Czy „wspólne pożycie” obejmuje pary jednopłciowe?

Dopóki jakakolwiek postać ustawy o związkach partnerskich nie zostanie przyjęta przez polskich ustawodawców, pary nieheteroseksualne mają często trudności przy uzyskiwaniu informacji na temat stanu zdrowia partnera/partnerki w szpitalu, jeśli nie zostały wskazane jako osoby uprawnione przy przyjęciu do szpitala (bo pacjenta przyjęto nieprzytomnego) i nie mogą wykazać się np. potwierdzonym notarialnie pełnomocnictwem. Sytuacja zależy częstokroć od dobrej woli personelu medycznego.

Podczas jednego z serii spotkań przedstawicieli organizacji LGBTQ z Rzeczniczką Praw Obywatelskich, dotyczącego zagadnień medycznych i praw pacjenta, w obecności Rzeczniczki Praw Pacjenta zajęto się m.in. tą właśnie kwestią. Poruszono wątek prawnego terminu „pozostawania we wspólnym pożyciu” (w języku potocznym oznacza on konkubinat).

Zgodnie z przepisami, osoba pozostająca z nieprzytomnym pacjentem lub nieprzytomną pacjentką we wspólnym pożyciu otrzymuje informację o: jej stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Podczas spotkania przedstawiciel Stowarzyszenia Pracownia Różnorodności zwrócił uwagę, że pojęcie „pozostawania we wspólnym pożyciu” pojawia się w polskim prawie nie tylko w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz że sądy konsekwentnie uważają, iż pojęcie to odnosi się tylko do osób różnej płci.

Stowarzyszenie przygotowało zatem na potrzeby RPO i RPP analizę ustawodawstwa, orzecznictwa sądów oraz piśmiennictwa naukowego w tym zakresie. Powinna ona pozwolić zrozumieć skalę wykluczenia prawnego, z jakim spotykają się osoby nieheteroseksualne oraz różnice między (niedoskonałymi) rozwiązaniami prawnymi a praktyką. Być może obie Rzeczniczki pomogą organizacjom LGBTQ zmienić ten stan rzeczy.

W piśmie możemy przeczytać m.in.: Ustawodawca krajowy użył pojęcia „wspólnego pożycia” w przepisach bardzo wielu aktów prawnych; część z nich opatrzono komentarzami a część była tłem orzeczeń sądowych. Znakomita większość tych wypowiedzi przeczy temu, aby pojęcie „pozostawania we wspólnym pożyciu” obejmowało osoby tej samej płci; zdanie przeciwne wyraziło w piśmiennictwie zaledwie kilka osób.

Z całą analizą zapoznać się można TU.

[sass, na podst. źródeł SPR]

1 komentarz do: Czy „wspólne pożycie” obejmuje pary jednopłciowe?

  • jk

    [Re: Czy ]

    to paranoja, bo przeciez w sprawie miszkania komunalnego uznano, ze wspolne pozycie obejmuje zwiazki homoseksualne. jak maja sie wiec do trego orzeczenia sn?

Skomentuj

Możesz używać następujących tagów HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Obraz CAPTCHY

*

Pamiętaj: zamieszczając komentarze akceptujesz regulamin

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa