- homiki.pl - http://homiki.pl -

Społeczno-świadomościowe wejście w Nowy Rok

Jeśli chcemy coś zmienić w Polsce, warto wiedzieć jak, poznać przykłady rozwiązań z innych krajów i przedstawić swoją opinię – nie siedźmy bezczynnie!

Kampania Przeciw Homofobii Śląsk oraz Grupa Inicjatywna ds. związków partnerskich zapraszają na

DEBATĘ
dotyczącą postulatu wprowadzenia w Polsce
związków partnerskich

W spotkaniu udział wezmą goście z Grupy Inicjatywnej ds. związków partnerskich:
Yga Kostrzewa, Lambda Warszawa
Mariusz Kurc, Kampania Przeciw Homofobii
Krystian Legierski, Zieloni 2004
Tomasz Szypuła, Kampania Przeciw Homofobii

Celem debaty będzie przeprowadzenie jak najszerszych konsultacji społecznych dotyczących oczekiwań Polek i Polaków w zakresie regulacji prawnej związków pozamałżeńskich, w tym związków jednopłciowych.

Członkowie Grupy Inicjatywnej przedstawią takie zagadnienia jak:
– w jakich krajach i kiedy wprowadzono do prawodawstwa regulacje dotyczące par osób tej samej płci;
– jakie regulacje są potrzebne w Polsce w świetle obowiązującego prawa, które nie rozpoznaje par osób tej samej płci;
– 4 główne modele par osób tej samej płci istniejące na świecie (model małżeński, model związku partnerskiego, model konkubencki, model PACS –pakt cywilny).

Po prezentacji odbędzie się debata na temat zaprezentowanych modeli oraz możliwości wprowadzenia któregoś z nich w Polsce.

wstęp wolny!

MIEJSCE:
CENTRUM KATOWIC –
Centrum Sztuki Filmowej
ul. Sokolska 66, 40-087 Katowice

CZAS: 13.00-15.45

http://www.zwiazkipartnerskie.info/ [1]