- homiki.pl - http://homiki.pl -

Nowelizacja kodeksu karnego – złożenie projektu i seminarium

W najbliższy czwartek, 3 marca, nastąpi długo wyczekiwane złożenie w Sejmie przygotowanego przez organizacje pozarządowe projektu nowelizacji kodeksu karnego uwzględniającego przestępstwa motywowane uprzedzeniami ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną i tożsamość płciową.

Chodzi o zmianę przepisów art. 119 § 1, art. 256 § 1 i art. 257 kodeksu karnego, wprowadzającą do polskiego prawa przestępstwa z nienawiści (ang. „hate crimes”), czyli przestępstwa motywowane uprzedzeniami na tle wieku, niepełnej sprawności, płci, tożsamości płciowej oraz orientacji seksualnej. Obowiązujące w Polsce prawo karne charakteryzuje się zróżnicowanym poziomem ochrony osób oraz grup społecznych przed najbardziej drastycznymi przejawami dyskryminacji, w zależności od jej motywów. Zamachy na integralność cielesną, godność lub cześć z powodów rasistowskich, ksenofobicznych lub religijnych stanowią oddzielne, kwalifikowane typy przestępstw. Jednak w sytuacji, gdy podobne czyny popełniane są w związku z płcią, orientacją seksualną, wiekiem lub niepełnosprawnością osoby lub grupy społecznej mają zastosowanie tylko typy podstawowe przestępstw służących ochronie tych dóbr.

Takie regulacje tworzą klimat wrogości, lekceważenia i pogardy w stosunku do osób należących do określonych grup i stwarzają atmosferę społecznego przyzwolenia na naruszania ich praw obywatelskich oraz dalszą dyskryminację.

Więcej informacji o projekcie znaleźć można np. na stronie SPR [1].

Projekt nowelizacji – choć przygotowany przez organizację pozarządową – będzie miał status projektu poselskiego i zostanie złożony do laski marszałkowskiej przez Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jest to zgodne z ustaleniami organizacji LGBTQ popierających przygotowanie i złożenie projektu, do których doszło jeszcze we wrześniu 2008 roku. Pośrednictwem między organizacjami LGBTQ o Klubem Poselskim SLD zajęło się Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii.

[Informacje w oparciu o materiały KPH i SPR]

* * *
Przed złożeniem projektu noweli w Sejmie KPH przygotowała seminarium poświęcone przestępczości z nienawiści – na które zaprasza się wszystkie zainteresowane osoby. SPR przyłącza się do tego zaproszenia.

Seminarium odbędzie się 3 marca w Austriackim Forum Kultury przy ul. Próżnej 8 w Warszawie.

Moderacja:
Krzysztof Śmiszek, Prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego
Zofia Jabłońska, koordynatorka Grupy Prawnej KPH

Program:
10.00 – 10.10
Otwarcie i przedstawienie celu seminarium
Tomasz Szypuła, Prezes Zarządu KPH,
Krzysztof Kliszczyński, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia „Lambda-Warszawa”

10.10 – 10.30
Przemoc wobec osób ze względu na ich wiek
Renata Durda, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

10.30 – 10.50
Przemoc wobec osób ze względu na ich niepełnosprawność
dr Monika Zima, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

10.50 – 11.10
Przestępstwa motywowane nienawiścią wobec osób LGBT
Przemek Szczepłocki, prawnik, Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer „Pracownia Różnorodności”

11.10 – 11.30
Doświadczenia ofiar przemocy ze względu na płeć
Sylwia Spurek, prawniczka legislatorka, autorka jedynego w Polsce prawniczego Komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

11.30 – 11.50
Projekt zmian w kodeksie karnym w odniesieniu do mowy nienawiści i przestępstw motywowanych nienawiścią
Mateusz Woiński, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego

11.50 – 12.10
dyskusja i podsumowanie debaty