- homiki.pl - http://homiki.pl -

Partnerstwo Dla Związków w Kancelarii Prezydenta

Szef Kancelarii Prezydenta minister Jacek Michałowski spotkał się 7 marca z przedstawicielami Partnerstwa Dla Związków. Zaproszenie kancelarii było odpowiedzią na list działaczy LGBT z prośbą o spotkanie z prezydentem Komorowskim w sprawie jego propozycji prawnego uregulowania związków partnerskich.

Jak podkreślili na czwartkowym spotkaniu przedstawiciele Partnerstwa Dla Związków, prezydencka inicjatywa rodzi wiele problemów natury prawnej i społecznej. Wpisanie do, [1] [1] obecnie obowiązujących ustaw przesłanki faktycznego wspólnego pożycia, rozumianej jako „więź łącząca dwie osoby” spowoduje, że w każdej sytuacji trzeba będzie udawać się do sądu , aby stwierdził, że te dwie osoby łączyło faktyczne pożycie.

Zdaniem PDZ takie rozwiązanie będzie nieefektywne pod względem procesowym, rodzi poważne wątpliwości co do spójności orzeczeń sądowych. Do tego jest nieefektywne dla samych par jednopłciowych. Przykładowo – w sytuacji śmierci jednego z partnerów dopiero wyrok sądu uznającego osobę za pozostającą we wspólnym poczuciu nada tytuł prawny tej osobie do pochowania zmarłego. Takie postępowanie może trwać miesiącami lub latami.

Minister Michałowski powiedział, że na razie prezydent nie planuje inicjatywy legislacyjnej wprowadzającej proponowanego rozwiązania, a kancelaria poprzestaje na obserwowaniu sytuacji w Sejmie.

Źródło: KPH

[jepi]