Adam Gdacjusz, Dyszkurs o grzechach szóstego przykazania bożego … , Brzeg 1682

Adam Gdacjusz, Dyszkurs o grzechach szóstego przykazania bożego … , Brzeg 1682

Luterański kaznodzieja Adam Gdacjusz zawarł w swej rozprawie na temat wykroczeń przeciwko szóstemu przykazaniu surowe potępienie praktyk homoseksualnych. Umieścił je pomiędzy potępieniem zniewieściałości (mollities) i zoofilii (bestalitas).

Ponieważ jakość prezentowanego skanu jest niska, poniżej umieszczamy fragment tekstu:

Sodomia, kiedy kto grzeszy jako Sodomczycy, którzy byli ludzie źli i wielcy grzesznicy przed Panem. O tychże powiada Pismo, gdy się dowiedzieli, iż Lot cudzych dostał gości, obstąpili dom od młodego aż do starego, wszystek lud zewsząd, i wołali na Lota i rzekli mu: Gdzie są mężowie, którzy przyszli do ciebie w nocy, wywiedź je do nas, abyśmy je poznali […]. Ten grzech (sodomia) był kiedyś dawno między pogany bardzo zwyczajny, co z listów Pawła Ś., które do krześcian z pogaństwa nawróconych pisał, poznać się może. My krześcianie kładziemy takież ten grzech między grzechy takie, którymi się Bóg i ludzie pobożni nader brzydzą i trzymamy z Augustynem Ś., który mówi: Sodomija jest to haniebna nieczystość […], przed którą aniołowie uciekają, którą diabli widząc oczy zawierają, którą męsczyzny z męsczyznami płodzą […]. A jest to występek taki, o którym się nie godzi przed uczciwymi uszyma mówić. Zaczym się zowie […] grzechem niemym, ponieważ się o nim nic wiedzieć, nic widzieć i nic mówić nie ma.

 

Skan nadesłany przez Piotra Szlegla.

 

Kliknij aby powiększyć obrazek

 

 

 

 

Komentarze zostały wyłączone.

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa