O Homikotece

Witamy w Homikotece!

Motto:
„Naturam si sequemur ducem, nunquam aberrabimus”
(„Jeśli przewodniczką naszą będzie natura, w niczym nie zbłądzimy”)
Marek Tuliusz Cyceron

1 października 2007 r. otworzyliśmy Homikotekę – pierwszą w Polsce ogólnodostępną wirtualną kolekcję „homiczych” pamiątek. Nasz zbiór był początkowo bardzo skromny, jednakże z biegiem czasu rozrastał się i mamy nadzieję, że będzie coraz bogatszy w świadectwa przeszłości LGBT. Zgromadziliśmy sporo historycznych dla nas tekstów: artykułów prasowych, ulotek oraz naprawdę wartościowych książek o nas i przez nas pisanych. Wiele z nich otrzymaliśmy od darczyńców z różnych stron Polski. Wszystkie eksponaty sukcesywnie udostępniamy.

Chcemy, by w Homikotece znajdowały się dokumenty pochodzące z różnego czasu, poświęcone homoseksualnej części polskiego społeczeństwa. Jest tu także miejsce dla świadectw przeszłości biseksualistów, transwestytów i transseksualistów oraz innych mniejszości, tworzących seksualną różnorodność ludzkiego gatunku. Gromadzimy w naszym zbiorze książki, artykuły prasowe, pamiątki po sławnych homoseksualistach, numery pierwszych gejowsko-lesbijskich pism i różnego rodzaju drobiazgi obrazujące życie „kochających inaczej” w minionych dziesięcioleciach, a nawet epokach, np. fotografie, listy lub anonse prasowe. Szczególny nacisk kładziemy na dokumenty obrazujące proces organizowania się naszej społeczności.
Mamy nadzieję, że Homikoteka będzie nie tylko zbiorem ważnych i poważnych dokumentów oraz publikacji, ale również kolekcją przedmiotów na pozór pospolitych lub śmiesznych. Są one ważnymi świadectwami naszej kultury życia w minionych dziesięcioleciach, mniej lub bardziej zakonspirowanej „homiczej” codzienności w PRL-u lub jeszcze wcześniej.

Pamiętamy również o przedstawicielach mniejszości seksualnych zamieszkujących do 1945 roku ziemie zachodnie i północne, a będących częścią społeczeństwa niemieckiego. Nie stronimy od tematów międzynarodowych, chociaż głównym trzonem naszego zbioru są pamiątki polskie.

Naszym celem jest tworzenie kolekcji dostępnej dla wszystkich zainteresowanych, zarówno dla ludzi lubiących czasem sobie poczytać o tym, jak to dawniej było, jak i dla badaczy problematyki mniejszości seksualnych. Mamy przy tym nadzieję, że ci ostatni będą coraz częściej dzielić się z nami owocami swych poszukiwań i udostępnią nam najciekawsze ze swych znalezisk.

Zwracamy się do wszystkich, którzy mają w swoich zbiorach materiały ilustrujące życie mniejszości seksualnych w mniej lub bardziej odległych czasach. Dzielcie się z nami i naszą społecznością swoimi skarbami. Niech Homikoteka nie będzie kolejną kwestią dzielącą nasze środowisko, ale niech będzie cennym zbiorem tego, co nas łączy. Dlatego zapraszamy do współpracy organizacje, czasopisma i portale internetowe, a przede wszystkim osoby prywatne. Nie musicie przesyłać nam oryginalnych eksponatów. Wręcz przeciwnie, wystarczy skan lub zdjęcie eksponatu.

Zależy nam aby użytkownicy Homikoteki byli jednocześnie jej współtwórcami. Udowodnijmy, że nasza obecność w życiu społecznym nie jest przejawem jakiejś nowej mody, lecz zjawiskiem starym jak ludzkość. Przypominajmy, jak ważne miejsce w kulturze zajmują dzieła „seksualnych odmieńców”, jakże często zrodzone z prześladowań i cierpienia. Znajomość przeszłości jest ważnym składnikiem tożsamości każdej społeczności, także naszego środowiska. A w tej dziedzinie mamy jeszcze bardzo wiele do zrobienia.

Przez cztery lata Homikoteka korzystała z gościnności portalu Homiki.pl, obecnie prowadzi swój autonomiczny żywot, zachowując jednak ścisłe związki z macierzystym – lub jak kto woli ojczystym – portalem. Zebrane materiały prezentujemy w układzie chronologicznym, przyporządkowane stuleciom od XVI do XX. W przyszłości, w miarę potrzeby będziemy układ ten modyfikować i rozwijać.

Podobnie jak w momencie utworzenia Homikoteki, nadal mamy nadzieję, że dzięki przychylności naszych Gości i Darczyńców w przyszłości uda się nam stworzyć Muzeum, już nie wirtualne, ale rzeczywiste.
Osoby pragnące udostępnić posiadane świadectwo przeszłości do publikacji w Homikotece, ewentualnie posiadające istotne informacje na temat zabytku już opublikowanego, prosimy o kontakt pod adresem: anacharsis@op.pl

 

Paweł Fijałkowski
Kustosz Homikoteki

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa