- homiki.pl - http://homiki.pl -

Policja bardziej przyjazna?

[1]

Światełkiem w tunelu można nazwać publikację, którą niebawem będzie mógł przeczytać każdy policjant w Polsce. Broszurka jest zatytułowana „Po pierwsze człowiek. Działania antydyskryminacyjne w jednostkach policji” i jest poradnikiem dla stróżów prawa uczącym, jak należy postępować z gejami, lesbijkami, osobami niepełnosprawnymi, mniejszościami etnicznymi i religijnymi.

Za gazeta.pl mamy parę cytatów z tej niezwykłej (jak na polskie warunki) publikacji.

„Czy lesbijce podczas przesłuchania lepiej się rozmawia z kobietą czy mężczyzną? Na to pytanie nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Rekomenduje się zapytanie zainteresowanej osoby, przed kim będzie jej łatwiej złożyć zeznania – kobietą czy mężczyzną. Zadanie takiego pytania będzie z pewnością odebrane jako wyraz troski i pogłębi zaufanie danej osoby do policji, a także zwiększy jej zainteresowanie szybkim oraz skutecznym zakończeniem sprawy”.

jest też fragment o gejach:

„Zasada dotycząca pytań jest bardzo prosta. Jeśli w trakcie kontaktu: osoba sama ujawni informację o tym, że jest gejem lub lesbijką (należy podziękować za ujawnienie orientacji seksualnej oraz zapewnić, że ta informacja zostanie w tajemnicy); przypuszczasz, że przestępstwo miało motyw homofobiczny (np. zostało popełnione w klubie dla osób LGBT lub w okolicach, w trakcie wydarzenia LGBT, np. parady równości, festiwalu LGBT); wówczas należy zadawać pytania tylko bezpośrednio związane ze sprawą.

Oto przykłady pytań, których NIE NALEŻY zadawać, jeśli nie mają bezpośredniego związku ze sprawą: gdzie w mieście znajdują się kluby gejowskie? Czy lubią jakiegoś polityka, bo jest gejem? Czy mają partnera lub partnerkę? Od kiedy wiedzą, że są osobami o homoseksualnej orientacji? Czy kiedyś próbowali być z osobą przeciwnej płci?”.

Nam pozostaje tylko się cieszyć z kolejnej pozytywnie edukującej publikacji, miejmy nadzieję że więcej edukacji to lepszy kontakt, większe zrozumienie no i mniej wrodzonej złośliwości w kontaktach policjantów i policjantek z naszą homiczą bracią. Miejmy tylko nadzieję, że książka nie zostanie oprotestowana przez Kościół, Frondę, Rzeczpospolitą i Wojciecha C i nie zostanie skazana na zapomnienie. Jako ikonę wpisu przewrotnie wybraliśmy tęczę z Placu Zbawiciela, której to m.in. Policji nie udało się upilnować przed homofobicznymi narodowcami.

źródło: http://wyborcza.pl/1,75478,14948974.html