Andrzej Wargocki, Apologia przeciwko luteranom, zwinglianom, kalwinistom, nowokrzczeńcom, Kraków 1605.

Książka jezuickiego polemisty Andrzeja Wargockiego Apologia przeciwko luteranom, zwinglianom, kalwinistom, nowokrzczeńcom (Kraków 1605), zarzucająca ewangelickim duchownym Janowi Kalwinowi i Teodorowi Bezie m.in. uprawianie „sodomii”, jest typową publikacją o charakterze antyprotestanckim. Wargocki postawił sobie za cel ukazanie przywódców Reformacji jako ludzi złych, a głoszonych przez nich poglądów jako błędne, wynikające właśnie z cielesnego upadku.

Wprawdzie nasza wiedza o życiu intymnym reformatorów chrześcijaństwa jest bardzo skromna, a nieliczne informacje na ten temat często rodzą różne wątpliwości. Nie jest jednak dla nas w tym przypadku ważne to, czy Jan Kalwin i Teodor Beza byli ludźmi hetero-, bi-, czy homoseksualnymi, lecz to, jak postrzegano homoseksualizm w Polsce przełomu XVI i XVII w., czyli Złotym Wieku Rzeczypospolitej szlacheckiej. Mamy tu bowiem do czynienia z jedną ze starszych i obszerniejszych wzmianek o homoseksualizmie w piśmiennictwie polskim.

Eksponat udostępniony do publikacji przez osobę, która zastrzega sobie anonimowość.

Kliknij, aby powiększyć!
 


Komentarze zostały wyłączone.

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa