- homiki.pl - http://homiki.pl -

Zjednoczony Kościół Chrześcijański

Posted By Uschi On 10 sierpnia 2011 @ 04:00 In Jak wierzyć | 240 Comments

[1]

Słowa „Wszyscy Jesteśmy Dziećmi Boga” są dla naszego Kościoła bardzo ważne, ponieważ my nie wykluczamy nikogo. Jak to działa?

Przedstawię wam krótki fragment z naszej Księgi Dyscypliny:

CUC [Zjednoczony Kościół Chrześcijański – przyp. red.] głosi, że wszyscy ludzie powinni mieć równy dostęp i możliwość wolności od dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, rasę, wiek, warunki psychiczne, stan zdrowia, identyfikację płciową, narodowość czy status ekonomiczny.

Co to oznacza? Że nikt was nie wyrzuci z kościoła? Że nikt nie będzie się głupio gapił jak będziecie trzymać się za ręce?

Tak! Ale nie tylko. Każdy z Was ma prawo do aktywnego życia w naszym kościele. Możecie być sobą i być z tego dumni. Jesteśmy wielką rodziną Boga i wszyscy kochamy się na wzór tego jak nasz Pan nas umiłował.

Prosty przykład mojej osoby. Jestem kobietą, lesbijką, żyją w związku z kobietą i mamy dziecko. W CUC nie tylko zostałam opiekunką zboru, ale również umożliwiono mi realizację mojego powołania w drodze do kapłaństwa. O nic nie prosiłam, niczego nie wymuszałam, nie musiałam forsować swoich racji. Ksiądz Szymon Niemiec wziął mnie za dłonie i rzekł: Bądź Siostrą! (to oczywiście skrót przedstawiający tylko moje odczucia…).

To jest prawdziwe piękno, które otoczyło mnie wraz z wstąpieniem do CUC.

W żaden sposób nie zmuszę Was do wiary. Póki sami nie poczujecie łaski wiary, mogę tylko opowiadać Wam o tym jakie to piękne. Ale życzę Wam z całego serca, abyście mogli poczuć to, co ja czuję. To co czuję dzięki Bogu i uczestnictwie w misji naszego kościoła….

* * *

Zjednoczony Kościół Chrześcijański jest otwartym, zjednoczeniowym kościołem utworzonym do powoływania Uczniów Chrystusa na świecie. Ma charakter bardziej zjednoczeniowy niż autonomiczny. Księga Dyscypliny oraz Zasady Pastorskie tworzą porządek naszego życia jako eklezjalnej społeczności w Chrystusie. Nasze zasady są oparte na modelu struktury episkopalno-konferencyjnej.

Działamy jako niezarejestrowana chrześcijańska grupa wyznaniowa. Nasz zbór główny mieści się w Warszawie. Nasza kongregacja powstała jako odpowiedź na potrzebę kościoła otwartego dla wszystkich, zapraszającego każdego do Stołu Pańskiego. Wychodzimy z założenia, że Bóg kocha każdego człowieka, bez względu na jego pochodzenie, kolor skóry, identyfikację płciową, wyznanie, orientację seksualną i status materialny.

Wierzymy, że nasz Pan Jezus Chrystus powołał nas byśmy służyli innym w potrzebie. Dlatego nasz zbór jest otwarty dla każdego kto szuka drogi do Boga. Nie uznajemy się za lepszych od innych kościołów i związków wyznaniowych. Szanujemy inne niż nasze podejście do kwestii wiary. Naszym zadaniem i celem jest niesienie pociechy i Słowa Bożego każdemu, kto jest w potrzebie. Jeżeli więc szukasz Boga, szukasz swojej drogi do Niego, będziesz zawsze mile widziany w naszym gronie. Jeżeli masz jakieś pytania, nasi kapłani chętnie na nie odpowiedzą.

Ale jaka jest nasza misja? Nie zastanawiało Was nigdy, czego Wasz kościół od was wymaga? Jakie są oczekiwania wobec wiernych?

W naszym przypadku zasady i wymagania są następujące:

Zjednoczony Kościół Chrześcijański należąc do jednego, świętego, powszechnego, apostolskiego Kościoła Chrystusowego, wyznaje że przed Bogiem jesteśmy zobowiązani:
- ofiarowywać swoje życie dla sprawiedliwości na świecie, poprzez nasze uwielbienie dla Boga przez Jezusa Chrystusa
- przyjmować i przekazywać odnawiająca siłę Ducha Świętego w każdym miejscu, tworząc więzi międzyludzkie uświęcone uzdrowicielska, zbawczą i przebaczająca łaską życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa
- żyć życiem pełnym radości i poświecenia, służąc wszystkim ludziom, w ich potrzebach zarówno fizycznych, psychicznych, jak i duchowych, na wzór Jezusa z Nazaretu, który moc miłości przyniósł dla wszystkich ludzi
- żyć jako widzialni świadkowie misji Jezusa we wszystkich aspektach życia społecznego.

5 punktów misyjnych naszego Kościoła:

1. głosić dobrą nowinę o królestwie;
2. uczyć, chrzcić i otaczać opieką nowych chrześcijan;
3. odpowiadać na ludzkie potrzeby poprzez służbę miłości;
4. wpływać na zmianę niesprawiedliwych struktur społecznych;
5. integrować wszelkie stworzenie, by jednoczyć i działać dla dobra ekologicznego Ziemi.

* * *

Zastanawia Was pewnie jak to działa? Możecie pomyśleć tak: „OK, wiem o co chodzi, są fajni ale jak mam wierzyć – w co dokładnie? Jeśli mam być z wami, powiedźcie mi jak wierzycie.

Wierzymy:

W jednego Boga, jako jedną substancję w trzech osobach: Boga, naszego Stwórcę i Rodzica, Jezusa Chrystusa, jedynego syna Bożego, Boga w ciele człowieka; i w Ducha Świętego, Boga jako naszego Pocieszyciela.

Że Biblia jest natchnionym Słowem Bożym, ukazującym Boga każdemu człowiekowi poprzez prawo i proroków, a także w końcu w pełni i bez wątpliwości na ziemi w istnieniu Jezusa Chrystusa.

Że Jezus Chrystus, historycznie zapisany jako żyjący na początku Tej Ery jest inkarnacją Boga, zrodzoną w ciele człowieka, w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem, który stanowi jedność z Bogiem. Jezus ukazał raz i na zawsze, że wszyscy ludzie są Dziećmi Boga, duchowo stworzonymi na obraz Boga.

Że Duch Święty jest Bogiem i kontynuuje uświadamianie wszystkim ludziom Bożej miłości i zainteresowania. Duch Święty jest dostępny i działa dla wszystkich, którzy pokładają zaufanie w Bogu.

Że każda osoba jest usprawiedliwiona z łaski Boga poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa.

Że jesteśmy zbawieni nie tylko od samotności, rozpaczy i upadku, ale także w pełni życia poprzez Boży dar łaski. Dar nie zarobiony, lecz będący czystym darem przeczystej miłości Boga. Zalecamy wspólnotom wiary by żyły w modlitwie, poszukiwały bezwarunkowego przebaczenia za nieprawość, zatwardziałość i nienawistne akty i poświęcenia życia dla służby chrześcijańskiej.

Że kościół lokalny istnieje i służy by prowadzić wszystkich ludzi do Boga poprzez głoszenie Dobrej Nowiny Jezusa Chrystusa. W tym celu powinniśmy gromadzić się w uwielbieniu poprzez cotygodniowe Słowo i Sakrament jako centrum naszego życia chrześcijańskiego. Kościół lokalny istnieje tam, gdzie misja i służba kościoła spotyka świat w społeczności.

W trójstopniową służbę kapłańską diakonów, starszych (prezbiterów) i biskupów jako kontynuację historycznej praktyki kościoła, gdzie te urzędy służą do zaopatrzenia świeckich w wypełnianiu przymierza chrzcielnego w służbę kapłańską w kościele i na świecie.

Poza tymi podstawami pozostawiamy każdemu indywidualnie pracę nad detalami jego lub jej wiary w natchnieniu i pod kierunkiem Ducha Świętego, Pisma, Tradycji, Rozumu i Doświadczenia. W odróżnieniu od wielu kościołów nie uznajemy za zdrowe lub mądre zmuszanie każdego z osobna do wierzenia dokładnie tak samo. Szanujemy naszych wiernych i traktujemy ich jako dorosłych, który posiadają zarówno odpowiedzialność, jak i możliwość odkrywania Bożej woli.

Wartościami centralnymi, na których jest osadzony CUC są nauki chrześcijańskie włączając w to zrozumienie, że ludzie, bardziej niż struktury i zarządzanie, muszą zawsze ustalać to, jak kościół rozumie sam siebie, zarządza sobą i wypełnia potrzeby duchowe. Te centralne wartości to:

1. Wspieranie wszystkich ludzi, którzy przyjmują Jezusa Chrystusa jako Boga i Zbawiciela
2. Powszechne Powołanie do biblijnej świętości.
3. Uznanie Apostolskiego Wyznania Wiary jako testamentu naszej wiary
4. Zjednoczenie jako żywe świadectwo wspólnej pracy w Ciele Chrystusa
5. Kongregacje jako centrum służby w naszej denominacji
6. Życie poprzez „znak łaski” jako duchową praktykę w naszej drodze z Bogiem
7. Ordynowane duszpasterstwo umiejscowione w służbie misyjnej poprzez ograniczone posłannictwo i wspieranie świeckich w posłudze.

Nie chcę zarzucić Czytelników i Czytelniczek zbyt dużą ilością informacji. To, co przeczytacie powyżej, wystarczy jako wiedza podstawowa. Oczywiście, każdy zainteresowany znajdzie więcej informacji na naszej stronie www.wolnykosciol.pl [2]

Jestem opiekunką Zboru Lubelskiego CUC. Osoby z całego województwa zachęcam do kontaktu: m.polinska [at] wolnykosciol.pl
We wszelkich sprawach związanych ze Zborami w Warszawie i Częstochowie należy kontaktować się pod adresem: prezbiterium [at] wolnykosciol.pl

Magdalena „Talisha” Polińska - pedagog z zawodu, na drodze ku duchowieństwu z powołania. Ma kota na punkcie kotów. Szczęśliwa matka i żona. Pasjonują ją Jezus Chrystus, Pismo Święte, sprawy związane z równością, równouprawnieniem i dyskryminacją. Opiekunka Zboru Lubelskiego CUC, zaangażowana w wiele spraw ;)

Autorzy:

zdjęcie Magdalena

Magdalena „Talisha” Polińska [3]

autor zmigrowany z php-nuke – ID: 358; nazwa: talisha


Article printed from homiki.pl: http://homiki.pl

URL to article: http://homiki.pl/index.php/2011/08/zjednoczony-koci-chrzecijaski/

URLs in this post:

[1] Image: http://homiki.plimages/foto/cuc480.jpg

[2] www.wolnykosciol.pl: http://www.wolnykosciol.pl

[3] Magdalena „Talisha” Polińska: http://homiki.pl/index.php/autorship/nuke_topic_358/

Copyright © 2011 homiki.pl. Wszelkie prawa zatrzeżone.