Zaproszenie na warsztat ”Pomoc psychologiczna osobom LGBT”

Wszystkie osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w obszarze pomocy osobom LGBT, mogą wziąć udział w bezpłatnym warsztacie. Zachęcamy do rozpowszechniania tej informacji:

Kampania Przeciw Homofobii zaprasza osoby zajmujące się udzielaniem wsparcia psychologicznego i terapią na dwudniowy, bezpłatny warsztat podnoszący kompetencje zawodowe w obszarze pracy z klientami LGBT (osobami niehetroseksualnymi i transpłciowymi). Warsztat jest skierowany do osób z całej Polski, szczególnie pracujących w organizacjach pozarządowych oraz instytucjach publicznych. Zajęcia odbędą się w dniach 17 – 18 marca 2012 w Warszawie.

Warsztat jest bezpłatny z możliwością zwrotu kosztów podróży i noclegiem w Warszawie.

Aby zgłosić się na warsztat należy wypełnić formularz uczestnictwa i wysłać do 29 lutego 2012 na adres jswierszcz@kph.org.pl

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu uczestnictwa w warsztacie.

Ogólne cele warsztatu to:

Przekazanie wiedzy pozwalającej na lepsze rozumienie zagadnień związanych z seksualnością oraz płcią kulturową (gender), mogących stać się przedmiotem pomocy psychologicznej.
Przekazanie wiedzy pozwalającej na lepsze zrozumienie kontekstu życiowego osób LGBT, zgłaszających się po wsparcie i pomoc psychologiczną.
Przekazanie wiedzy nt. specyfiki procesu udzielania pomocy psychologicznej osobom LGBT.
Ćwiczenie praktycznych umiejętności, wspierających udzielanie pomocy osobom LGBT.

Program:

Tożsamość seksualna (definicja, składowe, powstawanie)
Status transpłciowości oraz orientacji seksualnych w medycynie;
Codzienne funkcjonowanie osób LGBT (m.in. relacje rodzinne, związki);
Ocena zasadności stosowania oddziaływań ukierunkowanych na zmianę orientacji z homoseksualnej na heteroseksualną (czyli konwersyjnych/reorientacyjnych) oraz na „wzmacnianie heteroseksualnego potencjału” osób homoseksualnych.
Specyficzne trudności psychologiczne osób LGBT;
Model pomocy psychologicznej osobom LGBT, bazujący na akceptacji i szacunku dla sposobu, w jaki przeżywają one swoją seksualność i/lub gender (czyli tzw. model afirmatywny);
Czynniki istotne dla budowania relacji pomagania z osobami LGBT;
Kwestie etyczne związane z pomocą psychologiczną osobom LGBT.

Osoba prowadząca:

Daniel Bąk – doktor nauk medycznych; psychoterapeuta, psycholog oraz biolog. Pomocą osobom należącym do mniejszości seksualnych i genderowych (LGBTQ, ang. Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual/ Transgender/Transvestite, Queer/Questioning) zajmuje się od sześciu lat – najpierw jako edukator w zakresie zdrowia seksualnego, potem jako psycholog i terapeuta (konsultacje psychologiczne, terapia indywidualna, grupowa oraz par). Współpracownik organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób LGBTQ. Autor warsztatów i doniesień konferencyjnych dotyczących psychoterapii osób LGBTQ. W zakresie udzielania pomocy psychologicznej osobom LGBTQ szkolił się w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Pytania odnośnie warsztatu należy kierować do Jana Świerszcza na adres:jswierszcz@kph.org.pl

Skomentuj

Możesz używać następujących tagów HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Obraz CAPTCHY

*

Pamiętaj: zamieszczając komentarze akceptujesz regulamin

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa