Konferencja naukowa o rodzinach nienormatywnych

Polecamy i zapraszamy – już niedługo pod naszym matropatroqueeronatem konferencja naukowa o rodzinach nienormatywnych:

DOKTORANCKIE KOŁO NAUKOWE GENDER I QUEER przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

ma przyjemność i zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję

Naukową

NIENORMATYWNE PRAKTYKI RODZINNE

Uniwersytet Warszawski, 25-26 maja 2012 r.

 

Konferencja odbywa się pod Patronatem

Rektorskiej Komisji ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Uniwersytetu Warszawskiego

oraz we współpracy

z Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych UW i Ośrodkiem Studiów Amerykańskich UW

 

TEMATYKA KONFERENCJI

Dynamiczne zmiany w obrębie rodzin i związków intymnych ostatnich dziesięcioleci spowodowały odejście od tradycyjnie rozumianej konstelacji rodzinnej (rodzina nuklearna)  na rzecz alternatywnych form takich jak np. kohabitacja, LAT (living apart togheter) czy DINKS (double income no kids) rozszerzając tym samym granice samego pojęcia „rodzina”.  Coraz częściej, szczególnie w Zachodnich naukach o rodzinie (związanych z rozwijającym się od lat 70. nurtem New Family Studies), mówi się o potrzebie tworzenia nowego podejścia teoretyczno-badawczego, które uwzględniałoby rzeczywistą różnorodność sposobów rozumienia i tworzenia rodziny i pozwoliłoby na faktyczne odejście od zideologizowanej i normatywizującej koncepcji „rodziny” na rzecz rozpoznania indywidualnych praktyk i narracji rodzinnych jednostek.  Jednak w polskim dyskursie dotyczącym współczesnej rodziny – zarówno publicznym, jak i naukowym – omawiane zjawiska i problemy niejednokrotnie definiuje się w kategoriach kryzysu czy też schyłku rodziny, zaś coraz częściej żądające dla siebie legitymizacji pozanormatywne praktyki rodzinne traktuje jako niepokojące zjawiska. Tymczasem  alternatywne wobec normatywnego wzorca konstelacje  zdają się w coraz większym stopniu odpowiadać zmieniającym się potrzebom jednostek. Warto zatem, odchodząc od generalizowania i uniwersalizacji, postawić pytanie: jak w rzeczywistości wyglądają współczesne praktyki rodzinne? Jak zmienia się pojmowanie i tworzenie więzi rodzinnych? Jak sami członkowie tych rodzin i związków postrzegają tworzone przez nich więzi?

Podstawowym celem konferencji jest próba pokazania różnorodności polskich przedsięwzięć badawczych w zakresie studiów nad nienormatywnymi konstelacjami rodzinnymi, często marginalizowanymi w dominującym dyskursie publicznym i naukowym, koncentrującym się na tradycyjnej rodzinie nuklearnej. Zależy nam na integracji środowiska akademickiego zajmującego się takimi studiami. Konferencja ta, będąca okazją zarówno wymiany myśli i doświadczeń, jak i szerszego spojrzenia na stan badań dotyczących nienormatywnej rodziny, może przyczynić się do rozwoju interdyscyplinarnych projektów badawczych w dziedzinie studiów rodzinnych w Polsce w najbliższych latach.

 

W trakcie konferencji odbędą się następujące sesje (w trakcie których zostanie zaprezentowanych – wygłoszonych i wyłożonych ok. 45 referatów):

Sesja 1: Poza heteronormą intymności

Sesja 2: Rodzinna nienormatywność na przecięciu dyscyplin

Sesja 3: Poza heteronormą rodzicielstwa 1

Sesja 4: Nienormatywne praktyki rodzinne w filmie

Sesja 5: Poza heteronormą rodzicielstwa 2

Sesja 6: Nowe trendy w „tradycyjnej rodzinie”

Sesja 7: Re-presenting the American Family

Sesja 8: Niebiologiczne wymiary pokrewieństwa

Sesja 9: Praktyki rodzinne w różnych dyskursach

Sesja 10: Związki niemonogamiczne

Sesja 11: Przekraczanie „rodziny” w ujęciu etnograficznym

Sesja 12: Związki homoseksualne w różnych kontekstach

Sesja 13: Nienormatywne praktyki rodzinne w literaturze

Sesja 14: Tabu w praktykach rodzinnych

 

Komitet naukowy Konferencji:

Prof. dr hab. Małgorzata Fuszara, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Krystyna Slany,  Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Anna Kwak,  Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Joanna Mizielińska,  prof. SWPS, Instytut Socjologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Dr Tomasz Basiuk, Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski

 

W trakcie konferencji także:
– warsztaty „Transpłciowa Rodzina” Fundacji Trans-Fuzja
– imprezy i pokaz filmu

Współpracują z nami:
KUCHNIA WŁOSKA – PIZZERIA PapaAndre
Księgarnia Psyche

Dla osób spoza Warszawy uczestniczących w konferencji mamy 10% zniżki w hostelach: Emma Hostel, Globetrotter Hostel, Lost and Found Villa, Nathan’s Villa Hostels,

Szczegółowe informacje, program i abstrakty na stronie internetowej konferencji:
http://nienormatywne.wordpress.com/

WSTĘP WOLNY!

Skomentuj

Możesz używać następujących tagów HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Obraz CAPTCHY

*

Pamiętaj: zamieszczając komentarze akceptujesz regulamin

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa