- homiki.pl - http://homiki.pl -

Wyznanie nie może usprawiedliwiać dyskryminacji

[1]Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok, w którym uznał, że wyznanie nie może być przyczyną dyskryminowania osób ze względu na ich orientację seksualną.

Sprawy, do których odnosi się wyrok, dotyczą Wielkiej Brytanii, gdzie odmowa wykonania obowiązków zawodowych stała się przyczyną zwolnienia z pracy. Nastąpiło tak w przypadku urzędniczki stanu cywilnego, która nie chciała prowadzić ceremonii zwarcia związku partnerskiego oraz doradcy prowadzącego poradnictwo psychologiczno-seksualne dla par, który nie chciał zajmować się parami jednopłciowymi. W obydwu przypadkach jako przyczynę podano powody natury religijnej. Osoby te poskarżyły się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, twierdząc, że zwolnienie z pracy stanowiło dyskryminację ze względu na wyznanie.

Trybunał orzekł, że nie nastąpiło naruszenie wolności wyznania, zaś władze brytyjskie w odpowiedni sposób zachowały równowagę pomiędzy ochroną przed dyskryminacją ze względu na wyznanie i ze względu na orientację seksualną.

Warto pamiętać o tym wyroku, kiedy w końcu w Polsce zostaną wprowadzone związki partnerskie, na pewno bowiem czeka nas fala protestów urzędników państwowych.

 

[sass, źródło: lgbt-ep.eu]