- homiki.pl - http://homiki.pl -

Akty oskarżenia w sprawie Radomia trafiły do sądu

Toruńska „Pracownia Różnorodności” nie doczekała się odwołania homofobicznych wypowiedzi przez radomskich polityków PiS i przystąpiła do działania: radny i zastępca prezydenta miasta zostali oskarżeni o zniesławienie osób homoseksualnych. Mając w pamięci brak zainteresowania prokuratury ściganiem homofobii w wydaniu posła Pięty, SPR nie traciło czasu na zawiadamianie o przestępstwie.

Homoseksualność to „dewiacja” – uznał radomski radny Sławomir Adamiec i zaprotestował przeciw udziałowi geja w pierwszej Żywej Bibliotece, którą organizowano w Radomiu. W sukurs radnemu przyszedł Ryszard Fałek – zastępca prezydenta miasta. Najpierw ogłosił, że homoseksualność to „postawa dewiacyjna”, potem wymusił przeniesienie Żywej Biblioteki poza miejską „Resursę Obywatelską”. Gdy posypały się protesty, a toruńska „Pracownia Różnorodności” zażądała odwołania słów o „dewiacji” oraz przeprosin, radny Adamiec odmówił, a R. Fałek opublikował oświadczenie. Przeprosił, ale zaznaczył przy tym, że jest „zwolennikiem propagowania innego niż homoseksualizm modelu zachowania, który ze względu na swoje właściwości jest w pełni pożądany z punktu widzenia określonego systemu wartości, zarówno dla konkretnej jednostki, jak i dla społeczeństwa, w którym żyje”. W SPR uznano, że radomski zastępca prezydenta miasta nadal pomawia osoby homoseksualne.

– W przypadku radnego Adamca sytuacja jest prosta: użył słowa „dewiacja” i odmówił przeprosin. W przypadku Ryszarda Fałka nastąpiła próba przejścia z terenu naukowego, medycznego, na pole „określonego systemu wartości”. – tłumaczy Paweł Szmit z zarządu „Pracowni Różnorodności”. – Tymczasem dla nas kwestia jest jasna: orientacja seksualna, podobnie jak wzrost, kolor oczu, skóry, pochodzenie etniczne czy przynależność narodowa, nie może być oceniana w kategoriach lepsza/gorsza. Czy stwierdzenie, że homoseksualność to „model zachowania” i że są inne modele – „w pełni pożądane” – nie oznacza, że homoseksualność nie jest „w pełni pożądana”? Uważamy, że pan Fałek chciał przeprosić i jednocześnie pozostać przy swoim.

„Pracownia Różnorodności” postąpiła zgodnie ze swoją zapowiedzią: do sądu w Radomiu wysłano już prywatne akty oskarżenia o zniesławienie osób homoseksualnych za pomocą środków masowego komunikowania. – Prywatny akt oskarżenia mogła złożyć tylko osoba pokrzywdzona, zrobił to zatem nasz prawnik, który jest gejem. – wyjaśnia Aleksandra Skonieczka z zarządu „Pracowni”. – Po doświadczeniach z posłem Piętą, kiedy prokuratura nie dopatrzyła się tzw. interesu społecznego w ściganiu odrażających pomówień rzucanych z mównicy sejmowej, w przypadku S. Adamca i R. Fałka nasze stowarzyszenie od razu skierowało sprawę do sądu, nie tracąc czasu na zawiadamianie Policji ani prokuratury. – dodaje A. Skonieczka.

Oskarżonym grozi grzywna, ograniczenie wolności lub maksymalnie jeden rok pozbawienia wolności. Gdyby do przestępstwa doszło na tle przynależności rasowej, etnicznej, narodowościowej lub wyznaniowej, sprawą z urzędu zajęłaby się prokuratura, a radomskim politykom groziłoby do trzech lat pozbawienia wolności.

– To kolejny przypadek, który pokazuje, jak polskie prawo traktuje osoby nieheteroseksualne. – stwierdza P. Szmit. – W Polsce prawo nie chroni wszystkich z równą siłą przed przestępstwami z nienawiści: osoby nieheteroseksualne można pomawiać i lżyć w zasadzie bez konsekwencji, chyba, że same pójdą do sądu; jednak nawet wtedy zagrożenie karą jest niższe, niż w przypadku np. antysemityzmu czy rasizmu.

SPR oraz inne polskie organizacje LGBTQ przygotowały projekt nowelizacji kodeksu karnego, która rozszerza ochronę przed przestępstwami z nienawiści: ścigane z urzędu i pod groźbą kary 3 lat więzienia będą przestępstwa motywowane uprzedzeniami na tle płci, tożsamości płciowej, wieku, niepełnej sprawności oraz orientacji seksualnej. Ponadto 17 maja „Pracownia Różnorodności” organizuje konferencję naukową poświęconą przestępstwom z nienawiści oraz reakcji na nie; konferencja odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

[źródło: materiały SPR]