Afera z Elżbietą Radziszewską zatacza coraz szersze kręgi

Rano Polska Agencja Prasowa opublikowała jej oświadczenie. http://gielda.wp.pl/POD,6,a,1,b,1,c,11,index.html?P[numer]=12693288&P[obr]=pa&ticaid=1af00&_ticrsn=3

Oświadczenie zostało opublikowane na oficjalnej stronie Radziszewskiej, by po kilku minutach zniknąć. Dziwne ruchy zauważyła Feminoteka http://feminoteka.pl/news.php?readmore=6970

Dlaczego minister wstydzi się oświadczenia?
Oprócz ogólnie agresywnego tonu i pomieszania z poplątaniem, do którego zdążyliśmy się przyzwyczaić (czytamy np: „Krytyka wypowiedzi minister Elżbiety Radziszewskiej dla GN [Gościa Niedzielnego] jest bezpodstawna i świadczy o uprzedzeniach autorów oraz rażącej nieznajomości prawa europejskiego”) Radziszewska powołuje się na dokumenty Rady Europy.
http://www.rownetraktowanie.gov.pl/pelnomocnik/kalendarium_wydarzen_1/428
http://www.rownetraktowanie.gov.pl/files/dokumenty/Rec%20CM%20_2010_5%20rekomendacja_PL%20_2_.pdf
Są one znane czytelnikom i czytelniczkom homików.pl, pisaliśmy o nich. Wg Radziszewskiej to te dokumenty były podstawą do twierdzeń w Gościu Niedzielnym: „Podstawą do takiej interpretacji przepisów jest między innymi dokument przyjęty w dniu 31 marca 2010 roku przez Komitet Ministrów Rady Europy. KMRE jednogłośnie przyjął wtedy Projekt Zalecenia Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich w zakresie środków zwalczania dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej”.

Dalej: „W toku prac strona polska zgłosiła zastrzeżenia odnośnie do kwestii odstępstwa od zasady równego traktowania w uzasadnionych przypadkach (np. selektywne przyjmowanie do pracy w instytucjach wyznaniowych) – dopuszczalnego tak przez ustawodawstwo unijne, jak i przez Konstytucję RP.” Przyjrzyjmy się jeszcze raz dokumentom Rady Europy. Nie widzimy w nich nic, co potwierdzałoby tezy Radziszewskiej z Gościa Niedzielnego. Nie ma żadnego wyjątku dla Polski. Więcej, Rada Europy głosi:

Państwa członkowskie powinny zagwarantować przyjęcie oraz wdrożenie odpowiednich środków zapewniających skuteczną ochronę przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową w zatrudnieniu, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Środki te powinny obejmować warunki dostępu do zatrudnienia oraz awansów, zwolnień, płac i innych warunków pracy, w tym zapobieganie, zwalczanie oraz karanie molestowania i innych form mobbingu

I tak dalej.
Co więcej? Minister zarzuca „oponentom” niekompetencję. Ale pisze: „Wymienione akty stanowią część krajowego porządku prawnego, a udział przedstawicieli Polski w pracach nad Zaleceniem sprawił, iż jest ono zgodne z polskim prawem wewnętrznym”.
Niestety to nieprawda. Choć chcielibyśmy, nie tylko, że zapisy to dla nas miłe i korzystne. Rekomendacje Rady Europy nie są „częścią krajowego porządku prawnego”. A to błąd, za który dostaje się lufę w klasie maturalnej na Wiedzy o Społeczeństwie.

10 komentarzyAfera z Elżbietą Radziszewską zatacza coraz szersze kręgi

 • KaFor

  [Re: Afera z Elżbietą Radziszewską zatacza coraz szersze kręgi]

  Bardzo trafne uwagi.
  Dobry tekst.

  ODWOŁAĆ MIN. RADZISZEWSKĄ!

 • vito222222

  [Re: Afera z Elżbietą Radziszewską zatacza coraz szersze kręgi]

  W kodeksie pracy który ma rangę ustawy jest napisane jak wół – zakaz dyskryminacji na tle orientacji seksualnej.
  Gdyby przyjąć rozumowanie pani radziszewskiej to dyskryminować homo wolno kościołowi katolickiemu, bowiem prawo takie wynika z rekomendacji rady europy mających wyższą moc od polskiej ustawy. Ciekawe, jakby ktoś myślał że ponad ustawami jest tylko ustawa zasadnicza, umowa międzymarodowa i rozporządzenie unijne, to dowiedział się, że ustawę wyprzedza też rekomendacja rady europy…..Pewnie jeszcze kazania w kościele katolickim stoją ponad ustawami……bo akurat taki pogląd znajduje odzwierciedlenie w praktyce a nie tylko w pobożnej woli pani radziszewskiej jak to miało miejsce w jej odniesieniu do rekomendacji.

  A wszystkim poza kościołem katolickim zabrania się dyskryminacji homo w pracy…super! Kościół dostał od pani radziszewskiej dyspensę od przestrzegania prawa, wolno wam gnębić homo!

  Czekamy zatem na dyspensę odnośnie art. 200 k.k. skierowaną do członków – dosłownie i w przenośni – kościoła katolickiego!

 • Money

  [Re: Afera z Elżbietą Radziszewską zatacza coraz szersze kręgi]

  Merytorycznie jesteście świetni, chyba najbardziej merytoryczna redakcja lgbt, brawo! Ad rem – pani ministrantka musi odejść, powinna odejść już dawno temu, to nie w porządku wobec nas, podatników, że osoba bez wiedzy i kompetencji siedzi na tak wysokim stanowisku i zgarnia tak ogromną pensję. Mnie by wylali z pracy, gdybym nie miał pewnych umiejętności i nie nabył nowych w trakcie pracy. Po prostu, dość marnowania naszych pieniędzy!

 • Czy my zawsze jesteśmy tacy niewinni?

  [Re: Afera z Elżbietą Radziszewską zatacza coraz szersze kręgi]

  “Wiadomo, że pan Śmiszek jest członkiem społeczności osób homoseksualnych, aktywistą Kampanii przeciw Homofobii i jest tajemnicą poliszynela, kto jest partnerem pana Śmiszka” – powiedziała minister Radziszewska na antenie TVN. Zdanie to padło podczas dyskusji o wcześniejszej wypowiedzi minister ds. równego traktowania: w wywiadzie dla “Gościa Niedzielnego” mówiła, że szkoła nie może być pozwana do sądu za odmowę zatrudnienia nauczycielki-lesbijki. Czyżby naprawdę stało się coś strasznego i pani minister wyoutowała biednego Krzysztofa Śmiszka, o którym do tej pory mało kto wiedział, że jest homoseksualistą? Pogrzebałam wiec w sieci i znalazłam artykuł sprzed dwóch lat na stronie Gaylife.pl. Można się z niego dowiedzieć, że preferencje seksualne pana Śmiszka nie są tajemnicą i coś jeszcze znacznie bardziej ciekawego: Kilka dni temu otrzymaliśmy z sądu odpis pozwu Kampanii Przeciw Homofobii. Pozew KPH przeciwko Gaylife.pl z 21.10.,2008 r. dotyczy publikacji na portalu opisujących różne nieprawidłowości w tej organizacji, m.in.:

  Zarzutu zmarnowania publicznych pieniędzy, jaki Ministerstwo Edukacji Narodowej wysunęło pod adresem KPH w maju 2006 roku. We wrześniu 2005 r. KPH zorganizowała za państwowe dofinansowanie na kwotę ponad 70 tys. zł kilkudniowe warsztaty w Rycerce Górnej. Jak poinformował wiceminister edukacji narodowej na konferencji prasowej 19 maja 2006 r. na miejscu szkolenia pojawiła się kontrolerka ministerstwa, która stwierdziła, że żadne szkolenie się nie odbywa, nikogo z organizatorów nie ma. (Ministerstwa KPH nie pozwała).

  Kumoterstwa polegającego na tym, że partner szefa KPH ? Roberta Biedronia ? Krzysztof Śmiszek pracujący w biurze Pełnomocnika rządu ds. Równego statusu ? brał udział w rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie składanych przez KPH w biurze pełnomocnika. Czyżby pan Śmiszek miał więcej za uszami, niż jest mu to miło, i z tych powodów preferuje brak rozgłosu na temat swojego życia prywatnego? Może powinien przypomnieć sobie i opowiedzieć coś o zarzutach ?kumoterstwa? sprzed lat? Byłoby to miłe z jego strony, gdyż do tej pory zajmuje się głownie oskarżaniem innych, a sam niekoniecznie należy do świętych. Pan Śmiszek żali się na łamach GW: -Jak sie nie ma merytorycznych argumentów, to wali sie palką: pan jest pedałem! Pani minister daje do zrozumienia, ze gej czy lesbijka nie mają nic do gadania – mówi “Gazecie” Śmiszek. – To czysta homofobia. W żadnym innym kraju Unii taki człowiek nie byłby dłużej na stanowisku. To ostatnie zdanie zapewne jest zbliżone do prawdy. I trudno nie zrozumieć żalu pana Śmiszka, że nie żyje on (jeszcze) w kraju, w którym jego histeryczne reakcje miałyby moc odwoływania ministrów.”

 • Olaf Pieck

  [Re: Afera z Elżbietą Radziszewską zatacza coraz szersze kręgi]

  ostatni komentarz dodany przez „czy my zawsze…”
  to praktycznie kopia artykułu z salonu24
  http://styx.salon24.pl/231811,meska-histeria-pana-smiszka

 • vito222222

  [Re: Afera z Elżbietą Radziszewską zatacza coraz szersze kręgi]

  Uważam za niestosowne aby polityk publicznie wytykał komuś, że jest gejem! To tak jakby aktorowi publicznie wytykać w dyskusji, że ma zonę o 50 lat młodszą…..trzeba być durniem aby w takim wytykaniu nie dostrzec deprecjacji rozmówcy.

  Natomiast nie rozumiem o jakim pozwie jest mowa. Bo tu idzie o co, o malwersację? To w takich sprawach został złożony pozew? Pozew to się składa jak się chce odzyskać swoje pieniądze. A tu chyba idzie o sprawę karną. Sprawy karne nie wszczynają się na podstawie pozwu ( wniosku ) jak cywilne ale na podstawie aktu oskarżenia. Skoro zatem KPH złożyła akt oskarżenia przeciwko komuś tam, tzn., że prokuratura i sąd karny wcześniej odmówił skierowania sprawy do sądu uznając, że nie ma podstaw.

 • vito222222

  [Re: Afera z Elżbietą Radziszewską zatacza coraz szersze kręgi]

  Jeśli Smieszek brał udział w przyznaniu dotacji organizacji, z której szefem był w związku, to decyzja o przyznaniu tej dotacji nie musi być z tego powodu wadliwa.

  Pytaniem jest o jakim charakterze związku jest mowa?

  No i mamy przepis z postępowania administracyjnego taki oto…

  Art. 24. § 1. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie:
  1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki,
  2) swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia,
  3) osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
  4) w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w pkt 2 i 3,
  5) (6) w której brał udział w niższej instancji w wydaniu zaskarżonej decyzji,
  6) z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne,
  7) w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.

  Gołym okiem widać, że ponieważ państwo polskie zakazuje gejom ślubów homo, to partnerzy gejów mogą z całym impetem brać udział w postępowaniach administracyjnych ze strony organów administracyjnych a dotyczących swoich partnerów. Nie wolno natomiast tego heterykom zaślubionym-))

  Samo sobie państwo winne, że nas dyskryminuje…..

  Także Pan Śmieszek może do woli przyznawać dotacje w imieniu organu administracji swojemu partnerowi-)))

 • Olaf Pieck

  [Re: Afera z Elżbietą Radziszewską zatacza coraz szersze kręgi]

  Jeśli jest prawdą, że Śmiszek takiego wywiadu udzielił dwa lata temu w internecie, który nie jest anonimowy i jest przestrzenią publiczną to między bajki można włożyć opowieści, że Radziszewska go wyoutowała.
  Albo przeciw komus wytacza się sie konkertne argumenty albo operuje sie schizofrenicznymi urojeniami jak np. Vito 22222

 • vito222222

  [Re: Afera z Elżbietą Radziszewską zatacza coraz szersze kręgi]

  Według Olafa wolno politykowi gadać publicznie o orientacji seksualnej innych ludzi, adwersarzy – to jest ok, ale jeśli gej na portalu wyraża własne poglądy to już nie jest to ok, tylko schizofrenia.
  Hmmm a dla mnie Olaf Pieck kojarzy się ze śmieciem i ścierwem…

 • Olaf Pieck

  [Re: Afera z Elżbietą Radziszewską zatacza coraz szersze kręgi]

  Hmmm a dla mnie Olaf Pieck kojarzy się ze śmieciem i ścierwem…
  rozumiem, że miało byc nieprzyjemnie ale wzbudzasz tu tylko żałość i nic więcej

Skomentuj

Możesz używać następujących tagów HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Obraz CAPTCHY

*

Pamiętaj: zamieszczając komentarze akceptujesz regulamin

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa