- homiki.pl - http://homiki.pl -

Nowelizacja kk w Sejmie

Projekt zmian w kodeksie karnym wprowadzający m.in. nowe kategorie motywów do przestępstw z nienawiści został po raz kolejny złożony w Sejmie.

Pierwszy projekt takich zmian złożono w Sejmie w lipcu 2011 r. Mimo, że pomyślnie przeszedł pierwsze głosowanie i został skierowany do pracy w komisji, koniec kadencji parlamentu zakończył i jego żywot.

W zmianach chodzi o przepisy art. 119 § 1, art. 256 § 1 i art. 257 kodeksu karnego, gdzie ma zostać wprowadzona do polskiego prawa kategoria przestępstwa z nienawiści (ang. „hate crime”), czyli przestępstwa motywowanego uprzedzeniami na tle wieku, niepełnej sprawności, płci, tożsamości płciowej oraz orientacji seksualnej. Obecnie polskie prawo karne w nierównym stopniu chroni osoby i grupy najbardziej narażone na dyskryminację i przemoc. Zamachy na integralność cielesną, godność lub cześć z powodów rasistowskich, ksenofobicznych lub religijnych stanowią oddzielne, kwalifikowane typy przestępstw. Jednak w sytuacji, gdy podobne czyny popełniane są w związku z płcią, orientacją seksualną, wiekiem lub niepełnosprawnością osoby lub grupy społecznej, obecnie mają zastosowanie tylko typy podstawowe przestępstw służących ochronie tych dóbr.

Projekt nowelizacji ma status projektu poselskiego i został przedłożony przez Ruch Palikota. Wczoraj odbyła się w Sejmie konferencja prasowa, gdzie na jego temat wypowiadali się poseł Robert Biedroń, Renata Durda z organizacji Niebieska Linia, Wiktor Dynarski z Fundacji Trans-Fuzja, Rafał Pankowski ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej i Tomasz Szypuła z Kampanii Przeciw Homofobii. Zapis wideo z konferencji prasowej zobaczyć można na stronie Sejmu [1].

[sass]