- homiki.pl - http://homiki.pl -

Karol Grycz-Śmiłowski, Unitaryzm (Zjednoczenie religijne) …, Kraków 1938

Ksiądz Karol Grycz-Śmiłowski (1885-1959) był duchownym ewangelicko-augsburskim, który reaktywował w 1936 r. Zbór Braci Polskich, głoszący postępowe idee społeczne. Życiowa droga Grycza-Śmiłowskiego była w dużej części próbą pogodzenia orientacji homoseksualnej z wartościami chrześcijańskimi.

Prezentujemy fragment jego pracy zatytułowanej „Unitaryzm (Zjednoczenie religijne). W bolesną 300-letnią rocznicę zburzenia Rakowa, siedziby Braci Polskich”, opublikowanej w kwartalniku „Wolna Myśl Religijna”, r. 3, 1938, z. 11.

Aby powiększyć, kliknij obrazek.


[1]
[2]