strasznie żle…kiedy czytam to co zostało napisane o przyjażni Dawida i Jonatana…przecież mężczyzn może również łączyć przyjaźń ….i proszę was drodzy homoseksualiści …jeśli chcecie trwać w grzechu to wasza sprawa, ale nie znajdujcie irracjonalnych wytłumaczeń w Świętej Księdze. Bóg jest Bogiem …świętym, dlatego nie bezczeście Jego majestatu. To już jest przesada…wymyślac takie wymówki przez Biblie…

 • Stal

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  Nie przeczytelm wnikliwie artykulu, bo mnie zniechecila jego wymowa.
  Ponizej refleksja wywolana niektorymi wypowiedziami pod artykulem, moze nie do konca na temat:

  Wg. mojej wiary homoseksualisci sa kochani przez Boga jak kazdy inny czlowiek, albo i nawet wiecej. Sa ludzmi ktorzy maja wyzej postawiona poprzeczke – jak bezdommni, dzieci alkoholikow, z rozbitych rodzin itp. Maja otwarta droge do zbawienia. Do kazdego w pewnym momencie zycia Bog wyciaga reke i zaprasza.
  Korzystajmy z tego, a jest ogromna szansa, ze dostapimy Jego łaski juz w ziemskim zyciu.

  Kosciol Katolicki, jako wspolnota ma wiele glosow – dobre i zle. Nie mozna oczekiwac bezwzglednej poprawnosci od grzesznikow z ktorych sie sklada. Przy odrobinie wysilku mozna wsluchac sie jednak dzieki niemu w szczegolny glos Boga do nas kierowany i wzmocnic czysta radosc zycia. Sluchajmy..

 • kasia

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  jakie to przykre, że w dzisiejszym świecie nie może być już mowy o prawdziwej przyjaźni między mężczyznami… Taka właśnie była relacja między Jonatanem a Dawidem. Dawid nie był gejem, miał żonę, która była zresztą siostrą Jonatana. Dlaczego autor nie napisał o ich miłości

 • Kasia

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  To jest żałosne! Żałosne!!!!!! A jak ja mówie do siostry, że ja kocham to znaczy, że jestem w zwiazku kazirodczym według was?? to jest naprawdę chorę. Współczuje wam spojrzenia

 • mthomas

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  Ja mam tylko szybką odpowiedź:

  Kapłańska 18:22 Nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną jak z kobietą. Jest to obrzydliwością (PBW)

  Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak obcuje się z kobietą, bo to jest rzecz odrażająca. (PBWP)

  Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość! (PBT)

  a jeśli ktoś nie rozumie po Polsku to:

  Thou shalt not lie with mankind, as with womankind: it is abomination. (KJV)

  cum masculo non commisceberis coitu femineo quia abominatio est (VULG)

  Du sollst nicht beim Knaben liegen wie beim Weibe; denn es ist ein Greuel. (LUT)

 • Twoje imięs.Katarzyna

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  Wedlug mnie byla to milosc potezna i jak kazda milosc zawierala w sobie erotyzm ( nie jest to rownoznaczne z seksualnoscia).Pasja i zarliwosc erosa jest nie z tej ziemi .szkoda, ze wiekszosc zwiazkow jest plaskich i jej pozbawionych / tylko seksualnych/.Moze tego sie boimy i przed tym uciekamy w naszym technicznym, racjonalnym swiecie.
  Co do ksiegi Kaplanskiej, gdy sie w nia wczytac znalezc tam mozna np prawo karania smiercia wolu za zabojstwo czlowieka, separowanie kobiet podczas cyklu miesiecznego. Sa to prawa zwiazane z czystoscia rytualna dla danego narodu w okreslonym momencie historycznym i nie powinno sie ich brac literalnie. W przeciwnym razie konsekwentnie nalezaloby kamienowac np. osoby oddajace sie nierzadowi.Fundamentalizm jest pokusa postawienia prawa ponad milosierdziem, co jest z natury obce duchowi chrzescijanstwa.
  Pozdrawiam dyskutantow s.Katarzyna

 • mthomas

  [Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  No sorry, jak pies zagryzie (a czasem tylko ugryzie) człowieka ma prawie jak w banku, że zginie. Jezus mówiąc o tym, że jeśli chcemy się Bogu podobać, powinniśmy przestrzegać Jego przykazań. Nie chodzi tu więc o stawianie prawa ponad miłosierdziem, ale o chęć podobania się Bogu. Jeśli nie wiesz, co się w danej kwestii Bogu podoba, sprawdź czy w Jego prawie nie ma nic na ten temat… Faktycznie może nie kamienujemy osób oddających się nierządowi (tak samo jak nikt nie zabija homoseksualistów) ale nigdy nie powiem, że oba przypadki należy akceptować, a co więcej, wspierać ich rozwój. Pozdrawiam.

 • Tomasz

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  Autor artykułu wykazał się totalną głupotą i nieznajomością Biblii. Jeśli chce tłumaczyć znaczenie tekstu to niech sięgnie do oryginalnego tekstu biblijnego w j. hebrajskim. Wtedy wszystko będzie dla niego jasne i nie bedzie robił z siebie pośmiewiska. W Starym Testamencie na oznaczenie współżycia nie używa się czasownika „kochać” (‚ahab). ale służą temu inne określenia takie jak:(jada`): Rdz 4,1.17.25; 38,26; Sdz 19,25; 1Sm 1,19; 1Krl 1,4
  (bo’ael): Rdz 6,4; 16,2.4; Pwt 22 czy (qarab): Rdz 20,4; Kpł 18,6.14.19; Pwt 22,14; W tekście który przytacza autor występuje słowo(ahab) oraz (hapes), Czasownik „kochać” (‚ahab) odnosi się nie do seksualności, lecz do uczucia podobnie (hapes) znaczy tyle co lubić. Prosty wniosek geje do szkoły dokształcać się bo nie tylko z wasza seksualnością jest coś nie tak ale i z intelektem. Rada na przyszłość nie zabierać głosu w kwestii, której sie nie zna. Jeśli nie jesteś choć w minimalnym stopniu znawcą Biblii nie powołuj sie na nia bo sie publicznie ośmieszasz – tak jak to zrobił autor artykułu. Niestety geje z tego słyna wypowiadaja sie na tematy, o których pojecia nie mają i przez to robią z siebie jeszcze gorszych błaznów. Autorowi zycze owocnego studiowania Biblii oczywiście w języku oryginalnym.

 • Piotrek

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  człowieku czytałeś do końca tą opowieść w biblii??? Dlaczego nie przytaczasz tego że Dawid ożenił się z córką Saula-Mikal. Czemu to pomijasz??? A dlaczego nic nie mówisz o dzieciach Dawida??? Niezły z Dawida gej skoro miał tyle dzieci i to w dodatku z różnymi kobietami!!! ” Po przybyciu z Hebronu Dawid wziął sobie jeszcze nałożnice i żony z Jerozolimy. Urodzili się Dawidowi jeszcze synowie i córki.” (2 Sm 5, 13). No i co ty człowieku na to??? Masz na to jakieś wyjaśnienie??? Naprawdę niezły z Dawida gej. Ja zawsze wiedziałem że prawdziwi geje to mają wiele żon i nałożnic tak masz racje Dawid to gej. Człowieku naucz się czytać Biblie, potem zastanów się co znaczą niektóre słowa a na końcu wyjaśnij sobie słowo gej bo jeżeli przeczytałeś tą opowieść do końca i uważałeś ich nadal za gejów to ty naprawdę zastanów się nad znaczeniem tego słowa!!! Jeden wniosek człowieku(jeśli można ciebie tak określić) jesteś chory!!!!!!!!!! Glupich nie sieją oni się sami rodzą!!!

 • Lucas

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  Polecam przestudiowamie wszystkim zainteresowanym pism autorytetó w dziedzinie ST. To nie była miłość homoseksualna, lecz przyjaźń. Autor artkyłu wykazał się niskim poziomem dziennikarskim i mierna analizą żródła.

 • Aothar

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  Skoro byli tylko przyjaciólmi, czemu Saul mowi do syna Jonatana: „O synu kobiety przewrotnej! Alboż to ja nie wiem, że wybrałeś syna Jessega na hańbę swoją i na hańbę łona swej matki?” (1 Sm 20, 30) Czmuż to zwykla przyjazn miala przyniesc mu hańbę?

 • Gość

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  „Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość!”
  /Kpł 18,22/
  Oto, co Biblia mówi PROSTO I JASNO, bez różnych domysłów i domniemywań.
  miłość Dawida i Jonatana to jeden z rodzajów miłości, nazywany Filia (łac) lub filos (gr), czyli miłość do przyjaciół. tym rodzajem miłości można darzyć każdego człowieka, bez względu na płeć, pokrewieństwo itd. Jest to miłość, która nie ma na celu połączenia dwóch ciał, a jedynie „braterstwo dusz”, czyli zwykłą, lecz głęboką ludzką przyjaźń. Jonatan i Dawid pocałowali się, bo taki wówczas panował zwyczaj. Nie było w tym nic a nic dziwnego, ponieważ wtedy pocałunek na powitanie/pożegnanie był traktowany jak dziś podanie sobie ręki. i nie dziwi również fakt, że płakali, ponieważ każdy normalny człowiek nie kryłby wzruszenia, żegnając się na zawsze ze swoim najlepszym przyjacielem.

 • ZZ

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  Tyle wiekow minelo, a ludzie ciagle jeszcze nie potrafia zrozumiec, ze biblia to tylko beletrystyka tamtej epoki. To tak jak „Wladca pierscieni” to „Stary testament”, „Harry Potter” zas „Nowy”. Dla bardzo wielu na calym swiecie te dwa tytuly staly sie rowniez religia. Rownie chore to jak i w przypadku biblii.

 • renata

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  Jeśli geje i lesbijki chcą grzeszyć swoją miłością,to my nie powinniśmy się w to mieszać.Tylko Bóg ma prawo ich osądzać.A naszym przykazaniem jest „kochaj bliźniego swgo jak siebie samego”,więc skąd w ludziach tyle nienawiści do ludzi innej orientacji? Czy my piętnując ich nie łamiemy przykazania miłości?

 • Nathaniel

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  Jak was tak słucham to się zastanawiam, jakim cudem w 21 wieku możliwa jest taka ciemnota! Ludzie, bilblia to zbiór MITÓW, tak jak, dajmy na to teksty piramid. Czy dzisiaj ktoś z was wierzy w Horusa – Ra, albo Izydę (że o innych bóstwach świata nie wspomnę)? A co do homoseksualizmu – to był, jest i będzie. Czym się więc przejmować? Nad czym tu debatować? A już najgłupszą rzeczą jest potępianie kogoś w imię boga za taki rodzaj miłości. Każdy jest odpowiedzialny za swój los i tyle. Jak ktoś ma takie skłonności to wyłącznie jego sprawa. I nic nikomu do tego….

 • Twoje imię CZESŁAW + CH.OFC.JHS.+

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  BIBLIA [ SŁOWO BOGA ŻYWEGO] UCZY ŻYĆ,A ZARAZEM POWSTAWAĆ Z UPATKU GRZECHU I SŁABOSCI.KOMENYASZ Jonatan i Dawid,postacie historyczne i bibilijne.Te postacie są pokazanoem że mażna polegać na Jahve.Na miłosci wzajemnnj iwzajemnym sobie zaufaniu.By człowiek był serdeczny dla drugiego człowieka,żeby i no umiał obdarzyć cię tym samym.Radość jest błogosławieństwem,(żądza uciech- zniewoleniem).Są to osoby o wartośćowej postaci ze wzglęndów na Biblię i jej zawartość.Prości ludzie są często wspaniali.Potrafią godzić się z życiem i czynią świat przyjaznym.W Bogu jest nadzieja.Bóg czeka na ludzi, by swoją miłość na ziemi uczynić widzialną i odczuwalną.Z miłosci jest i bedzie przykazanie miłosci i przyjażni. A prawdziwą miłość poznać możma wtedy, dopiero gdy cierpienie innych sprawi ci ból. + JEZUS ŻYJE ! +

 • Twoje imięVictor

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  bardzo mi sie to podoba poza tym biblia to bzdura

 • Sabina

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  zgadzam sie w 100%… na to ze byli parą wskazuje też to ze zwracają sie do siebie „bracie”… w bibli każdy facet się zwracał do swej kobiety „siostro”… no i tekst ” Miłość twoja była mi rozkoszniejsza niż miłość kobiety”… kto ma wątpliwości niech sam przeczyzta ten fragment w bibli… biblia też opisuje miłość dwuch lesbijek Rut i Noemi… acha! Maćku orientacji homo…. szanuje to ze jesteś niewierzący ale nie masz prawa obrażać mojej religii!

 • goj gay guy

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  No wlasnie, prawie wcale, a jesli juz to bardzo rzadko wspomina sie o watku romantycznym miedzy Ruth i Naomi. Zawsze jest na pierwszym miejscu milosc Davida i Jonathana – gdy juz mowa o ‚innej milosci’. Zapomina sie takze o wielkiej fascynacji, milosci i chorobliwej zazdrosci Saula (ojca Jonathana) rowniez do Davida. Moze ktos na homikach wkrotce wypelni te luki i napisze cos wiecej na ten temat.

 • Caramiela

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  Ostatnio odbyłam rozmowę z moim kolegą – fanatycznym wręcz baptystą – na temat homoseksualizmu. To co usłyszałam z jego ust, a co ponoć napisane jest w Biblii mną wstrzasnęło! Choroba? Dewiacja? Grzech? Jak miłość może być grzechem skoro zadna ze stron nie jest krzywdzona? A już najbardziej mnie zmroziły słowa: „ja sam przez pewien czas miałem nieczyste myśli względem moich kolegów, ale modlitwa mnie z nich oczyściła i zawróciła z drogi grzechu ” (słowa przytoczone dosłownie, chłopak ma 18 lat!) Haloo?! Jeśli ktos jest orientacji homoseksualnej i „wyleczy” go wiara czy cokolwiek innego to znaczy to po prostu że homo nie byl i tyle. Kościół jest po prostu ślepy i ograniczony w tej materii…
  Historia Jonatana i Dawida pokazuje że Kosciol nie zawsze musi miec racje… 😛

 • Patka

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  caramiela masz całkowitą racje… Jeżeli ktoś mówi,że ”wyleczył się” z homoseksualizmu to znaczy,że wcale nim nie był/była. Poprostu człowiekowi w okresie dorastania(tym bardziej) wydaje się dużo,a potem to znika…Znam taką osobę co tak myślała i miała wtedy ta osoba 15 lat,a teraz ma 25 i wie już,że tamto to były zwykłe buzujące hormony w okresie dorastania. Pozdro:-) ps.Bóg kocha każdego:-)

 • joakim z przeszlöosci...made in Israel melek

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  Drodzy komentatorzy jesli chodzi o biblie to niewierza jej sami tworcy czyli zydzi.Nie zgadzam sie ze kazde slowo w niej to slowo Boga ale sadze ze historia czy historie sa zgodne z faktami i nie jest mitem Ani Jezus ani Dawid, czy Jonatan natomiast kwestia czy to byla przyjazn czy milosc homoseksualna tego nie jest wstanie rostrzygnac nikt ,mysle ze tak a dlaczego ano dlatego ze takie akcentowanie przyjazni w kulturze hebrajskiej bylo by za dalekie.Na uniwersytecie hebrajskim sa tez dowody historyczne bardzo ciekawe!Drodzy jestesmy tylko ludzmi ,obojetnie czy wierzymy czy nie tak i tak umieramy bo jestesmy skonczeni a wiec leopsza jest milosc kazda teraz niz zadna a bedziemy bardziej szczesliwi.

 • cnl

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  DEGENERACI! Przyjazn dla was, to pedalstwo?! Zolnierze na wojnie sa dla was tez pedalami?! Czulosc, ktora sobie okazuja to tylko i wylacznie prawdziwa przyjazn i o takiej przyjazni jest w Bibli. Nie przeinaczajcie faktow, i nie robcie sobie nadinterpretacji Pisma Swietego, bo wtedy staniecie sie heretykami. Bog w Pismie Swietym wyraznie powiedzial, ze tylko maz i zona sa sobie przeznaczeni.

 • pawel wójtowicz\

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  jjjjj

 • marek w

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  nikogo nie chcę obrazić ale niektóre wypowiedzi są typowe dla Polaków Katolików i niestety moga być obrazliwe dla homoseksualisty jakim np ja jestem nie można odwoływać sie jedynie do ksiąg biblijnych oceniając tak delikatną sprawę jak homoseksualizm biblia była pisana kilka tysięcy lat temu i była również odzwierciedleniem tamtej epoki w jednym z postów znalazło sie stwierdzenie ze Bóg stworzył mężczyznę i kobietę i tylko taki układ jest do zaakceptowania ale napisane jest również że kobieta została stworzona z żebra Adama czy tę wypowiedz tez mamy rozumieć dosłownie???? pierwszymi rodzicami byli Adam i Ewa a więc w jaki sposób mieli zaludniać ziemię ???przez kazirodztwo????grzech pierworodny to wynik zerwania jabłka z drzewa i z powodu jabłka aż tak wielka kara do której zgładzenia potrzebna była śmierć Jezusa???? dlaczego o tym piszę/ bo chcę wykazać ze nie można rozumieć dosłownie tego co w Biblii napisane raczej należałoby odnieść sie do zagadnień psychologicznych i psychiatrycznych które opisują zjawisko homoseksualizmu a co do osoby Jonatana i Dawida nie wiemy jak tam na prawdę było być może to była tylko przyjazń być może coś więcej nie możemy tego wiedzieć bo nie żyliśmy w tamtych czasach nie znaliśmy bohaterów jedno jest pewne każda przyjazń każda miłość jest piękna dla osób których dotyczy dlatego tak łatwo nie oceniajmy i nie potępiajmy tych co swojej miłości się nie wstydzą nawet jeśli są to homusie pozdrawiam

 • polonista

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  to się nazywa nadinterpretacja!!! „pokochał go jak siebie samego” tak brzmi przykazanie Miłości!!!Najwidoczniej już w Starym Testamencie takowe wyznawano. Jeżeli już ktoś zaczyna interpretować tekst(niezależnie jaki) to jest podstawowa zasada jaką się kieruje: ODNIESIENIA DO EPOKI!!! Nieważne czy wierzy się w to, co jest tam napisane, nawet interpretując Sienkiewicza(który pisał bajki pomieszane z rzeczywistościa) analizuje się czas i okoliczności. Żyjcie sobie jak chcecie, ale jeżeli już zaczynacie się za coś brać to porządnie!!! Pomijam fakt, że nawet w dzisiejszych czasach mężczyźni są bardziej wierni przyjaciołom niż kobietą-na to też warto zwrócić uwagę… Mogłabym tu wiele argumentów podsunąc, ale szkoda mi czasu, bo co niektórzy i tak uznają, że nie mam racji…

 • ????

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  Polonista ?
  Na pewno ? Eee… nie wierze.

 • Kaede

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  Czytając to, zastanawiałam się nad jednym… Czy Bóg kiedykolwiek powiedział, że miłość homoseksualna jest niedozwolona? Jeśli tak, to ja o tym nie wiem. Jest mowa o tym, by spłodzić potomstwo, to prawda. Ale nie przypominam sobie, by kiedykolwiek potępił gejów czy lesbijki słowem typu ‚Grzeszysz”. Moim zdaniem, jest to raczej interpretacja Kościoła, która mimo wszystko, nie jest Bogiem i nie ustala nam zasad życia. To nie ksiądz decyduje o tym, czy po śmierci zostaniemy zbawieni, czy czyniąc coś tak, a nie inaczej, grzeszymy. Nawet jeśli, rzekomo, głosi prawo Boże. Według mnie, Bóg cieszy się z każdej prawdziwej miłości. Nie ważne, jaka ona jest. I cóż… Skoro ktoś tak żarliwie czepia się tej interpretacji, to czy przypadkiem dokładnie nie ukazuje, jaki ma nieprzyjemny stosunek do homoseksualistów? Dlaczego nie można po prostu, od tak zgodzić się z tym tekstem? Dlaczego nie można po prostu powiedzieć sobie w duchu „Każdy ma prawo kochać kogoś, kogo chce.” Dla mnie jest to niepojęte, chociaż jestem hetero.

 • Alf

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  Pierdolety!!!
  Jedni i drudzy bez wyjątku w Imię Boże skaczecie sobie do gardeł,odbierając Mu boskość,a przypisując ją sobie.
  HAŃBA !!!

 • ewka

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  cytaty z biblii..STWORZONY JEST MEZCZYZNA ..A Z NIEGO KOBIETA…I NIE MA ..TRZECIEJ FORMY CZYLI GEYA CZY LESBIJKE..KONIEC KROPKA..

  Rdz 2:4-24
  4. Oto są dzieje początków po stworzeniu nieba i ziemi. Gdy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo,
  5. nie było jeszcze żadnego krzewu polnego na ziemi ani żadna trawa polna jeszcze nie wzeszła – bo Pan Bóg nie zsyłał deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał ziemię
  6. i rów kopał w ziemi, aby w ten sposób nawadniać całą powierzchnię gleby –
  7. wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą.
  8. A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił.
  9. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła.
  10. Z Edenu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać ów ogród, i stamtąd się rozdzielała, dając początek czterem rzekom.
  11. Nazwa pierwszej – Piszon; jest to ta, która okrąża cały kraj Chawila, gdzie się znajduje złoto.
  12. A złoto owej krainy jest znakomite; tam jest także wonna żywica i kamień czerwony.
  13. Nazwa drugiej rzeki – Gichon; okrąża ona cały kraj – Kusz.
  14. Nazwa rzeki trzeciej – Chiddekel; płynie ona na wschód od Aszszuru. Rzeka czwarta – to Perat.
  15. Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał.
  16. A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz: Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania;
  17. ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz.
  18. Potem Pan Bóg rzekł: Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc.
  19. Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę istota żywa.
  20. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny.

  (BT)

 • ewka

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  Rdz 2:20-25
  20. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny.
  21. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem.
  22. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny,
  23. mężczyzna powiedział: Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta.
  24. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.
  25. Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu.
  (BT)
  ..i geye nie naciagajcie BIBBI DO SWOJEJ CHOROBY..ot wszystko..wspolczuje..ale jeden chory jest np na depresje, inny na grype trzeci na nerwy czwaty na serce wielu na cisnienienie nieliczni na jakanie a wy poprostu na chorobe objawiajaca sie GEYOSTWEM CZY LESBIJSTWEM A NAWET ZOOFILIA CZYLI CIAGOTAMI DO ZWIERZAT NP GORAL DO OWCY..

 • Dominik

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  Tak jest!
  Zakazac goralom kontaktu z owcami!
  A tak na marginesie…. o tym, ze homoseksualizm nie jest uznawany za chorobe od dawna, pewnie juz wiesz. A zastanow sie dlaczego homoseksualizm nie jest uznawany za chorobe, a np. depresja jest.
  A kiedys choroby psychiczne w wielu przypadkach byly uznawane za opetanie, depresja tez….
  Mowisz ze nie ma „trzeciej formy” – jest tylko kobieta lub mezczyzna. Ok. Masz racje. Z tym, ze niektorzy mezczyzni lub kobiety sa homoseksualni. Co nie oznacza, ze nie sa nadal mezczyznami czy kobietami. Gadanie o gejach jako o „trzeciej plci” to durnota wymyslona niewiadomo przez kogo. Sa jeszcze ludzie transseksualni – u ktorych plec mozgu nie zgadza sie z cielesna. I to sie leczy – m.in. operacjami chirurgicznymi ciala (poniewaz wiecej potrafimy zmienic w ciele niz w mozgu).
  A opisy z Ksiegi Rodzaju pokazuja tylko jak Bog stworzyl swiat i jakie prawa w niego wpoil. Ksiega ta nie opisuje wszystkich mozliwych „ukladow miedzyludzkich” (zycie w samotnosci, samotne wychowywanie dziecka, swiadome bezzenstwo – np. ksieza katoliccy, pary jednoplciowe, pary roznoplciowe, ktore nie chce miec dzieci itd). Kazdy ma swoja droge.

 • heterofob.republika.pl

  [nie tylko powyższa apoteoza miłości gejowskiej]

  ale i Jezus w żadnym punkcie nie jest hetero…

 • Martyna

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  Ignorancja i powierzchowność w odczytywaniu mistrzowskiego tekstu literackiego i kulturowego, jakim jest Biblia. Interpretacja założona przez autora(nieudolny wybór cytatów i pseudo- argumentów) jest anachroniczna i trywialna. Na Pismo Święte należy spojrzeć z dystansem, a proste i oczywiste odczytania z pewnością nie są słuszne.

 • Lilianne E. Blaze

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  „Jak was tak słucham to się zastanawiam, jakim cudem w 21 wieku możliwa jest taka ciemnota! Ludzie, bilblia to zbiór MITÓW, tak jak, dajmy na to teksty piramid. Czy dzisiaj ktoś z was wierzy w Horusa – Ra, albo Izydę (że o innych bóstwach świata nie wspomnę)?”

  Bogowie egipscy, greccy i rzymscy (i praktycznie kazdej znanej religii) nadal maja wyznawcow. Znacznie mniej, ale maja.

  Roznica jest taka ze ich wyznawcy nie sa na tyle aroganccy zeby zadac tworzenia prawa na podstawie tego co ich religia uznaje za moralne lub grzeszne, a katolicy ubzdurali sobie ze ich wiara jest „jedyna prawdziwa” i ze swiat kreci sie wokol nich (i oczywiscie ze katolicyzm jest „jedynym prawdziwym” chrzescijanstwem).

 • kruczek

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  -tekst ciekawy, ale jak tam było to Bóg wie
  -Bog osądzi homoseksualizm, bo Bóg go stworzył
  -Kazdy niesie swój Krzyż
  -do zbawienia dochodzi się poprze grzech, bo każdy z nas ludzi grzeszy
  -każda mysl bedzie tak samo sądzona jak czyn
  -Kto postepuje zgodniez z prawem naturalnym i kocha bliźniego ma krótsza droge do Raju.
  -każdy czlowiek ma spadek od Chrystusa, którym jest zbawienie, lecz jak długi to będzie proces i jakie cierpienie, bądz nauka życia nas czeka to pokaże zycie, potem sąd Boży, dalej piekło, bądź czyściec.
  -Ja kocham Boga i Ufam Mu
  -Wy też zufajcie, bo nik z nas nie jest doskonały
  -kto jest bez grzchu, ten niech rzuca kamieniem, to też sie odnosi do heteryków i homseksul.
  -łatwo się ocenia i bluzga( dotyczy homo i heter) lecz nie próbuje sie pomóc bliźniemu

 • Bartek

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  Swego czasu byłem głęboko wierzący(w sumie wierzę w Boga nadal, poprostu zmianie uległ mój stosunek do instytucji Kościoła, lub jej przedstawicieli: http://www.youtube.com/watch?v=akNs5JOhPVU). Już wówczas zauważyłem że mój popęd seksualny był ukierunkowany na mężczyzn(co nie znaczy że dziewczęta były mi obojętne). W związku z tym nasuwa mi się pytanie: czy już wtedy Bóg, który stworzył człowieka(między innymi mnie), z miłości skazał mnie z góry na potępienie(wg założeń religii kalwinistycznej jest to możliwe)? Teraz gdy mój rozwój psychoseksualny jest już ukształtowany zdaję sobie sprawę ze swojej seksualności. Znając założenia wiary katolickiej miałem między innymi do wyboru:
  -związać się z kobietą, samemu cierpiąc, a jednocześnie krzywdząc ją, nie kochając jej tak jak mąż żonę kochać powinien
  -zabić się(jest to grzech śmiertelny, karny przez potępienie)
  -odejść od wspólnoty kościoła
  -nie robić nic(prawdopodobnie doprowadziłoby to do stanów depresyjnych, bądź też nerwic)
  -zaakceptować to kim i jaki jestem
  Wizja skrzywdzenia innej osoby nie wydała mi się atrakcyjna; skoro i tak byłbym skazany na piekło wykluczyłem opcję samobójstwa; nie mógłbym także być bierny. Ostatecznie wybrałem wariant ostatni. Z moją decyzją związany jest fakt, że poznałem innego mężczyznę którego kocham. Bynajmniej nie jest to związane z kręgiem erosa(owszem jest atrakcyjny, lecz do tej pory nie współżyliśmy-mimo tego jesteśmy szczęśliwi), dlatego śmiem twierdzić, iż miłość pierwotna nie jest związana z aktem płciowym(pomijając prokreację). To ludzie prości ograniczają i kojarzą „miłość” tylko i wyłącznie ze zbliżeniem. Seks powinien być jedynie uzupełnieniem związku, dlatego nie należy przedkładać go ponad inne wartości, bez względu na to czy związek jest homo-, czy heteroseksualny. Dlatego uważam, że związek pomiędzy Jonatanem, a Dawidem jaki został przedstawiony w biblii jest możliwy. Nie możemy również wykluczyć, że nie doszło między nimi do współżycia. Pytanie tylko czy takie domysły to już nie nadinterpretacja?

 • qwert

  [męska przyjaźń]

  1. wszystkie cytaty sa dowodem na istnienie w Biblii doskonałej PRZYJAŹŃI!!!!!!!!

  2. kosciół nie jest przeciwny miłości między ludzmi tej samej płci; sprzeciwia się współżyciu homoseksualnemu, które to autor – nadinterpretowujac ST – próbował usprawiedliwić… nieudolnie.

 • natalia

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  Drodzy czytelnicy.Może ten tekst rzeczywiscie nie opowiada o tym że Dawid i Jonatan byli gejami-można uznać że pisano tylko o ich przyjaźni. Tylko że o seksie miedzy małżeństwami też nigdzie nie pisano wprost. Ja uważam ze byli oni „parą”,może nie odbywali stosunków seksualnych ale jakoś nie chce mi się wierzyć że tyle pisano o ich miłości i pocałunku skoro byli tylko przyjaciółmi.

 • krzsz1986@tlen.pl

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  Nie lubię takich cwaniaczków jak qwert. Niech sam sobie kocha bliźniego i nie współżyje. Jeśli jeszcze tu będziesz, qwert, spróbuj choć przez chwilę nie usypiać umysłu, ale ruszyć głową: co złego jest w tym, że dwóch mężczyzn czy dwie kobiety uprawiają ze sobą seks? Niech nawet będzie, że się kochają i pozostają w stałym związku. Co złego? Proszę nie pisać, że to nienaturalne, bo to nieprawda.

 • Kamil

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  Biblia jednoznacznie mówi co Bóg myśli o homoseksualistach, skąd się wzięli i dlaczego. Z tego fragmentu możemy się jedynie wielu rzeczy domyślać.
  Są fragmenty, które mówią jednoznacznie.
  Homoseksualiści to ludzie na których ciąży przekleństwo. Biblia wyjaśnia dlaczego itp. Z doświadczenia wiem, że homoseksualista który oddaje życie Jezusowi zostaje od tego uwolniony. pozdro

 • Jan

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  Przeczytajcie to, tu jest prawda

  http://www.gotquestions.org/Polski/homoseksualizm-grzech.html

 • Lilianne E. Blaze

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  Od czasow kiedy wiekszosc byla analfabetami a samodzielne czytanie Biblii bylo „grzechem” troche minelo.

  Oryginalny hebrajsko-grecki tekst i fafdziesiat slownikow, tlumaczen i adnotacji jest dostepne i kazdy kto nie ma alergii na wiedze moze sie z nimi zapoznac. W NT nie ma slowa o homoseksualizmie jako takim, a ST potepia wylacznie homoseksualizm meski.

  Dodajmy, jedyne fragmenty potepiajace homoseksualizm wystepuja obok kwiatkow typu nakaz zabijania ofiar (!) gwaltu, osob uprawiajacych seks podczas „tych dni” (nawet jesli sa malzenstwem) i oczywiscie kobiet wspolzyjacych przed slubem. Nie jestesmy nomadami na pustyni, nie prowadzimy (?) swietej wojny z „niewiernymi”, jestesmy – powinnismy byc – cywilizowanymi ludzmi. Historia pokazywala raz za razem ze interpretowanie Biblii doslownie i bezmyslnie moze prowadzic tylko do bezsensownego rozlewu krwi.

  Jako ciekawostke dodam ze skrot „OMFG” wg. Google wystepuje kolo 7 milionow razy. Jesli traktowac Leviticusa doslownie nalezaloby teraz znalezc wszystkie osoby ktore kiedykolwiek go uzyly i publicznie (w tv? na necie?) je ukamienowac. W koncu jest to grzech o wiele ciezszy niz jakis tam stosunek z osoba tej samej plci.

 • jk

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  to po prostu niedorzeczne uwazac ze srednich lotow ksiazka sprzed setek lat ma wyznacznikiem czegokolwiek obecnie. znam lepsze dziala antyku.

 • jk

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  prawda jest taka ze z takich metnych tekstow jak nt czy st moze sobie kazdy wyczytac to co chce. rozpatrywanie ich jako czegos co ma byc jedynei sluszna ideologia jest kpina.

 • jk

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  ewka rozwala na lopatki od smiechu 🙂 tyle cytatow i po co?! ze niby co tym udowadnia? ze gej nie jest mezczyzna?! buahhhaaaaa! mysle ze z niejednym by chciala zgrzeszyc.

 • Jan

  [Co było znakiem, którym Jonatan miał poinformować przyjaciela..]

  Co było znakiem, którym Jonatan miał poinformować przyjaciela, czy król pragnie jego śmierci? proszę o pomoc .. bardzo ważne

 • Panie Janie

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  Sygnałem miały być przez Jonathana wystrzelone z łuku strzały.

 • Dominika

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  Matko, ten artykuł to istne bzudry! Jakiś gej go pisał czy co? Homosexualizm to CHOROBA więc sie lecz. W Piśmie Św. możemy wyczytać wprost: „mężczyźni współżyjący ze sobą nie wejdą do Królestwa Niebieskiego!”. A Dawid i Jonatan byli przyjaciółmi! Jeżeli mam przyjaciółkę od serca, tzn, że z nią współżyję!? NIE! Tak samo Dawid, czy Jonatan, kiedy przylgnął do niego sercem.

 • szymon

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  nierozumiem jak moze facet uprawiac sex z kobieta przeciez to obrzydliwe i ochydne co innego chlopak z chlopakiem a cala biblia to jeden wielki stek wymyslonych bzdur w ktore wieza naiwni ludzie bo boja sie smierci i wieza w zycie wieczne bo mysla ze kiedy beda nienawidzic gejow i ich potepiac to je osiagna rozczarujecie sie i to bardzo.

 • Arminia

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  Redakcja nie ponosi odpowiedzialnosci za tresc komentarzy tylko je usuwa.To jest wasze rozumienie wolnosci slowa w tym tzw.wolnym kraju.

 • Twoje imię jon

  [Re: Gejowska miłość w Biblii: Jonatan i David]

  Biblia wspaniały cudowny tekst – naprawdy Boski-genesis.Znajdziesz tam wszystko ; milóść, seks.Wysławiane są piekne cycki, cipki i wielgachne kutasy.Wszystkie rodzaje milości hetero, homo, kazirodcza,z wieloma pratnerami z jednym co tylko chcesz. Wszystko sie wyłania niczym jungowski swiat archetypów i mozliwości.Powonni ja czytać wszyscy oprócz- fantyków i każdy na swoj sposób.Co uczynił autor artukułu, ktory świetnie w czasach wspłczesnych zinterpretował takie zjawisko jak homosesualizm i gejostwo chociaz wowczas tego slowmictwa nie było.Zaiste jest to swietny tekst biblia .

Skomentuj

Możesz używać następujących tagów HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Obraz CAPTCHY

*

Pamiętaj: zamieszczając komentarze akceptujesz regulamin

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa