- homiki.pl - http://homiki.pl -

Kolejna egzekucja nastoletniego geja w Iranie

[1]Iran zamierza przeprowadzić egzekucję na nastolatku winnym „grzechu sodomii” – alarmuje Amnesty International. Organizacja podkreśla, że przyznanie się do winy wymuszono na nieletnim chłopcu okrutnymi torturami. Irański Sąd Najwyższy zatwierdził wyrok. AI wzywa społeczność międzynarodową do podjęcia protestu.

Młody mężczyzna (organizacji AI znane jest jedynie jego imię – Ehsan) został aresztowany dwa lata temu w mieście Shiraz w prowincji Fars na podstawie doniesienia pewnego nastolatka. Chłopiec twierdził, że 17-letni wówczas Ehsan wraz z dwoma kolegami próbował go zgwałcić. Oskarżony po trwających miesiąc torturach przyznał się do zarzucanego mu czynu, wycofał jednak wszystkie swoje zeznania w trakcie procesu sądowego. Trybunał złożony z pięciu sędziów nie wziął jednak pod uwagę oświadczenia oskarżonego i zasądził karę śmierci za „akt sodomii” („lavat”). Tylko jeden sędzia nie zgodził się z wymiarem kary i wnioskował o uwolnienie nieletniego wówczas oskarżonego. Irański Sąd Najwyższy w Teheranie potwierdził wyrok. Jak podaje Amnesty International, nie jest pewne, czy prezes najważniejszego w Iranie trybunału wydał już zgodę na wykonanie kary śmierci na Ehsanie. Organizacja wzywa jednak społeczność międzynarodową do protestów, które mogą przyczynić się do uratowania życia nastolatka.

AI przypomina, że Iran ratyfikował Konwencję o Prawach Dziecka, która w artykule 37 stwierdza: Państwa-Strony zapewnią, aby żadne dziecko nie podlegało torturowaniu bądź okrutnemu, nieludzkiemu czy poniżającemu traktowaniu lub karaniu. Ani kara śmierci, ani kara dożywotniego więzienia bez możliwości wcześniejszego zwolnienia nie może zostać orzeczona wobec osoby w wieku poniżej osiemnastu lat za popełnione przez nią przestępstwa. Wyrok na Ehsana zapadł, gdy był on jeszcze nieletni. Według dostępnych danych od 1990 roku w Iranie wykonano co najmniej 47 kar śmierci na dzieciach.

Osoby chcące przyłączyć się do protestu AI przeciwko karze śmierci dla Ehsana znajdą szczegółowe informacje na stronie internetowej [2] organizacji.

***

Od redakcji:

Amnesty International powołuje się na konkretne akty prawne, aby uratować człowieka od przedwczesnej śmierci. My natomiast mamy obowiązek napiętnowania Iranu jako kraju terroru politycznego i obyczajowego, gdzie abstrakcyjne przepisy religijne przewyższają wartość ludzkiego życia. Tak urządzony świat nie jest światem dla ludzi!