Nie wszystko złoto… (co napisane o polskiej literaturze LGBT)

Można śmiało stwierdzić, że rodzima literatura mniejszości seksualnych wciąż próbuje się przebić we współczesnym dyskursie krytycznoliterackim. Oczywiście na polskim rynku obok pojedynczych szkiców, esejów czy recenzji dotyczących konkretnych dzieł znajdują się i książki omawiające utwory, dokonania czy charakterystyczne zjawiska obecne w tym nurcie, jednak to naprawdę mało w porównaniu z imponującym dorobkiem badawczym dotyczącym twórczości LGBT w innych krajach.

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa