Antygejowska parada miłości albo – uwaga – religia

Kochaj bliźniego swego jak siebie samego (Przykazanie miłości, Biblia)

W niedzielę, 15 sierpnia, o godzinie 17.00 na rynku we Lwowie zebrało się ok.200 wiernych ukraińskiej cerkwi grekokatolickiej, żeby :
a) pomodlić się ze świętą liturgią za tradycyjne rodziny ukraińskie
b) skrytykować tzw. „wymiar sprawiedliwości dla nieletnich” i „politykę gender”
c) osądzić „wyemancypowane dziwki i feministyczne lesbijki” (gazeta „Głos Pana”, rozdz. 7, sierpień 2010)
d) dać upust swojej nienawiści i obrzydzeniu do gejów.

Następnie:
Akcję ogłoszono jako manifestację, chociaż to raczej skłaniało się ku pielgrzymce lub wyprawie krzyżowej, tylko tutaj nie rabowano i nie gwałcono fizycznie, a psychicznie wywierano presję na starszych ludzi, którzy nie rozumiejąc, o co chodzi, przyłączali się i śpiewali pieśń „Jezu, zbaw Ukrainę…”, na zwyczajnych ludzi, którzy składali ręce do modlitwy… Wśród świeżoupieczonych uczestników wyprawy krzyżowej były także dzieci, które z oddaniem rozdwały ulotki.

Warto przytoczyć niektóre z haseł, które przeczytaliśmy, na wyżej wymienionych ulotkach oraz usłyszeliśmy od ich rzeczników: „Jeśli geje coś wywalczyli, znaczy, że my im na to pozwoliliśmy!”, „Rodzimy dzieci dla gejów?”, „Homoseksualizm = AIDS”, „Nikt nie rodzi się gejem!”, „Gender – gej = ludobójstwo!”.

Protestujący są przekonani, iż genderowa polityka głosi: „człowiek rodzi się dwupłciowy i może sam wybierać sobie płeć”, a także „wywołuje to u niego ukryty homoseksualizm” oraz „60-70% gejów liże lub wkłada język w odbyt swojego partnera”.

Wyjątkowy niepokój wywołuje u protestujących traktowanie roli i znaczenia kobiet w społeczeństwie : „Niestety współczesne kobiety wybierają coraz częściej nie delikatność i troskę o innych, a niezależność i karierę. Sprzyja temu feminizm, który wcielił się w teorię genderowej równości”. Trzeba wymienić jeszcze jeden destruktywny efekt kultywowania zasad genderowej równości, a mianowicie, niszczenie przez nią takiej fundamentalnej wartości jaką jest rodzina. Warto zauważyć niezgodność pomiędzy rolą matki a rolą wyemancypowanej kobiety… Celem takiej teorii jest zniszczenie w społeczeństwie naturalnej roli, jaką pełni rodzina, propagowanie jednopłciowych zboczeń… Polityka równościowa i wymiar sprawiedliwości dla nieletnich już od przedszkola i szkół podstawowych będą wychowywać dzieci na homosekualistów, lesbijki i innych zboczeńców. Niech nasza przyszłość nie będzie zależna od wyemacypowanych dziwek czy feministycznych lesbijek, a od wychowanych w duchu chrześcijaństwa i patriotyzmu kobiet, które będą niosącą nadzieję podporą dla swych mężów oraz matkami dla dzieci”.
Teksty cytowane z ulotek – „Głos Pana”.

Według niektórych danych, uczestnikami akcji byli parafianie ukraińskiej cerkwi grekokatolickiej z Iwano-Frankowska i Drohobycza, przywiezieni specjalnie zorganizowanymi na tę okazję autobusami, którzy w upalne popołudnie nawoływali członków rady miasta i przypadkowych przechodniów, by „nie dopuszczać do obrzydliwości” a także by „chronić dzieci, młodzież i rodzinę od homoseksualizmu”. Autorzy tego artykułu zastanawiają się, jak można nie dopuszczać do tego, co wciąż jest ignorowane w przepisach, ustawach itp. Co może oznaczać „Stop paradzie gejowskiej!”, skoro na całej Ukrainie żadna parada gejowska nigdy się nie odbyła.

Z tłumu wyróżniali się mnisi oraz zakonnice, a także ksiądz, który odczytywał Pismo Święte i odprawiał mszę oraz pieszy chór, który niezmordowanie powtarzał, że homoseksualiści żyją o 12-15 lat krócej od zwyczajnych ludzi, że 50% zabójstw w Nowym Jorku jest popełnianych przez homoseksualistów, a także szczegółowo opisywał męskie i kobiece organy płciowe. Interesujący był fakt, iż prawie nikt z uczestników nie potrafił wyjaśnić czym jest gender, a ten kto próbował, odpowiadał przeważnie formułkami z ulotek ukraińskiej cerkwi grekokatolickiej. Zamieszani w akcję świadkowie, według naszych subiektywnych spostrzeżeń dzielili się na dwie kategorie : tych, którzy się oburzali i tych, których hasła na transparentach śmieszyły. Pomijając fotografów, operatorów i dziennikarzy, na szczęście nie było widać osób, które dołączyłyby do pielgrzymki.

Trasa „protestantów” wiodła od rynku do Opery, posągu św. Marii, pomnika Danyla Halyckiego, zakończywszy się przy Radzie Regionalnej sprawdzeniem listy obecnych oraz słowami : „Tak chce Bóg”. Wyjątkowo wymowne wydało nam się przejście protestującego tłumu obok symbolicznego miejsca mistrzostw piłki nożnej „Euro 2012”.

Istota manifestacji wyrażona była na czterech wielkich transparentach, na których widniały żądania od prezydenta i rządu Ukrainy przyjęcia czterech ustaw :
1) ustawa o ochronie dzieci, młodzieży i rodziny od propagandy homoseksualizmu. „Uważamy wprawadzenie tej ustawy za obligatoryjne, z początku w sferze polityki, oświaty, kultury, ochrony zdrowia, mass mediów”.
2) ustawa o zakazie legalizacji związków partnerskich. Chodzi o przepis, który zakazuje stawiania na równi związków jednopłciowych z normalną rodziną.
3) ustawa o zakazie prześladowania za tzw. homofobię. Pod terminem „homofobia” kryje się oszustwo, na którego podstawie chroni się homoseksualistów a karze ich ofiary, które próbują się przed nimi bronić.
4) ustawa o zakazie adopcji dzieci przez homoseksualistów. Homoseksualiści nie są w stanie moralnie i zdrowo wychować przyszłych pokoleń.

Oczywiste jest to, że tego typu akcje, mimo swojego teoretycznie „pokojowego nastawienia”, wywołują wrogość i agresję oraz obrażają godność znaczącej części społeczeństwa. Tu chodzi nie tylko o ludzi, którzy uważają się za homoseksualistów, ale i o tych, którym nie są obojętne prawa demokracji, którzy wierzą w tolerancję i dbają o reputację swojego miasta i swojego kraju. Przykre, że ktoś taki (prawdopodobnie nie przypadkowo) daje zgodę na przeprowadzenie podobnych akcji.

Wydawałoby się, że konstytucja Ukrainy gwarantuje wszystkim „prawo do swobody myśli i słowa, prawo do swobodnego wyrażania swoich poglądów i przekonań”, ale w tym przypadku urzeczywistnienie tych praw może być ograniczone ustawodawstwem… dla ochrony reputacji albo praw innych ludzi”.

Niepokojące jest to, że podobne akcje odbywają się systematycznie, coraz bardziej zwrócone ku władzy, domagają się strukturalnych zmian. Uderzającym przykładem jest początek propagandy „Poprzez zmianę prawa!”, której pierwszymi krokami były :

1. Apel do prezydenta Ukrainy, rządu i posłów Najwyższej Rady Ukrainy w sprawie żądania likwidacji ukraińskiej organizacji „Przeciwko przemocy”, powołując się na to, że „Ukrainę nawiedzili przedstawiciele Unii Europejskiej, którzy wprowadzają gejowską politykę równościową, prezydent Unii Europejskiej, żona byłego prezydenta Clintona, która również promuje homoseksualizm razem z Panią Rice – członkinią rządu USA i M. Gorbaczowem”. Natomiast „aktywiści”, którzy przeciw takiej polityce występują, domagają się wprowadzenia ustawy, która skutecznie chroniłaby dzieci i rodzinę przed przemocą, a dokładnie :
– ustawy o ochronie dzieci, młodzieży i rodziny przed jakąkolwiek propagandą homoseksualizmu
– ustawy zabraniającej dwóm osobom tej samej płci zawarcia związku małżeńskiego
– ustawa o zakazie adopcji dzieci przez homoseksualistów
– nie zezwalanie na europejskie regulacje prawne dotyczące tzw. homofobii, przez które rodzice, chroniący swoje dzieci przed demoralizacją aktywistów gejowskich, są karani (homofobia – to termin wydumany przez homosekualstów w celu wprowadzenia homodyktatury)
– ustawa przeciwko funcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich, który tyranizuje i demoralizuje dzieci i z absurdalnych, nieprawdziwych i antypedagogicznych przyczyn odbiera je porządnym rodzicom
– przepisy, odnoszące się do zakazu subkultury (dyskoteki, rock, techno, pornografia, dekadencka filozofia EMO, destruktywne sekty, narkotyki, alkohol, ideologiczna, psychologiczna i fizyczna przemoc, które nie wychowują a deformują)
– ustawa kontrulująca mass media; mass media powinny zdrowo kształtować społeczeństwo, a nie deformować (kult przemocy, kult zła i zboczeń, pornografia).
Doręczono dwa listy prezydentowi Ukrainy, premierowi, ministrom, deputowanym, szefowi SBU i Prokuratorowi Generalnemu oskarżające Ministerstwo Ukrainy ds. Rodziny, Młodzieży i Sportu, że świadomie, dla pieniędzy dokonało zdrady państwa i 6 sierpnia 2010 roku wprowadziło do parlamentu ustawę do zatwierdzenia „O wprowadzeniu równych praw i szans dla kobiet i mężczyzn”. „Przede wszystkim chodzi tu o stworzenie krajowego biura równościowego razem z paralelną strukturą władzy wykonawczej i z systemem kar za tzw. gender – gej fobię! Wraz z przyjęciem tej ustawy ukraińska władza zrzeka się swojej suwerenności i zaprzedaje władzę Uni Europejskiej i lesbijkom!”.

Państwowa koncepcja programu zapewnienia równych praw dla kobiet i mężczyzn (gender) na okres do 2016 roku oceniona jest jako program, w którym „w istocie chodzi o systematyczną i prawną likwidację moralnych, duchowych i chrześcijańskich wartości, a przede wszystkim tradycyjnej rodziny.

Odwołując się do legalności takich działań: w rozdziale 161 Kryminalnego Kodeksu Ukrainy napisano, że nie wszystkie poglądy można wygłaszać publicznie i wyraźnie zaznaczono, że „Człowiek, jego życie, zdrowie i godność, nietykalność osobista i bezpieczeństwo są na Ukrainie najwyższą wartością społeczną”, a także „wzmocnienie i zagwarantowanie praw i wolności człowieka jest głównym obowiązkiem państwa”.
Wszelkie prawa wiążą się z obowiązkiem. Bardzo prosimy organizacje praw człowieka oraz odpowiednie organizacje państwowe, by zwróciły uwagę na akcję, której organizatorzy powinni ponieść odpowiedzialność za rozpowszechnianie fałszywych informacji na swoich ulotkach i broszurach, a także, zgodnie z obowiązującym prawem, powinni odpowiedzieć za homofobiczne nawoływania. Prosimy o niedopuszczanie do podobnych incydentów.

Miłość nie zna granic!

Ukraińsko cerkiew grekokatolicką mozna znaleźć
pod adresem :
Synod Ukraińskiej Grekokatolickiej Cerkwi, ul. Sosnowa 3, Lwów – Briukhowychi, 7949, Ukraina
a także w internecie :

www.uogcc.org.ua,
www.community.org.ua;
pidhirci.community@gmail.com

***

Autorzy tekstu: Gender Lviv (O.R., Ff)
Tłumaczenie: L.D.
Tekst znajduje się również na stronie: http://genderlviv.u-f-a.pl/?q=node/270

Autorzy:

zdjęcie Gender Lviv

Gender Lviv

autor zmigrowany z php-nuke – ID: 331; nazwa: Gender Lviv

20 komentarzyAntygejowska parada miłości albo – uwaga – religia

 • świadomy

  [Re: Antygejowska parada miłości albo – uwaga – religia]

  i co? nie rozumiem celu tego tekstu. my sie dopominamy prawa do maszerowania? tak, to czego sie czepiacie innych? zazdroscicie? nie łapię o co wam chodzi. znam ludzi nienawidzacych katolikow, ktorzy otwarcie takie swoje durne antykatolickie hasla krzyczaly na ostatniej paradzie i co? nam wolno ale im nie? etyka kalego jak nic :/

 • Peter Pan

  [Re: Antygejowska parada miłości albo – uwaga – religia]

  Fanatyków religijnych oraz fanatyków ,,genderowych” trochę łączy.
  Jedni i drudzy zupełnie ignorują nauki przyrodnicze i uznają je za ideologicznego wroga.
  Jeżeli bardzo chce się w coś wierzyć, nauka staje się niewygodna. A wierzyć chce się w różne rzeczy: albo w to, że homoseksualizm jest skutkiem dekadencji albo w to, że nie ma istotnych biologicznych różnic między płciami. Jeżeli natomiast nauka ma dziś inne zdanie to albo dlatego, że została przekupiona przez pedalskie lobby (grupy religijne) albo dlatego, że jest zdominowana przez mężczyzn i patriarchat (feministki).

  Jako inną cechę wspólną można by podać strach radykalnych feministek oraz radykalnych dewotek przed męską seksualnością (i w związku z tym przed pornografią).

 • Sylwek

  [Re: Antygejowska parada miłości albo – uwaga – religia]

  @świadomy

  Wątpię by gdziekolwiek na świecie organizowane były tak radykalne antyreligijne demonstracje postulujące odebranie wierzącym podstawowych praw i niejawnie odmawiające im prawa do życia. Twoje porównanie jest, delikatnie mówiąc „z dupy wzięte”.

  @Peter Pan

  „Istotne biologiczne różnice między płciami” – masz na myśli to, że człowiek, że wszytkich naczelnych charakteryzuje sie najmniej rozwiniętym dymorfizmem płciowym?

  Nie pisz o rzeczach, o których masz nikłe pojęcie.

 • Peter Pan

  [Re: Antygejowska parada miłości albo – uwaga – religia]

  @Sylwek

  No to mamy typowego genderowego dyskutanta, który nauczył się jednej ciekawostki z dziedziny biologii i strzela nią jako argumentem na to, iż różnice biologiczne są nieistotne.
  Zanim mnie zaczniesz pouczać poczytaj sobie o badaniach dotyczących różnic hormonalnych np. badania Dabbsa, Silvermana, Nyborga, Daitzmana i Zuckermana, Sammelwitza i Ganjama, Hiera i Crowleya, Janowsky’ego a w szczególności opisy zmian w zachowaniu podczas podawania testosteronu u transeksualistów (van Goozen, Cohen-Kettenis itd.).
  Możesz też poczytać o takich zjawiskach jak syndrom Turnera u kobiet i jego wpływ na zachowanie.

  Jak już to przeczytasz to będziesz mi mógł powiedzieć, że nie mam pojęcia o czym mówię. Póki co zachowaj sobie dla siebie te mądrości z rubryki z Pani Domu, Elle, Zadry czy innego pisemka dla rozgoryczonych panienek płci obojga.

 • Peter Pan

  [Re: Antygejowska parada miłości albo – uwaga – religia]

  Oczywiście: ,,transsekualistów”

 • ktoś

  [Re: Antygejowska parada miłości albo – uwaga – religia]

  Ale my chyba nie mamy powodu, aby przejmować się wystąpieniami szamanów w Trzecim Świecie? Biedny, rozkradziony kraj, z rozsypującą się gospodarką, kierowany przez mafię – czy ktoś spodziewał się innych nastrojów wśród tych europejskich Hutu?

 • Wojtaszek

  [Re: Antygejowska parada miłości albo – uwaga – religia]

  „Najmniej rozwinięty dymorfizm płciowy” mimo wszystko jest znaczny i zauważalny, chyba, że ktoś ma problemy ze wzrokiem, słuchem (i węchem) 🙂

  Co do ukraińskich homofobów – wiadomość jest dla mnie bardzo przykra głównie ze względu na fakt, że po raz kolejny ludzie, którzy pewnie chcieliby być nazywani uczniami Chrystusa zachowują się w sposób jaskrawie niezgodny z jego nauczaniem. Zastanawiam się, czy ten ksiądz w ogóle czytał Ewangelię i zadał sobie trud, żeby zrozumieć, o co tam chodzi…

 • Tomasz Szóstek

  [Re: Antygejowska parada miłości albo – uwaga – religia]

  No i proszę, niby miało być o Lwowie i jakości dyskusji równościowej na Ukrainie, a na naszym podwórku jak wynika z komentarzy jest tak samo. Szkoda i smutno i żal.

 • Peter Pan

  [Re: Antygejowska parada miłości albo – uwaga – religia]

  @Wojtaszek

  „Najmniej rozwinięty dymorfizm płciowy” mimo wszystko jest znaczny i zauważalny

  jak widać nie dla wszystkich

 • Peter Pan

  [Re: Antygejowska parada miłości albo – uwaga – religia]

  @Tomasz Szóstek

  Ojej, jakie to smutne.
  Szkoda i smutno i żal, że żyjemy w kraju post-totalitarnym i jednowyznaniowym.
  W takich krajach istnieje bowiem takie zjawisko, że jak ludzie przestaną wierzyć w jedynie słuszną wykładnię rzeczywistości, najczęściej popadają w dokładnie taki sam dogmatyzm (tylko, że jeszcze neoficki) w innej ideologii. Np. uczęszczają na genderowe spotkania jak niegdyś na roraty.

  To dlatego, jak rozmawiam z Niemcami, to dla nich jest oczywiste, że skoro nie lubię genderów, to pewnie jestem liberałem (podobnie zresztą jak gej- Guido Westerwelle). Jak to powiem wśród polskich gejów, niektórym się chce płakać. Postsowiecka żenada.

 • wit

  [Re: Antygejowska parada miłości albo – uwaga – religia]

  Podsumowanie dla powyższych uwag jest dla mnie oczywiste: nie ma wolności dla wrogów wolności i nie ma tolerancji dla wrogów tolerancji. Każdy myślący człowiek powinien być po stronie bitych, a nie bijących. W tym wypadku „bijącym” jest Kościół, głoszący represywną dyskryminację pod pozorem obrony „tradycyjnych wartości”. Podobnie jak u nas, podobnie jak wszędzie. A ci co tak roztkliwiają się nad „miłosiernymi” rzekomo zasadami Ewangelii, niech się wczytają ze zrozumieniem w listy Pawła z Tarsu i zobaczą, co ma do powiedzenia o „mężach, którzy obcują z innymi mężami”, a wtedy może przestaną pleść bzdury o łagodnym i dobrotliwym chrześcijaństwie. Nigdy takie nie było – od samego początku (patrz K. Deschner „Kryminalna historia chrześcijaństwa”).

 • Petter Niklas :)

  [Re: Antygejowska parada miłości albo – uwaga – religia]

  @ Peter Pan
  – „To dlatego, jak rozmawiam z Niemcami, to dla nich jest oczywiste, że skoro nie lubię genderów, to pewnie jestem liberałem (podobnie zresztą jak gej- Guido Westerwelle). Jak to powiem wśród polskich gejów, niektórym się chce płakać. „
  A jak to powiesz wśród Holendrów i Szwedów, to jak reagują? Bo przecież niderlandzki i szwedzki także dobrze znasz, nieprawda?

 • Jerzy Piątek

  [Re: Antygejowska parada miłości albo – uwaga – religia]

  Smutne wydarzenia na Ukrainie, ale i smutne popisy co niektorych komentatorów, nie odróżniających demonstracji pokojowych, których celem jest poszerzenie praw i wolnosći, od demonstracji szerzących nienawiść i segregację (tu: nie rasową a wynikającą z tożsamości psychoseksualnej).

  Wracając do Lwowa i pikiety: wydarzenie to dowodzi, że w sytuacji, gdy znaczna część społeczeństwa żyje w biedzie, a na świecie zachodzą głębokie społęczne zmiany, których nie tłumaczą ludziom ani państwo, ani kościoły, ani instytucje powołane przepisami prawa do edukowania, pojawia się wśród ludzi lęk. Najłątwiej skanalizować ten lęk poprzez wyszukanie Innego i napiętnowanie go publicznie poprzez przypisanie mu najgorszych cech.

  Kilkadziesiąt lat temu na podobnych demonstracjach piętnowano Żydów jako źródło wszelkiego zła. Ponieważ antysemityzm nie króluje już w politycznym mejnstrimie i jego wyrażanie naraża demonstrantów na sankcje karne, kozły ofiarne dobiera się według innego klucza. Tym razem są nimi ludzie LGBTQ oraz feministki i feminiści. Ale mechanizm jest ten sam.

  Kilka lat temu czytałem artykuł pióra Konstantego Geberta, naczelnego pisma Midrasz, że współcześnie miejsce Żydów jako kozłów ofiarnych zajęli geje i lesbijki. Tekst był ostrzeżeniem, bo wiadomo do czego doprowadził antysemityzm…

 • Soniasonia

  [Re: Antygejowska parada miłości albo – uwaga – religia]

  Wit, Jerzy Piątek – dokładnie to chciałam powiedziec. Nic dodac, nic ując.
  A czytelniczki płci żeńskiej po wakacjach gdzieś się zmyły. KOBIETY, GDZIE JESTEŚCIE? DLACZEGO MILCZYCIE? Jeśli uważącie, że w sytuacji możliwego konfliktu najlepiej powstrzymac się od zabrania głosu, jesteście w błędzie. Spowoduje to tylko, że w dyskusji zabraknie punktu widzenia kilkudziesięciu (jak szacuję) osób.

 • Loth

  [Re: Antygejowska parada miłości albo – uwaga – religia]

  Niektóre komentarze są po prostu nie na miejscu. Z zdjęcia mnie osobiście przerażają – dzieci, które rozdają homofobiczne ulotki, kobiety razem z łysymi neonazistami – smutne. Najgorzej, że jeszcze kościół się zaangażował. Gdy źle się dzieje, także gospodarczo, gdy brakuje rzetelnej edukacji i antydyskryminacyjnej polityki państwa – wtedy wychodzą demony – a homofobia i wspomniany przez Jerzego Piątka antysemityzm, to najgorsze z nich.

  Z drugiej strony znam Ukrainę z opowieści mojego przyjaciela. Mieszkają tam jego krewni – szalenie gościnni, życzliwi ludzie – mam nadzieję, że jest ich tam więcej.

  Lwów – trzymajcie się!

 • Twoje imię loluś

  [Re: Antygejowska parada miłości albo – uwaga – religia]

  … i ciotki się na forum podziobały.

 • Jerzy Piątek

  [Re: Antygejowska parada miłości albo – uwaga – religia]

  @ Loluś (fajny nick hyhy) A ja przepraszam…. homiki czytane są nie tylko przez „ciotki”, ale przez heteryków, bo się ujawniali w komentach. Czasem to normalni ludzie, a czesto chłopce z frondy 😛

 • Peter Pan

  [Re: Antygejowska parada miłości albo – uwaga – religia]

  @ Jerzy Piątek

  Osobiście zdecydowanie odróżniam pikiety faszystów od pikiet feministek.
  Pierwszych powinno się zabronić, drugich nie. Co jednak nie znaczy, że tych drugich nie można poddawać krytycznej analizie.

  Szkoda natomiast, że gdy odpowiadasz lolusiowi, nie przychodzi Ci do głowy, że oprócz homo- i heteroseksualistów są też biseksualiści.

 • Twoje imię loluś

  [Re: Antygejowska parada miłości albo – uwaga – religia]

  Uderz w stół a nożyce się odezwą. Sprawdza się stare powiedzenie, że gdzie dwóch Polaków tam trzy zdania.Przepraszam, czy wśród nas, gejów są osoby tolerancyjne? Poproszę o telefon.:)

 • Wojtaszek

  [Re: Antygejowska parada miłości albo – uwaga – religia]

  @ wit

  Zamiast „Kryminalnej historii chrześcijaństwa” polecałbym jednak Ewangelię – dowiedziałbyś się z niej, że chrześcijan obowiązuje przede wszystkim przykazanie miłości.

Skomentuj

Możesz używać następujących tagów HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Obraz CAPTCHY

*

Pamiętaj: zamieszczając komentarze akceptujesz regulamin

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa