PE przyjął raport o równości kobiet i mężczyzn

13 marca Parlament Europejski przyjął doroczny raport o równości kobiet i mężczyzn. Obok postulatów związanych z równością płci znalazły się w nim również te dotyczące kwestii LGBTQ.

Parlament Europejski wezwał kraje członkowskie UE do uregulowania kwestii wzajemnego uznawania zawartych w nich związków cywilnych osób tej samej płci. Jest to konieczne w celu – jak głosi dokument – zapewnienia równego traktowanie względem pracy, swobodnego przepływu, opodatkowania oraz ubezpieczenia społecznego. Dotyczy to jednak tylko krajów, które już wprowadziły u siebie odpowiednie przepisy pozwalające na legalizację takich związków i gwarantujące ochronę prawną rodzinom tworzonym przez pary jednopłciowe.

W dokumencie podkreślono, że rodziny w Unii Europejskiej są zróżnicowane i składają się z rodziców będących w związku małżeńskim, w związku partnerskim oraz niebędących w związku małżeńskim, rodziców różnej i tej samej płci, rodziców samotnie wychowujących dziecko oraz przybranych rodziców, którzy zasługują na jednolitą ochronę zarówno w ramach prawa krajowego, jak i prawa Unii Europejskiej.

Europarlamentarzyści wyrazili też zaniepokojenie faktem wprowadzenia przez część państw Unii do swojego ustawodawstwa przepisów godzących w prawa osób LGBTQ. Parlament Europejski [...]ubolewa w związku z wdrożeniem przez niektóre państwa członkowskie restrykcyjnych definicji „rodziny” w celu odmowy ochrony prawnej parom osób tej samej płci i ich dzieciom; przypomina, że prawo UE stosuje się bez dyskryminacji ze względu na płeć lub orientację seksualną, zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej – czytamy w raporcie. Tego rodzaju zapisy wprowadzono w ostatnim czasie m.in. na Litwie, Węgrzech oraz w Rumunii.

Parlament zwrócił uwagę na przypadki przemocy motywowanej homofobią i transfobią. Wezwał Komisję Europejską do uwzględnienia tego rodzaju przemocy do swoich programów przeciwdziałania przemocy uwarunkowanej płcią.

Zalecenia zawarte w tym dokumencie nie są wiążące dla państw członkowskich. Jego przyjęcie pokazuje jednak, że kwestia równouprawnienia osób LGBTQ jest coraz częściej poruszana na forum Parlamentu Europejskiego i staje się coraz istotniejsza dla społeczności międzynarodowej.

[km, źródło: Lgbt-ep.eu, Europarl.europa.eu]
Skomentuj

  

  

  

Obraz CAPTCHY

*

Możesz używać następujących tagów HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Pamiętaj: zamieszczając komentarze akceptujesz regulamin

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa