- homiki.pl - http://homiki.pl -

Stosunek Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce wobec osób homoseksualnych

[1]

Opis skrócony:

Jednym z najbardziej krzywdzących stereotypów na temat osób homoseksualnych brzmi mniej więcej tak: „większość gejów to ateiści”. Dotychczasowe badania mówią jednak, że osoby homoseksualne mają potrzeby religijne – co prawda mniejsze od osób heteroseksualnych – jednak różnica ta spowodowana jest często homofobią dominujących Kościołów czy związków wyznaniowych niż jakimiś „przyrodzonymi” właściwościami osób LGBT. Raport, który chcę Państwu zaprezentować to podsumowanie ankiety przeprowadzonej wśród zarejestrowanych w MSWiA Kościołów i związków wyznaniowych. Ankieta przygotowywana była z myślą o publikacji w zbiorze raportów dotyczących osób LGBT, zbiór ten jednak oddala się w czasie, co sprawia, że ankieta traci na aktualności.

Co zawiera raport? Wraz z zespołem, który ze mną współpracował, zadaliśmy kilka pytań związkom wyznaniowym i Kościołom. Pytaliśmy, czy osoby homoseksualne mogą być członkami Kościoła/związku wyznaniowego, czy mogą tam wziąć ślub (jeśli taką możliwość mają osoby heteroseksualne), czy mogą sprawować funkcje duszpasterskie. Zadaliśmy również pytania o stosunek do cywilnych związków partnerskich a także ogólną charakterystykę stosunku do osób homoseksualnych.

Ze 170 podmiotów odpowiedzi odesłało jedynie 30. Kościołami/związkami wyznaniowymi reprezentującymi największą liczbę wiernych, które podjęły korespondencję są: Zarząd Związku Wyznania Świadków Jehowy w Polsce (ok. 127 tysięcy wiernych), Kościół Adwentystów Dnia Siódmego (ok 10 tysięcy wiernych) i Wspólnota Kościołów Chrystusowych w RP (ok. 8 tysięcy wiernych). Uzyskano też odpowiedzi od przedstawicieli chrześcijan, muzułmanów, buddystów, hinduistów, bahaitów i grup religijnych tzw. „nowej duchowości”, co wskazuje na różnorodność poglądów przedstawianych w naszej analizie.

Na podstawie lektury ankiet możemy stwierdzić, że w wielu Kościołach/związkach wyznaniowych nie istnieje głębsza refleksja na temat homoseksualności. Nie posiadają one dokumentów dotyczących osób homoseksualnych, co jest wynikiem tego, że temat ten jest obcy zarówno przywódcom Kościołów/związków wyznaniowych jak i wyznawcom. Mimo małej próby, można również wnioskować, że związki wyznaniowe będące różnymi wariantami buddyzmu i hinduizmu są grupami przyjaznymi osobom homoseksualnym. Jednocześnie, na co wskazywali sami ankietowani, grupy te nie spotykały się do tej pory z zainteresowaniem ze strony afirmatywnie traktujących swoją orientację osób homoseksualnych.

Co dalej? Warto zastanowić się nad szerszymi badaniami, które uwzględnią również małe wspólnoty nie figurujące w oficjalnym rejestrze (np. Wolny Kościół Reformowany), a także – to już postulat do organizacji LGBT – podjąć działania mające na celu informowanie oraz upowszechnianie tolerancyjnych postaw wśród Kościołów/związków wyznaniowych. Warto pamiętać, że różnimy się nie tylko poglądami politycznymi, ale i spojrzeniem na kwestie wiary. Słynna „piramida Maslowa” mówi, że potrzeby religijne mają pierwszeństwo przed potrzebą afiliacji. Tak więc wierzące osoby LGBT będą wykluczone z ruchu LGBT dopóki ich potrzeby będą lekceważone, lub – co gorsza – wyśmiewane również przez osoby działające na rzecz poprawy naszej rzeczywistości. Wykluczenie, które się przez to dokonuje nie wpływa pozytywnie na poszerzanie dyskursu w ramach ruchu. Pamiętajmy też, że istnieje wiele możliwości zaspokajania potrzeb religijnych – nie tylko w ramach jednego Kościoła.

Za pomoc w przygotowaniu Raportu wyrażam wdzięczność Lambdzie-Warszawa, w szczególności Krzysztofowi Kliszczyńskiemu, Michałowi Pawlędze, Pawłowi Fischer-Kotowskiemu oraz Grzegorzowi Popłońskiemu i Michałowi Minałto za wsparcie merytoryczne i konsultacje, a Stowarzyszeniu Otwarte Forum za pomoc w jego publikacji.

Raport dostępny jest TUTAJ [2].

Zapraszamy do lektury!

Autorzy:

zdjęcie Wojciech Szot

Wojciech Szot [3]

rocznik 86, pracownik, księgarz