PE zajmuje się polskimi zaświadczeniami o stanie cywilnym

We wtorek 5.10 odbyło się posiedzenie Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego, na którym rozpatrywano petycję Kampanii Przeciw Homofobii (KPH) w sprawie dyskryminacyjnych praktyk polskiej administracji publicznej.

Jak pisaliśmy już kilkakrotnie wcześniej, KPH złożyła petycję, w której przedstawiła dyskryminacyjne praktyki polskich Urzędów Stanu Cywilnego, polegające na odmowie wydawania zaświadczeń o stanie cywilnym Polakom zamierzającym zawrzeć związek partnerski lub małżeństwo jednopłciowe w kraju, w którym takie związki są uznawane przez prawo.

Polska Agencja Prasowa donosi: „Wystosowaliśmy pismo do władz Polski w czerwcu, ponieważ Komisja Europejska uważa, że odmowa wydawania oświadczeń jest przeszkodą dla korzystania z prawa do swobodnego poruszania się” – przyznał we wtorek w Brukseli na posiedzeniu komisji petycji przedstawiciel KE. Jak podkreślił odpowiedź władz Polski, którą KE otrzymała pod koniec sierpnia, jest jednak „dosyć nieprecyzyjna, jeśli chodzi o dokładne ramy czasowe zmiany aktualnych praktyk”. […]

W czerwcu pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Elżbieta Radziszewska oświadczyła, że wystąpiła o zmianę istniejących przepisów, tak aby w zaświadczeniu o stanie cywilnym nie było potrzeby wpisywania imienia i nazwiska partnera. Do czasu zmiany przepisów MSWiA, któremu podlegają Urzędy Stanu Cywilnego, ma uczulić urzędników, by wydawali zaświadczenia, „nie interesując się tym, jakie imię i nazwisko ktoś wpisze”.

W rozmowie z PAP we wtorek Radziszewska podkreśliła, że urzędnik nie ma prawa odmówić wydania takiego zaświadczenia. Przypomniała, że na jej prośbę szef MSWiA Jerzy Miller zobowiązał urzędników do wydawania zaświadczeń niezależnie od tego, co zostanie wpisane w rubryce z danymi przyszłego współmałżonka.

Podczas obrad Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego przedstawiciel Komisji Europejskiej zwrócił jednakże uwagę, że pozytywne załatwienie tej konkretnej kwestii nie zlikwiduje dyskryminacji osób nieheteroseksualnych w Polsce, ponieważ związki zawarte za granicą nie są przez Polskę uznawane. Problem ten to jeden z elementów szerszego zagadnienia – braku wzajemnego uznawania przez państwa członkowskie różnego rodzaju aktów i dokumentów cywilnych.

Tymczasem w Polsce trwają prace nad nowelizacją ustawy o aktach cywilnych; jednym z załączników do niej będzie wzór takiego zaświadczenia i nie będzie w nim już rubryki na dane partnera. Obecna podczas obrad Komisji Petycji polska Rzeczniczka Praw Obywatelskich Irena Lipowicz stwierdziła jednak, że jej zdaniem zmiana prawa nie jest potrzebna. Z perspektywy jej urzędu sprawa jest załatwiona, ponieważ wydano odpowiednie instrukcje w wewnątrzadministracyjnych procedurach, a zmiana prawa nie jest potrzebna. Jedyne, co RPO może robić, to monitorować realizowanie przez urzędy zaleceń MSWiA.

[sass, źródło: KPH, PAP]

2 komentarzePE zajmuje się polskimi zaświadczeniami o stanie cywilnym

 • KaFor

  [Re: PE zajmuje się polskimi zaświadczeniami o stanie cywilnym]

  Nie jest prawdą, iż polskie USC utrudniają wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym (jak już, to nie informują, że o TAKIE zaświadczenie można wystąpić).

  Utrudniają parom osób tej samej płci uzyskanie zaświadczenia O BRAKU PRZESZKÓD DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA zagranicą.

  [takie informacje zawarte są w materiałach prasowych KPH. postaramy się wyjaśnić nieścisłość (red.)]

 • lewicowiec

  [Re: PE zajmuje się polskimi zaświadczeniami o stanie cywilnym]

  Dokładnie, niektóre panstwa skandynawskie domagają się zaświadczeń o tym, że nie ma przeszkód do zawarcia małżeństwa na ich terytorium. Te panstwa po prostu nie życzą sobie, by obywatele krajów takich jak Polska zawierali małżeństwa gejowskie u nich. Tłumaczą się w absurdalny sposób, że nie chcą narazić się na potencjalny konflikt z panstwem nieuznającym takich związków. Być może chodzi po prostu o uprzedzenia narodowościowe: prawa dla gejów, owszem, ale tylko dla gejów z naszego skandynawsko-zachodioeuropejskiego podwórka.

Skomentuj

Możesz używać następujących tagów HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Obraz CAPTCHY

*

Pamiętaj: zamieszczając komentarze akceptujesz regulamin

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa