- homiki.pl - http://homiki.pl -

„Propaganda homoseksualna” zakazana w Petersburgu

Władze Petersburga zaaprobowały w drugim czytaniu ustawę, która zakazuje przedstawiania nieletnim „propagandy”, czyli jakichkolwiek „zachęt, pozytywnych opinii i informacji promujących nie-tradycyjne zachowania seksualne i stosunki rodzinne”. Rozumie się przez to informowanie na temat pedofilii oraz stawianych z nią w jednym rzędzie homo- i biseksualności oraz transpłciowości. Wszelkie tego typu przekazy w przestrzeni publicznej (czyli np. w mediach, ale też w działaniach organizacji pozarządowych) zagrożone będą karami grzywny.

Pierwsze czytanie tej ustawy miało miejsce w listopadzie 2011 r. i przyniosło głośne protesty zagranicznych organizacji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka i zagadnieniami LGBTQ (oświadczenie ILGA Europe TU [1]) oraz instytucji europejskich. Zwracano uwagę, że ustawa w rażący sposób narusza międzynarodowe przepisy związane z wolnością słowa.

Tymczasem zgromadzenie parlamentarne Petersburga nie tylko nie przejęło się protestami, ale znaczną większością głosów zaaprobowało ustawę w drugim czytaniu w środę. Przeciw byli tylko przedstawiciele liberalnej partii Jabłoko. Trzecie czytanie to – jak podkreślają komentatorzy – czysta formalność, po której ustawa wejdzie w życie.

[sass, źródło: ILGA-Europe, The Independent]