- homiki.pl - http://homiki.pl -

Preussisches Criminalrecht in einer Zusammenstellung […], Berlin 1838

Preussisches Criminalrecht in einer Zusammenstellung der Criminalordnung und des zwanzigsten Titels zweiten Theils des Allgemeinens Landrechts […], Zweiter Theil. Strafrecht, Berlin 1838.

[Pruskie prawo kryminalne w zestawieniu porządku kryminalnego i dwudziestego tytułu drugiej części powszechnego prawa krajowego …, Część druga. Prawo karne, Berlin 1838].

1 czerwca 1794 w Królestwie Prus weszło w życie Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten [Powszechne prawo krajowe dla państw pruskich], które w miejsce kary śmierci za sodomię wprowadzało karę od roku do kilku lat ciężkiego więzienia i następującego po nim wygnania. Odpowiednie zapisy (paragrafy 1069-1072) brzmiały w przekładzie na język polski:

§ 1069. Sodomia i tym podobne nienaturalne występki, które z powodu swej obrzydliwości nie mogą tu zostać nazwane, domagają się całkowitego wykorzenienia z pamięci.

§ 1070. Toteż taki przestępca, po tym jak odbędzie jedno lub wieloletnią karę ciężkiego więzienia z powitaniem i pożegnaniem, powinien zostać z miejsca swego pobytu, gdzie jego występek stał się znany, na zawsze wygnany, a wykorzystane [przez niego] zwierze zabite lub potajemnie usunięte z okolicy.

§ 1071. Kto kogoś do podobnych nienaturalnych występków uwodzi i wykorzystuje, winien jest podwójnej kary.

§ 1072. Jeśli przestępstwa tego dopuszczą się rodzice, opiekunowie, nauczyciele lub wychowawcy, powinna zostać wobec nich zastosowana kara czterech do ośmiu lat ciężkiego więzienia z powitaniem i pożegnaniem.

Trzeba w tym miejscu wyjaśnić, że wymienione w paragrafie 1070 i 1072 „powitanie i pożegnanie” oznaczało dodatkowe kary cielesne, wymierzane skazańcowi na początku i po odbyciu kary wiezienia.

Powyższe przepisy, włączone do prawa karnego (prezentujemy fragmenty kodeksu w wydaniu z 1838 r.), obowiązywały w Królestwie Pruskim, a wiec także na ziemiach polskich zaboru pruskiego, przez ponad pół wieku. W 1851 r. zostały zastąpione przez paragrafy 142-144 Strafgesetzbuch für die preussischen Staaten [Kodeksu karnego dla państw pruskich].

Prezentowany eksponat znajduje się w zbiorach Pawła Fijałkowskiego.

 

Aby powiększyć, kliknij obrazek.

[1]

[2]