Alfred Adler, Homoseksualizm. Trening erotyczny i erotyczny odwrót, Warszawa-Poznań-Kraków-Lwów 1934.

Alfred Adler (1870 – 1937), austriacki psycholog i psychiatra, był twórcą psychologii indywidualnej, uznającej poczucie małej wartości za wiodący czynnik w rozwoju osobowości człowieka. Jego badania nad homoseksualizmem zaowocowały książką Das Problem der Homosexualität. Erotisches Training und erotischer Rückzug wydaną w Lipsku w 1930 r.

Dowodził w niej, że homoseksualizm jest dewiacją, będącą skutkiem złego wychowania, wypaczającą charakter jednostki i osłabiającą jej więź ze społeczeństwem. Toteż leczenie homoseksualizmu było jego zdaniem tyleż samo możliwe, co pożądane.

Polski przekład książki Adlera, autorstwa Tadeusza Fajansa (pseudonim dr Taff), ukazał się w 1934 r. Był on przez wiele dziesięcioleci głównym źródłem informacji o homoseksualności. Zawarte w nim teorie jeszcze dziś wywierają znaczący, negatywny wpływ na postrzeganie homoseksualizmu.

Książka znajduje się w zbiorach Tomasza Kaliściaka.

Kliknij aby powiększyć!

 

 

 


Komentarze zostały wyłączone.

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa