O braku jedności w różnorodności

Prawdą jest, że w ciągu ostatnich dwóch dekad nastąpiły pewne pozytywne zmiany w sytuacji społecznej osób nieheteroseksualnych. Nie udało się wprawdzie osiągnąć żadnych zmian w prawie, jednak istotna poprawa dokonała się w świadomości społecznej, co wykazują choćby najnowsze badania CBOS-u. Czy jednak nie pora na działania mniej zmonopolizowane przez jeden rodzaj praktyki emancypacyjnej, wynoszącej na sztandary białego i młodego homoseksualnego mężczyznę z klasy średniej? Może zatem czas rozszerzyć arsenał środków i strategii?

Aleksandra Sowa i Piotr Wójtowicz polemizują z tekstem „Emancypacyjny chów wsobny” Piotra Oczko. Zapraszamy do lektury!

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa