Sąd Najwyższy orzeka na korzyść par jednopłciowych

Możliwe jest wejście w stosunek najmu po zmarłym partnerze, z którym pozostawało się w związku, bez względu na płeć – orzekł Sąd Najwyższy. Orzeczenie to zaś wydał w odpowiedzi na wątpliwości warszawskiego sądu okręgowego w sprawie mężczyzny, który po śmierci swojego partnera chciał właśnie wstąpić po nim w stosunek najmu bez konieczności np. zawierania nowej umowy.

Kwestia dotyczy art. 691 par. 1 kodeksu cywilnego, który mówi o tzw. dziedziczeniu prawa najmu mieszkania. Na podstawie tego przepisu osoby bliskie najemcy, które stale z nim mieszkały, stają się w chwili jego śmierci najemcami tego mieszkania. Dotyczy to jednak tylko małżonka, dzieci najemcy oraz innych osób, wobec których na najemcy ciążył tzw. obowiązek alimentacyjny. Na końcu jest wymieniona „osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą”.

Sprawa, którą zajął się Sąd Najwyższy dotyczyła właśnie sytuacji, kiedy osoba „pozostająca faktycznie we współżyciu z najemcą” chciała przejąć najem – ale była tej samej płci. Wniosek o najem odrzucono, powołując się na orzeczenie Sądu Najwyższego, że wspólne pożycie to „pożycie takie, jak małżeńskie” – skoro małżeństwo, według konstytucji, to tylko związek kobiety i mężczyzny, to znaczy, że i „wspólne pożycie” może zachodzić tylko między kobietą a mężczyzną. Mężczyzna złożył więc do sądu wniosek o potwierdzenie, że może wstąpić w stosunek najmu. Pierwsza instancja oddaliła żądanie, druga skierowała zapytanie do Sądu Najwyższego.

Jak pisze wp.pl, podczas rozprawy w Sądzie Najwyższym pełnomocnicy Adama K. i Fundacji Helsińskiej powołali się na wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Kozak przeciwko Polsce z 2 marca 2010 r. (nr 1302/2012). Wyrok ten również dotyczył art. 691 k.c. Trybunał stwierdził w nim jednogłośnie, że Polska naruszyła europejską konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, nie dając możliwości „osobom żyjącym w relacjach homoseksualnych wstąpienia w stosunek najmu lokalu komunalnego po śmierci partnera”.

Sąd Najwyższy ostatecznie orzekł: „Osobą pozostającą faktycznie we wspólnym pożyciu jest osoba, którą ze zmarłym najemcą łączyła więź uczuciowa, fizyczna i gospodarcza, nawet jeśli jest to osoba tej samej płci.” O ile wyrok Trybunału w Strasburgu teoretycznie nie ma wpływu na polskie sądownictwo (może być traktowany przez sądy tylko jako wskazówka), o tyle orzeczenie Sądu Najwyższego jest już dla nich wiążące. Duży krok naprzód.

 

[sass, źródło: PAP, wp.pl, Gazeta Wyborcza]

Skomentuj

Możesz używać następujących tagów HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Obraz CAPTCHY

*

Pamiętaj: zamieszczając komentarze akceptujesz regulamin

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa