- homiki.pl - http://homiki.pl -

RPO sprawdza, czy Prawo pracy dyskryminuje osoby trans

Rzecznik Praw Obywatelskich bada, czy brak przepisów nakazujących zmianę danych osobowych w świadectwach pracy dyskryminuje osoby transseksualne, wobec których zapadło orzeczenie sądowe o zmianie płci. Korekta taka jest możliwa w przypadku świadectw szkolnych, dyplomów uniwersyteckich itd.

Na problem zwróciła rzecznikowi uwagę prezeska fundacji Transfuzja Anna Grodzka w trakcie spotkania RPO ze środowiskami LGBTQ. Jej zdaniem przepisy powinny przewidywać możliwość zmiany danych osobowych w świadectwach pracy osób, które zmieniły płeć i uzyskały stosowne orzeczenie sądowe.

Brak takiego uregulowania stawia osoby transgenderowe w niekorzystnej sytuacji w trakcie prowadzenia postępowań kwalifikacyjnych przez pracodawców. Starając się o posadę, przedstawiają świadectwa i dyplomy ze zmienionymi danymi osobowymi oraz dotychczasowe świadectwa pracy z nieaktualnymi danymi osobowymi. Może to prowadzić do sytuacji, gdy pracodawca odrzuci takiego kandydata do pracy z dyskryminujących pobudek.

Po spotkaniu zastępca RPO Stanisław Trociuk wysłał urzędowy list do minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie naświetlonej przez Annę Grodzką. Szefowa resortu pracy nie odpowiedziała jeszcze na wniosek biura RPO.

(je)