- homiki.pl - https://homiki.pl -

Europa bez homofobii

We Wrocławiu rozpoczęła się dziś rano V międzynarodowa konferencja na temat nienormatywnych
seksualności i płci kulturowej „Europa bez homofobii”. Konferencja dotyczy milczącej obecności
mniejszości seksualnych w społecznościach europejskich, od szczebla
lokalnego do międzynarodowego.

Chcemy zastanowić się wspólnie, jak wejście
10 nowych krajów członkowskich do Unii Europejskiej w maju 2004 wpłynie na
życie mniejszości seksualnych w Europie Środkowo-Wschodniej i jak możemy
wykorzystać nasze doświadczenie, aby członkowie mniejszości seksualnych
stali się bardziej widoczni i bezpieczni, by mogli mówić własnym głosem i
by byli równi wobec prawa. Zamierzamy zbadać praktyczne możliwości (w tym
działania prawne, kampanie informacyjne, udział w sferze politycznej)
realizowania wizji zawartej w tytule konferencji: Europy bez
homofobii
.

Udział w konferencji zapowiedziałook. 80
uczestników/uczestniczek z różnych ośrodków polskich i zagranicznych (m.
in. z Niemiec, Rosji, USA, Wielkiej Brytanii, Austrii, Irlandii,
Uzbekistanu, Serbii, Bułgarii, Czech, Słowenii, Ukrainy, Australii i
Grecji); są to zarówno pracownicy naukowi, jak aktywiści i działacze
społeczni.

Inauguracja konferencji odbyła się w sali
Oratorium Marianum w Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego


Konferencję
otworzył JM Rektor ds. studenckich UWr prof. J. Maroń, wykład inauguracyjny
wygłosił prof. J. Leo (University of Rhode Island).

Dalsze obrady
(24, 25 i 26 maja) odbywać się będą w dwóch sesjach: w sali im Banacha
(Gmach Główny) oraz w sali im. J. Czekanowskiego (Gmach Instytutu
Antropologii).

Serdecznie zapraszamy do udziału w obradach; będą
one otwarte dla wszystkich chętnych! Kolejne informacje będą pojawiać się
na stronie internetowej koła naukowego Nic Tak Samo oraz w serwisie
Homiki.pl.


ściągnij program konferencji w formacie .doc

Autorzy:

zdjęcie Jerzy Piątek

Jerzy Piątek [1]

Jeden ze współzałożycieli i redaktor portalu Homiki.pl, w stowarzyszeniu Otwarte Forum.
Zawodowo związany z branżą PR.
Prywatnie – zapalony fotograf, miłośnik poezji Rolfa Dietera Brinkmanna, dobrej kawy i rowerów.