- homiki.pl - http://homiki.pl -

Tematyka płci w dodatku Polityki

Niedawno ukazał się ósmy już, październikowy numer Poradnika Psychologicznego „Polityki” zatytułowanego „Ja My Oni”. Hasłem bieżącego numeru jest pytanie: „Jak być dziś kobietą, jak mężczyzną?”, łatwo więc zgadnąć, iż magazyn poświęcony został problematyce płci i płciowości. Znajdziemy w nim wywiad z doktorem Marcinem Ryszkiewiczem, geologiem i ewolucjonistą, dotyczący definicji płci i jej ewolucyjnej historii, a także rozmaitym konfliktom interesów związanych z rozmnażaniem. Dziennikarka Olga Woźniak tłumaczy, jak dokładnie przebiega wykształcenie się płci u ludzkiego płodu, a doktor Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała opowiada o związku różnych chorób z płcią.

Jak można było przypuszczać, w czasopiśmie znajdziemy również kilka artykułów z obszarów zainteresowania LGBT:
– Opis zaburzeń rozwoju płci wraz z przykładami oraz komentarzem (syndrom AIS, zespół Klinefeltera, niedobór 5 alfa reduktazy, dziedziczne choroby nadnerczy skutkujące nadprodukcją androgenów, hermafrodytyzm) oraz przedstawieniem opinii współczesnej nauki na temat na temat interwencji chirurgicznej we wspomnianych wypadkach
– Wywiad z doktorem Sławomirem Jakimą, seksuologiem, psychiatrą i psychoterapeutą, w którym przedstawia on podstawowe informacje na temat transseksualizmu
– Słownik ciągle w budowie: transseksualizm, transwestytyzm, transgenderyzm, androgynia
– Szkice autobiograficzne mężczyzny, który urodził się jako kobieta oraz kobiety, która po 21 latach małżeństwa porzuciła męża, by spełniać się w ramionach kobiet
– Esej o biseksualizmie
– Wywiad z doktor Alicją Długołęcką obejmujący problematykę gender, queer , przemian w nauce w ostatnim dwudziestoleciu oraz wiele innych tematów. Jest to moim zdaniem najlepszy i najciekawszy artykuł w całym numerze.

Ponieważ pismo z założenia skierowane było dla osób, które na co dzień nie mają styczności z teoriami seksuologiczno-socjologiczno-psychologicznymi, prezentowane w nim wiadomości czytelnikom homiczym mogą wydawać się banalne, a przy tym pominięto w nim niektóre ważne i ciekawe aspekty ludzkiej seksualności, jak aseksualizm czy panseksualizm. Większe zastrzeżenia można mieć w stosunku do dwóch obszarów. Przede wszystkim do eseju o biseksualistach, w których przedstawieni są oni jako maniacy seksualni niezdolni do monogamii (którą zresztą jeden z bohaterów porównuje do celibatu); stwierdzenie, że nie wszyscy są tacy brzmi dla przypadkowego czytelnika nieprzekonująco przy braku przykładów monogamicznych osób biseksualnych. Zarzuty można też postawić wywiadom z części „Rola męska, rola żeńska”, w których niewiele jest faktów potwierdzonych przez naukę, za to dużo opinii własnych pytanych osób, często w niewielkim stopniu lub wcale nie związanych z tematem numeru, a ponadto rozmówcy wyznają raczej konserwatywne poglądy dotyczące życia rodzinnego i ról społecznych kobiet i mężczyzn.

Ostatecznie publikacja budzi mieszane uczucia. Z jednej strony pełni ona rolę społecznie pożyteczną, edukując społeczeństwo w kwestii zagadnień LGBT, z drugiej jednak tematyka ta nie została zaprezentowana we wszystkich odmianach – w magazynie przekazano jedynie podstawowe wiadomości dotyczące wzmiankowanej tematyki. Ponadto barierą dla potencjalnych czytelników może być cena magazynu, wynosząca 15 złotych, a więc trzykrotnie więcej od przeciętnej podobnych publikacji na polskim rynku. Reasumując, polecam czasopismo raczej heteroseksualnym znajomym homików bądź ich rodzicom, przy czym dobrym pomysłem byłoby przeprowadzenie z nimi po lekturze rozmowy prostującej błędy, jakie popełnili autorzy i ich rozmówcy.

[A.L.]