- homiki.pl - http://homiki.pl -

Telewizja kłamie

Nie po raz pierwszy ani – zapewne – ostatni media rozpowszechniają nieprawdziwe informacje o osobach LGBTQ. Tym razem przedstawiono kłamstwa na temat procedury uzgodnienia płci. Szczegóły w oświadczeniu Fundacji Trans-Fuzja:

[1]Oświadczenie Fundacji Trans-Fuzja w sprawie materiału opublikowanego 2 września 2013 r. w „Panoramie” w TVP2

Zarząd Fundacji Trans-Fuzja, działającej na rzecz osób transpłciowych i interseksualnych, oświadcza, że zaprezentowany w „Panoramie” w TVP2 w dniu 2 września 2013 r. o godz. 18.00 materiał (zapis dostępny pod linkiem: http://www.tvp.pl/publicystyka/programy-informacyjne/panorama [2]), dotyczący rządowych propozycji do projektu ustawy o uzgodnieniu płci, stanowi w odbiorze zarządu fundacji manipulację i jest nierzetelnym odniesieniem się do faktów.

Zdaniem zarządu, manipulacja dokonana w tym materiale polega na wybiórczym potraktowaniu wypowiedzi osób transpłciowych i zmontowaniu ich pod z góry przyjętą tezę. Poprzez zabiegi montażowe pokazano zmartyrologizowany obraz osób transpłciowych zmagających się z cierpieniem, jakim jest ich własna transpłciowość. Na tym tle rządowe propozycje dotyczące procedur związanych z korektą płci zostały pokazane jako zbawienie, na które z niecierpliwością czeka całe środowisko osób trans w Polsce. W materiale całkowicie pominięto te wypowiedzi osób transseksualnych w nim występujących, które nie były przychylne dla rządowych propozycji. Nie znalazła się w nim również krytyczna wobec rządowych projektów wypowiedź wiceprezesa Fundacji Trans-Fuzja Wiktora Dynarskiego. Na domiar złego, zawarto w nim absurdalną wypowiedź przedstawicielki Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich postulującej zamiast korekty płci leczenie transseksualności poprzez psychoterapię.

Fundacja Trans-Fuzja oświadcza, że odnosi się krytycznie do ujawnionych przez rząd propozycji dotyczących procedur korekty płci, w szczególności do postulatów stworzenia komisji orzekającej o transseksualności, tzw. testu realnego życia, jaki miałyby przechodzić osoby transseksualne, i wprowadzenia tymczasowych dokumentów wydawanych na ten okres.

Fundacja Trans-Fuzja stoi na stanowisku, że żadna komisja nie jest w stanie stwierdzić czyjejś transseksualności, zaś utworzenie takiego ciała orzekającego to otwarta droga do powstania mechanizmów korupcyjnych. Test realnego życia każda z osób transseksualnych przechodzi na co dzień, często przez wiele lat. W dodatku w polskich warunkach nie jest to test realnego życia, a raczej próba przetrwania. Wydawanie dokumentów tymczasowych na okres tzw. testu realnego życia to kolejny pomysł, który przyczyni się do stygmatyzacji osób transseksualnych, a w żadnym razie nie ułatwi im życia.

Fundacja Trans-Fuzja jest zdania, że przedstawione przez rząd propozycje wynikają z próby pójścia na skróty i wciśnięcia zainteresowanym jakiejkolwiek ustawy (która byłaby inna od projektu złożonego przez Ruch Palikota i Annę Grodzką), byle tylko zasługa za jej uchwalenie została przypisana obecnej koalicji rządzącej. Odbywa się to jednak z naruszeniem interesu adresatów ustawy i prowadzi do skomplikowania i tak ich wystarczająco trudnej sytuacji życiowej.

Manipulacja dokonana przez „Panoramę” wpisuje się w tę politykę rządu. Z zaprezentowanego materiału wynika bowiem, że oto dobry rząd pochyla się nad cierpieniem osób transseksualnych i rzuca im koło ratunkowe, na które one z utęsknieniem czekają. W rozumieniu Fundacji Trans-Fuzja, taki obraz jest nierzetelny i nie odnosi się do faktów. W rzeczywistości bowiem rządowe propozycje są anachroniczne, nie mają realnych podstaw, konserwują standardy obowiązujące 30 lat temu i nie uwzględniają zachodzących dynamicznie zmian społecznych. Dla osób transpłciowych (w tym także dla Fundacji Trans-Fuzja) takie propozycje są nie do przyjęcia.

Stoimy na stanowisku, że dziennikarz „Panoramy”, który zwrócił się do Fundacji Trans-Fuzja o pomoc w realizacji materiału i tę pomoc otrzymał, powinien możliwie najszerzej i rzetelnie przedstawić omawiany problem, uwzględniając w nim to, że ze strony przedstawicieli środowiska osób trans (w tym także przedstawicieli fundacji) padają krytyczne słowa pod adresem rządowych propozycji. Jeśli zaś zamiarem redakcji „Panoramy” było uprawianie apologii rządowej polityki wobec osób transpłciowych wbrew stanowisku zainteresowanych osób i organizacji, dziennikarz zwracając się do fundacji o pomoc powinien to wyraźnie zaznaczyć lub w ogóle o taką pomoc nie prosić. W zaistniałej sytuacji Fundacja Trans-Fuzja czuje się zmanipulowana i wykorzystana do obrony stanowiska rządowego wbrew sobie samej i interesowi środowisk z nią związanych. Ubolewamy, że za naszym pośrednictwem wykorzystano do tego celu osoby z nami współpracujące.

W imieniu zarządu Fundacji Trans-Fuzja

/ – / Edyta Baker
rzecznik prasowy