Po co istnieje Komisja Etyki Poselskiej?

Homofobia niektórych posłów i posłanek polskiego Sejmu nie jest dla nikogo tajemnicą – raczej nie możemy spodziewać się ciepłych słów o społeczności LGBTQ czy instytucji związków partnerskich od przedstawicieli prawej części sceny politycznej. O ile dzieje się to w granicach prawa i dobrego obyczaju,  pozostaje nam tylko pochylić czoła przed zasadą wolności słowa. Niestety, części parlamentarzystów granice prawa i dobrego obyczaju niestraszne.

Tego rodzaju naruszenia niezmiennie tropi i piętnuje Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności. W ostatnich miesiącach dopatrzyło się niestosownych treści w wypowiedziach Marka Suskiego, Stanisława Pięty, Marzeny Wróbel i Patryka Jakiego, Stefana Niesiołowskiego, Jerzego Materny oraz Krystyny Pawłowicz. Stowarzyszenie zarzuciło posłom i posłankom co najmniej naruszenie zasady dbałości o dobre imię Sejmu, obejmującej obowiązek szanowania godności innych osób oraz postawiło zarzut naruszenia zasady rzetelności. Dlaczego? Na stronie internetowej SPR znaleźć można treść pism, w których Stowarzyszenie bardzo dokładnie wypunktowało naruszenia popełnione przez każdą z tych osób.

Najbardziej reprezentatywny wydaje się przypadek posłanki Krystyny Pawłowicz. Komentując (na sali sejmowej!) słowa o konstytucyjnej ochroni godności człowieka posłanka stwierdziła, że rzeczywiście art. 30 chroni godność człowieka, ale nie chroni niegodnych uczynków człowieka. W programie Superstacji skomentowała słowa Joanny Senyszyn o tym, że człowiek rodzi się z orientacją seksualną – Bóg stworzył Adama i Ewę, a nie homoseksualistów. Z kolei wypowiedź dla kanału Prawo i Sprawiedliwość w ramach serwisu na Youtube na temat projektów ustaw o związkach partnerskich zasługuje na dłuższy cytat: […] nie ma żadnej motywacji, żeby osobom, które tylko dlatego, że czują jakąś wyjątkową więź seksualną dla siebie, między sobą, żeby obdarzać ich przywilejami społecznymi, żebyśmy finansowali. […] To dlaczego mielibyśmy finansować przywileje i, co więcej, pomagać pozwalać im korzystać z prawa spadkowego, wchodzić w miejsce i usuwać naturalnych krewnych biologicznych, tylko dlatego, że jedynym kryterium jest jakiś szczególny związek seksualny? Nie ma żadnego uzasadnienia. […] A co oznacza osiemnasty artykuł? Jeśli wspiera i chroni, to znaczy, że nie może równocześnie akceptować takich związków, które rozsadzają małżeństwo, rozsadzają rodzinę. […] Jest to sprzeczne z interesem oczywistym i konstytucja po prostu w artykule osiemnastym chroni tradycyjny model rodziny, właściwy dla naszego kręgu kulturowego. Natomiast zachcianki hedonistyczne dla łatwego życia, bez odp… bez obowiązków, nie są w interesie społeczeństwa i – póki co – nie są i bardzo dobrze tutaj wynik pokazuje głosowanie. […] Więc… Na tym polega spór: oni chcą, żebyśmy my finansowali ich przywileje, słodkie życie, żadnych obowiązków, zupełnie nietrwałe, kiedy państwo właśnie popiera trwałość rodziny. […] Natomiast jak chodzi o te związki homoseksualne, o to mi chodziło, że godność, konstytucja chroni godność a nie niegodne uczynki […].

Podobny charakter – obraźliwy dla społeczności LGBTQ, ale też przekłamujący treść projektów ustaw o związkach partnerskich – miały wyszczególnione w wielu pismach SPR do Komisji Etyki Poselskiej wypowiedzi Suskiego, Pięty, Jakego, Wróbel, Pawłowicz, Niesiołowskiego i Materny – zarówno te w mediach, jak i te na mównicy sejmowej. Pracownia Różnorodności zwróciła się więc do sejmowej Komisji Etyki Poselskiej z wnioskiem o wyciągnięcie konsekwencji. Zaledwie w jednym przypadku – posła Pięty – Komisja zajęła się sprawą i zwróciła Pięcie uwagę (od czego poseł się odwołał); w pozostałych przypadkach Komisja zdecydowała, że nie podejmie sprawy – co oznacza, że, w opinii Komisji, w tych przypadkach nie została naruszona jakakolwiek zasada etyki poselskiej.

SPR podjęło więc kolejne działanie w celu zwrócenia uwagi członków i członkiń Komisji Etyki na to, że pewne zachowania posłów i posłanek nie licują z godnością piastowanego przez te osoby urzędu. Tym razem Stowarzyszenie nie złożyło jednak wniosku do Komisji, a napisało list do jej członków, zapraszając do takiego działania również inne organizacje LGBTQ. Zachęcamy również Czytelników i Czytelniczki do skontaktowania się z posłami i posłankami. W końcu to nasi reprezentanci, sami ich wybraliśmy i możemy od nich żądać, by zachowywali się stosownie.

Całość pisma znaleźć można na stronie SPR, a oto jego dwa najcelniejsze fragmenty:

Stowarzyszenie jest głęboko poruszone i zaniepokojone dotychczasowym podejściem Komisji do zgłaszanych jej przypadków homofobii. Nie dostrzegamy jakiegokolwiek uzasadnienia dla takiego podejścia. Co więcej: okazywany przez Komisję permisywizm powoduje, że homofobicznych wypowiedzi i innych zachowań będzie więcej, niż do tej pory. […]

Płynący z powyższego wniosek jest ponury: J. Materna „patologią” nazywający związek osób tej samej płci oraz K. Pawłowicz, która m.in. mówiła o takich związkach jako o „niegodnych uczynkach”, która twierdziła, że homoseksualność stanowi „nieuporządkowane emocje seksualne, namiętności” i nie jest wrodzona, która zestawiała osoby homoseksualne ze „zbrodniarzami” oraz „złodziejami” oraz dla której związek osób tej samej płci to li tylko „szczególna więź seksualna” – nikogo nie obrażają, nikogo nie poniżają, zachowują pełne poszanowanie dla innych osób.

Pismo zostało wysłane do do czterech osób ze składu tej komisji: Tomasza Garbowskiego (SLD), Małgorzaty Kidawy-Błońskiej (PO), Franciszka Stefaniuka (PSL) i Kazimierza Ziobro (SP). Zrezygnowano z pisania do przedstawicielki PiS. Adresy internetowe tych osób, na które możecie przesyłać swoje uwagi, również te zainspirowane pismem SPR, to:
Malgorzata.Kidawa-Blonska@sejm.pl, Kazimierz.Ziobro@sejm.pl, Tomasz.Garbowski@sejm.pl, Franciszek.Stefaniuk@sejm.pl

 

Zachęcamy  – piszcie do Sejmu, do swoich (i nie-swoich) posłów i posłanek. To nasi reprezentanci, odpowiedzialni wobec nas za swoje działania.

 

[sass, źródło: materiały SPR]

Skomentuj

Możesz używać następujących tagów HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Obraz CAPTCHY

*

Pamiętaj: zamieszczając komentarze akceptujesz regulamin

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa