Komitet Praw Człowieka ONZ upomina polski rząd

Państwa Organizacjo Narodów Zjednoczonych mają obowiązek co cztery lata składać raporty na temat stosowania u nich Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (odpowiednik Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka, wersja w .pdf TU). Z kolei uwagi do raportów rządowych przedstawiają organizacje pozarządowe. W tym roku spotkania dotyczące Polski odbywały się w październiku w Genewie. Polski rząd przedstawił niezwykle optymistyczny raport, z którego wynikło, że żyje się u nas jak w raju, szczególnie mniejszościom, nie ma podziemia aborcyjnego ani przemocy wobec kobiet, zaś w innych obszarach praw człowieka możemy stanowić wzór dla całego świata… Poważnie zaś mówiąc, raport rządu polskiego był utrzymany w niezwykle optymistycznym tonie.

Organizacjami pozarządowymi zaproszonymi do przedstawienia uwag były Kampania Przeciw Homofobii, Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Organizacje złożyły swoje własne raporty, z których treścią można zapoznać się TU. Następnie Komitet przesłuchał polską delegację. Jak wynika z relacji organizacji (np. Federacji), Komitet zadał polskiej delegacji liczne pytania dotyczące zdrowia reprodukcyjnego (w tym dostępu do antykoncepcji czy realizacji ustawy antyaborcyjnej), praw pacjenta i polityki równościowej.

Pod koniec listopada Komitet wydał, w oparciu o raporty rządowy i organizacji oraz własne ustalenia, zalecenia dla Polski. Dotyczą one przede wszystkim kwestii zapewnienia odpowiedniego równego traktowania, ale również zagadnień prawnokarnych (mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści, definicja przestępstwa terrorystycznego), projektu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, sytuacji mniejszości rasowych (głównie Romów), przemocy domowej, skarg na policjantów, tymczasowego aresztowania i in.

Zalecenia Komitetu wskazują kierunek działań, jakie Polska powinna podjąć w celu zapewnienia prawidłowej implementacji Paktu, a tym samym realizacji ciążących na niej zobowiązań międzynarodowych. Teraz ruch po stronie polskiego rządu.

Zalecenia Komitetu oraz więcej informacji na temat procesu ich wydawania znaleźć można na stronie HFPC. Zachęcamy do lektury!

(sass)

Skomentuj

Możesz używać następujących tagów HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Obraz CAPTCHY

*

Pamiętaj: zamieszczając komentarze akceptujesz regulamin

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa