- homiki.pl - http://homiki.pl -

Wieści z wielkiego świata

Posted By Uschi On 4 kwietnia 2011 @ 09:30 In Świat | 9 Comments

Komisja Europejska, której członkinią jest wyjątkowo aktywna komisarz ds. sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości i obywatelstwa Vivianne Reding, przygotowała (zgodnie z sugestiami p. Reding) sprawozdanie z zastosowania Karty praw podstawowych.

Przypomnijmy – KPP [1] jest jednym z elementów obowiązującego od roku Traktatu z Lizbony. Zawiera przepisy i zasady w zakresie praw człowieka i wolności obywatelskich – jest to pierwszy tak szeroki dokument przyjęty przez Unię Europejską dotyczący praw człowieka. Obowiązuje on wszystkie instytucje unijne, a także – w pewnych obszarach – państwa członkowskie kiedy wdrażają prawo unijne. Polska przystąpiła do tzw. protokołu brytyjskiego, który wyłącza nasz kraj z zastosowania KPP; prawnicy nie są zgodni co do szczegółowej interpretacji tego faktu, jednak jasne jest, że choć Karta w Polsce obowiązuje, nie można się na nią powołać przed sądami w kwestiach praw pracowniczych oraz (cóż za niespodzianka…) w kwestiach „moralności publicznej, prawa rodzinnego, a także ochrony godności ludzkiej oraz poszanowania fizycznej i moralnej integralności człowieka”. Niemniej jednak KPP ma w Polsce zastosowanie, a premier Tusk sugerował nawet niegdyś, że być może od protokołu brytyjskiego odstąpimy…

Tak więc warto na pewno wiedzieć, co po roku obowiązywania KPP Komisja Europejska stwierdziła w swoim sprawozdaniu [2]. Przede wszystkim zwrócono uwagę, że wiedza obywateli UE o Karcie, jej zastosowaniu, a szerzej – o roli Unii jest słaba. Komisja otrzymała ok. 4 tys. skarg na stosowanie Karty, z których znakomita większość w ogóle nie dotyczyła spraw Kartą objętych. Komisja skomentowała kilka przykładów rażących naruszeń postanowień Karty (których skutkiem będzie przyjęcie odpowiednich dokumentów) – również polskim czytelnikom są na pewno znane kwestie wypędzenia Romów z Francji, tzw. „skanerów ciała” na lotniskach czy niedostatecznej ochrony danych osobowych.

Sprawozdanie Komisji skomentował oczywiście krytycznie – choć na razie jeszcze nieoficjalnie – Parlament Europejski. Dla nas szczególne znaczenie ma opinia Grupy Parlamentarnej ds. Osób LGBT [3], której przedstawiciele skrytykowali Komisję za zbytnią zachowawczość. Ich zdaniem Unia Europejska ma szansę być – i jest – liderem i siłą przewodnią w zakresie forsowania praw człowieka i obywatela w państwach członkowskich, więc powinna to robić w szczególności w odniesieniu do takich praw, co do których nie ma pełnego konsensusu w Unii, czyli głównie równości płci i niedyskryminacji osób LGBT. Komisja powinna zatem szybciej i bardziej stanowczo reagować na niesprawiedliwość i naruszanie praw.

* * *
Tymczasem 22 marca Rada Praw Człowieka ONZ (UNHRC) wydała (z inicjatywy Kolumbii) deklarację wzywającą państwa Narodów Zjednoczonych do położenia tamy przemocy, sankcjom prawnokarnym i naruszaniu praw człowieka ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Deklarację poparło jak dotąd 85 państw (w tym Polska). Podobną deklarację przedstawioną przez Norwegię w 2006 r. poparły zaledwie 54 państwa.

Za deklaracją wypowiedziało się również (w oświadczeniu popierającym) 119 organizacji społeczeństwa obywatelskiego z całego świata. Interesująca była reakcja Watykanu na deklarację – choć państwo to zasadniczo zgodziło się z duchem apelu, w jego wypowiedzi ofiarami nowoczesnego dyskursu o prawach człowieka stali się – dyskryminowani homofobi. Prawdopodobnie nie należało spodziewać się niczego innego…

Co ważne – deklarację podpisały państwa afrykańskie, w których sytuacja osób LGBT nie jest najlepsza – choć wśród sygnatariuszy zabrakło oczywiście tych karzących stosunki homoseksualne śmiercią czy więzieniem… Z państw europejskich nie podpisały jej Azerbejdżan, Białoruś, Mołdawia, Federacja Rosyjska, Turcja i Watykan.

Wysoki Komisarz NZ ds. Praw Człowieka Navanethem Pillay zwrócił uwagę na ważną rzecz: „Nie próbujemy tworzyć praw nowych czy specjalnych. Staramy się po prostu stawić czoła wyzwaniom, które uniemożliwiają milionom osób korzystanie z takich samych praw człowieka jak inni ludzie – wyłącznie ze względu na ich orientację seksualną lub transpłciowość”.

[źródła: ILGA-Europe, LGBT-EP, EU Press Release]

[sass]


Article printed from homiki.pl: http://homiki.pl

URL to article: http://homiki.pl/index.php/2011/04/wieci-z-wielkiego-wiata/

URLs in this post:

[1] KPP: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:PL:PDF

[2] sprawozdaniu: http://ec.europa.eu/justice/policies/rights/docs/com_2011_160_en.pdf

[3] Grupy Parlamentarnej ds. Osób LGBT: http://www.lgbt-ep.eu/

[4] Commonwealth podzielony w kwestii praw człowieka: http://homiki.pl/index.php/2011/11/commonwealth-podzielony-w-kwestii-praw-czowieka/

[5] Historyczna rezolucja w ONZ: http://homiki.pl/index.php/2011/06/historyczna-rezolucja-w-onz/

Copyright © 2011 homiki.pl. Wszelkie prawa zatrzeżone.