- homiki.pl - http://homiki.pl -

Miłe wieści ze Strasburga!

Posted By PTT On 2 marca 2010 @ 21:23 In Kraj,Świat | 13 Comments

Za gazetą.pl:

Brak możliwości dziedziczenia przez partnerów homoseksualnych narusza Konwencję Praw Człowieka i Podstawowych Wolności – orzekł Trybunał w Strasburgu. Badał sprawę Piotra Kozaka domagającego się prawa do dziedziczenia mieszkania komunalnego po zmarłym partnerze.
Władze Szczecina nie przyznały mu takiego prawa po śmierci partnera, nakazując eksmisję. Skierowały też sprawę do sądu. Sąd Rejonowy w Szczecinie uznał, że mężczyzna nie ma prawa do tego mieszkania, gdyż przysługiwałoby ono jedynie parom heteroseksualnym, żyjącym w konkubinacie. Sąd zaznaczył, że polskie prawo nie uznaje związków osób tej samej płci. Sąd okręgowy oddalił apelację.

więcej informacji – gazeta.pl [1]

Orzeczenie Trybunału: TUTAJ (ang.) [2]

Komentarz homikowy:

Trybunał jedynie uznał, ze nastąpiło naruszenie art. 14 (zakaz dyskryminacji przy korzystaniu z praw i wolności EKPC) w powiązaniu z art. 8 (poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego) Konwencji. Ustalono, że rząd nie przedstawił wystarczających argumentów, które uzasadniałyby dyskryminowanie nieformalnych par homoseksualnych wobec nieformalnych par heteroseksualnych. Skoro zaś nie ma uzasadnionych jakimś ważkim wyższym powodem podstaw do dyskryminowania, wówczas dyskryminować nie wolno. Na tym polega naruszenie art. 14. Nie zasądzono odszkodowania finansowego, więc przeciwnicy nie mogą podnosić argumentu finansowego.

Rządowi polskiemu przypomniano, że nawet bez ustawy o związkach partnerskich nie może udawać, że naszych związków i rodzin nie ma, że nie istniejemy, że mieszkając razem i prowadząc razem życie, jesteśmy dla siebie osobami obcymi. Trybunał przypomniał, że jeżeli jakieś zasady odnoszą się do „zamieszkiwania razem”, „wspólnego gospodarstwa domowego”, a nie odwołują się do definicji małżeństwa, to nie wolno mu ograniczać praw części par, tylko dlatego, że są tej samej płci.

Jakie ot może mieć dla nas znaczenie? Na pewno ideologiczne – że mamy prawo domagać się równych praw już teraz w obecnym systemie prawnym, gdzie państwo nie ma podstaw, by nam ich odmówić. Na pewno praktyczne – istnieje już jakaś podstawa, w oparciu o którą osoby znajdujące się w sytuacji pana Piotra będa mogły dochodzić swoich praw. Czy natomiast zbliży nas to w jakikolwiek sposób do regulacji w postaci ustawy o związkach partnerskich? Czas pokaże. Na pewno przez moment trwać będzie debata publiczna – i warto, byśmy ten moment dobrze wykorzystali. Walczmy o swoje, argumentujmy, przekonujmy – a przede wszystkim poświęcajmy uwagę, rozwijajmy naszą wiedzę na temat praw już nam przysługujących i formułujmy żądania. Nie bądźmy obojętni – kiedyś każdy i każda z nas może być na miejscu pana Piotra.

Warto pamiętać – Grupa Inicjatywna ds. związków partnerskich ciągle jeszcze organizuje debaty. Przyjdź, posłuchaj, wypowiedz się! Nie ignoruj, nie myśl, że Ciebie to nie dotyczy, bo życie potrafi wymyślać najróżniejsze scenariusze!

http://zwiazkipartnerskie.blogspot.com/ [3]


Article printed from homiki.pl: http://homiki.pl

URL to article: http://homiki.pl/index.php/2010/03/mie-wieci-ze-strasburga/

URLs in this post:

[1] gazeta.pl: http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,7617184,Strasburg__Brak_dziedziczenia_przez_homoseksualistow.html

[2] TUTAJ (ang.): http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Kozak&sessionid=47838620&skin=hudoc-en

[3] http://zwiazkipartnerskie.blogspot.com/: http://zwiazkipartnerskie.blogspot.com/

[4] Kontrowersyjny i niespodziewany wyrok: http://homiki.pl/index.php/2011/10/kontrowersyjny-i-niespodziewany-wyrok/

[5] GW publikuje wywiad z Piotrem Kozakiem: http://homiki.pl/index.php/2010/03/gw-publikuje-wywiad-z-piotrem-kozakiem/

Copyright © 2011 homiki.pl. Wszelkie prawa zatrzeżone.