- homiki.pl - http://homiki.pl -

Władysław Witwicki, Przechadzki ateńskie. Zeszyty 1-8, Warszawa-Łódź 1947

Władysław Witwicki, Przechadzki ateńskie. Zeszyty 1-8, Warszawa-Łódź 1947.

 

Władysława Witwickiego (1878 – 1948) pamiętamy przede wszystkim jako tłumacza dialogów Platona na język polski. Pośród wielu jego własnych tekstów istotne miejsce zajmują Przechadzki ateńskie. Są one efektem studiów nad historią i kulturą starożytnej Grecji, a także podróży do tego kraju w 1939 r.

W tekście Przechadzek … znajdujemy nawiązania do tekstów Platona, np. przy opisie rzeźby Polikleta, artysty działającego w II połowie V w. p.n.e., zatytułowanej „Kyniskos”:

Ten chłopak ma w sobie wdzięk Charmidesa z dialogu platońskiego pod tym tytułem – nie z teatru. Wydaje się skromny, dobrze wychowany, szlachetny w budowie i w ruchu.

Przypomnijmy, że w dialogu „Charmides” zgromadzeni w gimnazjonie mędrcy pragną, by urodziwy młodzieniec, o którego zaletach dyskutowali, ukazał im zarówno swe ciało jak i duszę.

Poszczególne zeszyty Przechadzek … ilustrowane są reprodukcjami akwarel autorstwa Witwickiego, z których prezentujemy dwie.

 

Materiał w posiadaniu P. Fijałkowskiego.

 

Kliknij aby powiększyć obrazek

[1]

[2]

[3]