Interesująca publikacja Lambdy Warszawa

Lambda Warszawa wydała w 2012 r. ciekawy Praktyczny poradnik pomocowy. Streszcza on podstawowe informacje na wiele tematów przydatnych w życiu codziennym osób LGBTQ.

Piątek w piątek: Gospodarz milczy

Szef rządu skupia się na działaniach wizerunkowych i niechętnie wypowiada w sprawach dotyczących obywateli. Wystawia do bicia swoich ministrów, a zdecydowanie okazuje jedynie w sytuacjach naprawdę kryzysowych. Co myśli Tusk-premier? Do czego zmierza? Jaką ma wizję? Jakim hołduje wartościom? Kościelnym? Europejskim i demokratycznym? Donek skazuje Polaków na domysły.

UW chce przeciwdziałać dyskryminacji osób LGBTQ

Konferencja naukowa poświęcona przeciwdziałaniu dyskryminacji na uczelni oraz warsztaty antydyskryminacyjne – to zaplanowane na początek grudnia działania specjalnej Komisji Rektorskiej na Uniwersytecie Warszawskim

Administracja państwowa pomoże w walce z dyskryminacją

Powstał raport dotyczący przypadków dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w Polsce. Zaproponowano też powołanie wspólnej grupy roboczej, która zajmie się przeciwdziałaniem dyskryminacji osób LGB.

Zaproszenie na seminarium

Lambda Warszawa przygotowała niezwykle cenne seminarium dla wszystkich zainteresowanych walką z dyskryminacją osób homo- i biseksualnych w Polsce

Prawa pacjentów LGBTQ

W biurze Rzeczniczki Praw Obywatelskich odbyło się wczoraj spotkanie dotyczące praw osób LGBTQ w obszarze ochrony zdrowia. Publikujemy w tej sprawie ważny apel

”Przestępstwa z nienawiści w Polsce” – zapis debaty (2)

Zapraszamy do lektury drugiej części fragmentów debaty, która odbyła się w ramach konferencji „Przestępstwa z nienawiści w Polsce”. Tym razem mowa o konkretnych działaniach RPO, Prokuratury i organizacji pozarządowych.

”Przestępstwa z nienawiści w Polsce” – zapis debaty (1)

Francuski polityk, Thiers, znany z tego, że pokonał Komunę Paryską, powiedział tak: „jeżeli zło jest zuchwałe, to dobro musi być stanowcze”. No więc musi być stanowcze i musi coś zrobić, bo nie może być tak, jak jest w tej chwili, jak Państwo mówicie: że jedni mają ochronę dobrą, drudzy ją mają albo iluzoryczną albo nie mają wcale. Więc trzeba tę ochronę jakoś ujednolicić. Teraz jest pytanie: jak to zrobić?

Zapraszamy do lektury pierwszej części fragmentów debaty z konferencji „Przestępstwa z nienawiści w Polsce”

Czy „wspólne pożycie” obejmuje pary jednopłciowe?

Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności przygotowało ciekawą analizę prawną terminu „pozostawania we wspólnym pożyciu”, głównie w kontekście dowiadywania się o zdrowie osoby najbliższej. Zalecamy lekturę!

Gej i lesbijka nie poprowadzą domu dziecka

Osoby homoseksualne nie będą mogły prowadzić rodzinnych domów dziecka ani być rodzicami zastępczymi – taki zapis umieścili senatorowie w projekcie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Przeciwko tej poprawce zaprotestowały organizacje LGBTQ.

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa