- homiki.pl - http://homiki.pl -

„Zakaz propagandy” także w Mołdawii

[1]W Mołdawii przyjęto przepisy zakazujące „propagandy” – łudząco podobne do tych obowiązujących już w Rosji (na poziomie federalnym i w kilku regionach), na Ukrainie i na Litwie. Wbrew praktyce stosowanej w tym kraju politycy odpowiedzialni za ich uchwalenie zadbali, by nie zostały one poddane pod konsultacje publiczne, tak więc bez większego zainteresowania mediów czy społeczeństwa obywatelskiego weszły w życie w połowie lipca.

Mołdawski kodeks wykroczeń zakazuje obecnie „rozpowszechniania informacji publicznych […] mających na celu propagowanie prostytucji, pedofilii, pornografii lub jakichkolwiek stosunków innych niż związane z małżeństwem lub rodziną„.

Komentując ten fakt członkowie Grupy ds. LGBT w Parlamencie Europejskim zwrócili uwagę, że rząd mołdawski uchylił niedawno tego rodzaju przepisy obowiązujące na poziomie regionalnym i wyrazili nadzieję, że postąpi tak również w tym przypadku, dążąc do przestrzegania europejskiej Karty Praw Podstawowych.

 

[sass, źródło: lgbt-ep.eu]