- homiki.pl - http://homiki.pl -

Spacer po HomoWarszawie – Krzysztof Jung

Dni HomoWarszawy odbyły się 4 i 5 czerwca, jednak post scriptum do festiwalu będą obchody 60 rocznicy urodzin Krzysztofa Junga. Urodzony 11 lipca 1951 roku artysta stał się dla badaczy polskiej sztuki gejowskiej swoistym punktem wyjścia. Paweł Leszkowicz pisał:

Prekursorem polskiej sztuki gejowskiej jest artysta performer Krzysztof Jung (1951-1998) związany w latach 70. z kontrkulturową warszawską galerią Repassage. W performansach Junga, których świadectwem są fotografie, widać fascynacje nagością ciała, w szczególności męskiego ciała traktowanego w sposób estetyczny. W wizualności PRL-u męskie ciało było deformowane i zasłaniane, a dzięki Krzysztofowi Jungowi piękno męskiego ciała przetrwało w purytańskim socjalizmie. W performansach artysty pojawiał się temat dialogu partnerskiego pomiędzy dwoma mężczyznami, refleksja o związku między nimi, jak również wydostawanie się z pętających i represyjnych więzów. Akcje artysty, w których sam brał udział, były formą seksualnej kontrkultury w PRL-u. Już w sztuce Junga widać cechy charakterystyczne dla sztuki gejowskiej: dominację aktu męskiego, erotyczne spojrzenie na męskie ciało i relacje intymne pomiędzy mężczyznami, narcystyczny autoportret oraz problematyką społeczną związaną z represją.

(fragment książki ART PRIDE. Gay Art from Poland. Polska sztuka gejowska Pawła Leszkowicza, tłumaczenie: Marcin Łakomski.)

Chcemy uczcić rocznicę urodzin artysty – zapraszamy w niedzielę, 10 lipca o godzinie 13:00 pod bramę Powązek Wojskowych. Zapalimy znicze i wspomnimy Krzysztofa Junga.

http://dnihomowarszawy.blogspot.com/ [1]