- homiki.pl - http://homiki.pl -

Zbigniew Lew-Starowicz, Seks nietypowy, Warszawa 1988

Przedstawiamy obszerny fragment jednej z wielu prac profesora Zbigniewa Lwa-Starowicza na temat różnych aspektów ludzkiej seksualności.

W publikacji tej, wydanej przez Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, homoseksualizm został przedstawiony jako jeden z przejawów zaburzenia identyfikacji z płcią. Na szczególną uwagę zasługuje podrozdział „Żony homoseksualistów”, w polskich realiach wciąż zachowujący aktualność. „Dzieje tych związków są najczęściej dramatyczne – stwierdza profesor Lew-Starowicz – i to zarówno w przypadku ujawnienia, jak i nieujawnienia prawdy”.

Skany książki otrzymaliśmy od Uschi Pawlik.

 

Kliknij aby powiększyć obrazek

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]