- homiki.pl - http://homiki.pl -

Chcesz działać? RPM zaprasza

Po niezwykle udanej 5. edycji, która odbyła się w lutym 2011, Festiwal rozpoczyna przygotowania do 6. edycji. Dzięki coraz większemu gronu fanów rośniemy z roku na rok. Dlatego tym razem zdecydowaliśmy się na otwarty nabór kandydatów do specjalnej grupy organizującej najbliższą edycję.

Poszukujemy osób kreatywnych i z pasją, ale i odpowiedzialnych. Niezależnie od specjalizacji – kultura, promocja, marketing, grafika, logistyka czy finanse – potrzebne są wszystkie osoby, które pragną się wykazać przy organizacji coraz bardziej liczącego się festiwalu o tematyce LGBT.

Pierwsze spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 2 czerwca 2011 o godz. 19 w warszawskiej siedzibie Kampanii Przeciw Homofobii przy ulicy Żelaznej 68.

O FESTIWALU

Festiwal Równe Prawa do Miłości to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce, promujące równość, a także wolność od uprzedzeń, przy okazji obchodzonego 14 lutego Dnia Zakochanych. Kilka dni intelektualnej uczty, a także wspaniałej zabawy w popularnych warszawskich miejscach kulturalnych.
Filmy, debaty, koncerty, event’y, performance’y, imprezy!

Przedsięwzięcie to ma na celu zwrócenie uwagi na nie-heteroseksualną miłość, którą zazwyczaj pomija się w społecznych debatach na ten temat.

5. edycja – największa z dotychczasowych – odbyła się w dniach 9-15 lutego 2011. W ciągu kilku dni miało miejsce 17 zróżnicowanych wydarzeń, które zgromadziły pokaźną liczbę uczestników. Po raz pierwszy w Polsce festiwal LGBT otrzymał wsparcie miasta – ze strony biura Warszawa ESK 2016. Również po raz pierwszy udało się zgromadzić największe zainteresowanie i wsparcie ze strony mediów.

Festiwal jest otwarty dla wszystkich!

facebook.com/FestiwalRownePrawaDoMilosci

KONTAKT W/S PROMOCJI
Maciej Kamiński
mkaminski@kph.org.pl