- homiki.pl - http://homiki.pl -

Zachęcamy do wsparcia badania

Każdy i każda z Nas korzysta z usług służby zdrowia i niezależnie od tego czy jest osobą wyoutowaną przed lekarzem lub pielęgniarką czy też nie, ma ze służbą zdrowia związane różne doświadczenie. Podzielcie się nimi wypełniając ankietę.

Jej celem jest analiza sytuacji pacjentów nieheteroseksualnych korzystających z usług medycznych na terenie Polski. Wyniki uzyskane dzięki Waszej pomocy będą częścią pracy doktorskiej Agnieszki Żok – doktorantki Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jej praca doktorska dotyczy dyskryminacji osób bi- i homoseksualnych przez pracowników służby zdrowia w Polsce. Jednym z celów postawionych sobie przez doktorantkę jest opracowanie narzędzi mających zapobiegać aktom dyskryminacji i przemocy w służbie zdrowia.

Wyniki przeprowadzonego badania posłużą także do przygotowania konkretnych rekomendacji zmian dla Ministra Zdrowia. Badanie ankietowe prowadzone jest we współpracy z Zespołem Roboczym KPH ds. Zdrowia.

Poniżej link do ankiety:
http://www.tmp012.ump.edu.pl/limesurvey/index.php?sid=77797=pl [1]