- homiki.pl - http://homiki.pl -

Związki w PO utknęły

Od lutego tego roku w PO pracował trzyosobowy zespół – Artur Dunin, Elżbieta Achinger i Jerzy Kozdroń – który miał przygotować projekt ustawy o związkach partnerskich satysfakcjonujący wszystkie skrzydła i frakcje w PO. Projekt miał być gotowy na początek maja. W piątek odbyło się ostatnie spotkanie zespołu.

Niestety, według ostatnich doniesień medialnych nie udało się przygotować projektu zadowalającego konserwatystów. Nie pomogło ustąpienie w kwestii miejsca zawierania związku (projekt zespołu przewiduje, że będzie to możliwe tylko u notariusza), zmiana nazwy instytucji (nie związek partnerski, a umowa partnerska) czy okrojenie uprawnień w zasadzie tylko do kwestii informacji medycznej, sądu i pochówku (wypadły zupełnie kwestie zabezpieczenia socjalnego, rent, ubezpieczenia zdrowotnego czy fiskusa) – co prawda projekt opracowany przez zespół do końca maja ma trafić do przewodniczącego klubu PO, ale konserwatyści zapowiadają przygotowanie własnego, jeszcze bardziej zawężonego.

Jak na ironię, podczas łódzkiego Marszu Równości, który odbył się w ten weekend, poseł Artur Dunin – platformiana „twarz” projektów ustaw o związkach – niósł baner Akcji Miłość Nie Wyklucza o treści: „Żądamy ustawy o związkach partnerskich (a nie spółki cywilnej)”. Jeszcze się może okazać, że tego ochłapu, który dostaniemy, nawet do spółki cywilnej nie będzie można porównać…

MNW na Marszu Równości w Łodzi. (Fot. MNW) [1]

MNW na Marszu Równości w Łodzi. (Fot. MNW)

 

[sass, źródło: PAP, polityka.pl]